بیانیه 256 فعال سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در مورد پیش شرطهای برگزاری انتخابات آزاد

تشکیل جبهه وسیع دموکراسی خواهی گریزناپذیر است


ما بر این باوریم كه پیگیری مطالبات منطقی و اصولی ملت ایران، تشكیل یك جبهه وسیع دموكراسی‌خواهی با شركت تمامی نیروهای اصلاح‌طلب میهن‌دوست و معقتد به مردم‌سالاری را بیش از هر زمان گریزناپذیر ساخته است

ما امضا كنندگان این بیانیه اعلام می‌كنیم كه انتخابات آزاد و سالم، با معیارهای رایج در جهان ازجمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنگامی عملی و قابل قبول خواهد بود كه پیش شرط‌ها و پیش نیازهای آن تحقق پذیرفته باشد. در نبود آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی‌های مطبوعات، بیان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد یك فریب بزرگ بیش نخواهد بود

ما بر این باوریم كه هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار و یا كناره‌گیری كنند، از روزنامه‌های توقیف شده رفع توقیف گردد، كلیه زندانیان سیاسی، حقوقدانان، دانشجویان‌ بدون قید و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی از بین برود

به نام خدا
هم‌میهنان عزیز


هر چه به روزهای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نزدیكتر می‌شویم، تحرك فعالان و نیروهای سیاسی در داخل و خارج كشور شتاب بیشتری می‌گیرد. اگر نظام سیاسی حاكم در ایران از نوع نظام‌های سیاسی متعارف بود، این دوره از انتخابات متضمن دگرگونی اوضاع و مستلزم تحلیل‌های جدید و متفاوتی از اوضاع جاری نمی‌شد

علت اصلی نامتعارف بودن نظام سیاسی ایران، تمركز قدرت در دست یك هستة تمامیت‌خواه با نگرش نظامی ـ امنیتی است كه نفی حاكمیت ملت و تخفیف و تحقیر آرای عمومی را دنبال می‌كند و بنا بر ماهیت خویش، تلاش دارد كه رأی و نظر مردم را از تاثیر و نفوذ بیاندازد. این هسته غیرموافق با مردم‌سالاری خود را در پشت جناح‌های محافظه‌كار و نهادهای سیاسی و حقوقی انتصابی مخفی می‌كند و با اعتماد به نفس ناشی از برخورداری از ابزار زور، تمایل دارد كه اراده‌اش را به هر قیمت به مردم تحمیل كند

آیا محدود كردن پدیده قتل‌های زنجیره‌ای به یك باند كوچك خودسر، فرو كاستن علل بروز فاجعه 18 تیر ماه كوی دانشگاه به انگیزه‌های ساده یك درجه‌دار برای ربودن یك دستگاه ریش‌تراش، تقلیل ترور علنی مشاور رئیس جمهور در روز روشن به یك ماجرای ساده ناشی از تعصب یا غیرت مذهبی، توجیه توقیف فله‌ای مطبوعات به برخورد با اراذل و اوباش و كوچك كردن موضوع با اهمیت قتل یك خبرنگار به موضوع پرونده‌ای بدون متهم، در این راستا نبوده است كه زورمداری آشكار قانونمداری جلوه داده شود!؟ واقعیت این است كه محتوای حقیقی فرایندی كه در طول سال‌های گذشته جنبش اصلاحی مردم ایران نام گرفت از یك منظر چیزی جز برخورد و منازعه میان نهادهای انتخابی با نهادهای سیاسی و حقوقی انتصابیِ غیر پاسخگو نبوده است. البته، از آنجا كه این جنبش ظرفیت و توان برخورد با پیامدهای نظامی و امنیتی عملكرد این نهادها را به طور مستقیم نداشت، تنها توانست كه با تضعیف هسته اصلی مقاومت افراطیان جناح راست، محدودیت‌هایی برای به‌كارگیری روش‌های سلطه طلبانه آنان ایجاد كند. با این توضیح، جنبش اصلاحات به یقین بخشی از جنبش دموكراسی خواهی مردم ایران محسوب می‌شود

اكنون، پس از یك دوره هشت ساله، زمان آن فرارسیده است كه ملت ایران گام‌های مهمتری را به سوی هدفها و مطالبات جنبش دموكراسی خواهی بردارد. در صدر چنین مطالباتی اصلاح ساختاری نهادهای انتصابی ـ كه افزون بر تحمیلات و تضییقات فراوان سیاسی، باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود ـ قرار دارد. در نخستین گام و پیش از هر حركتی، باید معضل شورای نگهبان كه در سال‌های گذشته عمده‌ترین مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و اعمال حق حاكمیت ملت بوده است، حل شود. این شورا ـ كه علی‌الاصول باید صرفاً در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسی عمل كند ـ با اعمال نظارت استصوابی، به صورتی كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسی و قانون انتخابات را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، شورای یادشده، با وارد ساختن اتهامات بی‌اساس بر نامزدهای انتخاباتی در مقاطع مختلف، علاوه بر تخلف از قانون، مبانی دینی را نیز نادیده گرفته و از عدالت خارج شده است. بنابراین، اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا كنند. گام مهم دیگر ایجاد تحول كیفی در قوه قضائیه، به عنوان داور بی‌طرف در هر گونه منازعه، است. با كمال تاسف، افرادی بی‌اعتنا به حقوق مسلم فعالان سیاسی و مطبوعاتی و با توجیهاتی بی‌پایه، مانند نبود قانونی برای جرم سیاسی، معتقدند كه افراد سیاسی را باید دستگیر و زندانی كرد. اینان، در برخی موارد، حتی تشریفات ظاهری را هم در این خصوص رعایت نكرده‌اند. آشكار است كه، به‌رغم تلاش برخی از قضات شریف برای خارج كردن نسبی دستگاه قضایی از تسلط سیاسی گروه‌های خاص، قوه قضایی از توان لازم برای تحقق هدف یاد شده برخوردار نیست و نمی‌تواند باند خودسر مستقر در دستگاه قضایی را مهار كند

مشكلات و معضلات موجود در دیگر نهادهای انتصابی، مانند مدیریت سازمان صدا و سیما، از همین مقوله است. بی‌تردید، هدف اصلی قانونگذار از انتصابی بودن نهادهای یاد شده همانا غیرسیاسی و غیرجناحی كردن و بی‌طرف ساختن آنها در هرگونه منازعه سیاسی بوده است. اما این نهاد ها با زیر پا گذاشتن آگاهانه و عمدی بیطرفی، ضمن ایجاد اغتشاش‌ در روند امور و تأسیس یك دولت موازی بدون جایگاه حقوقی و غیر پاسخگو، صلاحیت شان را برای اجرای وظایف محوله قانونی از دست داده اند.

ما بر این باوریم كه پیگیری مطالبات منطقی و اصولی ملت ایران، تشكیل یك جبهه وسیع دموكراسی‌خواهی با شركت تمامی نیروهای اصلاح‌طلب میهن‌دوست و معقتد به مردم‌سالاری را بیش از هر زمان گریزناپذیر ساخته است

ما اطمینان داریم كه بدون چنین تحولی، فضایی امن و آزاد برای گفتگوی مفاهمه‌آمیز میان گروه‌های سیاسی گوناگون از یك سو، و مردم با حاكمیت از سوی دیگر فراهم نخواهد شد

هم‌میهنان عزیز
ما امضا كنندگان این بیانیه اعلام می‌كنیم كه انتخابات آزاد و سالم، با معیارهای رایج در جهان ازجمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنگامی عملی و قابل قبول خواهد بود كه پیش شرط‌ها و پیش نیازهای آن تحقق پذیرفته باشد

در نبود آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی‌های مطبوعات، بیان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد یك فریب بزرگ بیش نخواهد بود

ما بر این باوریم كه هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار و یا كناره‌گیری كنند، از روزنامه‌های توقیف شده رفع توقیف گردد، كلیه زندانیان سیاسی، حقوقدانان، دانشجویان‌ بدون قید و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی از بین برود

آنچه كه مردم ما خواهانش هستند و ما آن را مطالبه می‌كنیم رعایت عملی «معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه»‌ كه در اجلاس یكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بین‌المجالس، در 26 مارس 1994 (6 فروردین 1373) به اتفاق آراء به تصویب نمایندگان پارلمان‌های 112 كشور، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است، می‌باشد

تنها در صورت تحقق چنین شروطی است كه امكان دارد مردم قصد برگزاری انتخابات آزاد و مشروع را باور كنند. از این رو، ما به مسئولان كشور مشفقانه توصیه می‌كنیم كه با قبول و اجرای صادقانه شروط یاد شده وقرار گرفتن در جایگاه یك ناظر بی طرف، راه را برای جلب اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه باز كنند تا نیاز به نظارت سازمان‌های بین‌المللی بلاموضوع گردد

14/2/1384


آزادی محمد - آقایی مسعود - آصفی حمید - آملی ناصر - ابوذری ‌عباس - احتظاظی هادی - ‌احراری حمید -احمدی حسن - احمدی رضا - احمدی محسن - اخلاقی مصطفی - ادب بهاء‌الدین - اربابی حسن - اشفاق مرتضی - اعتمادی حسین - افتخاراردبیلی حسن - اقتداری جلال - اكبرزادگان علیرضا - اكرمی علی - الهامی عبدالمجید - امیراحمدی محمود - ایزدی مصطفی - بازرگان ابوالفضل - بازرگان عبدالعلی - بازرگان فرشته- بازرگان محمدنوید - بازرگانی كمال‌الدین - باقی عمادالدین - باقی هیبت الله - بخارایی احمد - بختیارنژاد پروین - بدیع‌زادگان ‌اكبر - برهانی رحمت‌الله - بسته‌نگار محمد - بنی‌اسدی محمدحسین - بهزادی محمد- بهشتی حمید - بهفروزی محمد - بیطرف صفا - پایا حسین - پایا علی - پدرام مسعود - پوراظهری عباس - پویان رضا - پیش‌بین محمود - پیمان حبیب‌الله - پیمان مجید - تاج‌الدینی عباس - تنها مصطفی - تهرانی رضا - توسلی غلامعباس - توسلی محمد - توسلی محمدرضا - تولائی مجید - جابری مجید- جلالی‌زاده جلال - حاجی بابائی مجید - حاجی رضا - حافظی بهمن - حجازی طه - حدیثی حمید - حسینی‌امین سیدرضا - حریری حسین - حق‌پناه بهزاد - حسامی حمید - حكمت علی - حكیمی ابوالفضل - ‌حكیمی عبدالكریم - حكیمی مجید - خرازی اكبر - خوش‌سیرت‌سلیمی ابراهیم - حمسی محمدرضا - ‌خائف جعفر - خدادادی ابراهیم - خرم امیر - خطیبی محمد - خوش‌محمدی اسماعیل - خیراندیش هوشنگ - دادخواه سیدمحمدعلی - دادفر محمد - دادمهر رسول - دردكشان محمود - درودی سعید - دفتری پروین‌دخت - دل‌آسایی محمود -دهقان‌نژاد عباس - دوانی مصیب - دینوی ابراهیم - داودی‌مهاجر فریبا - ربانی محمدصادق - رجائیان محمدجواد - رجایی علیرضا - رضائی احد - رضائی اصغر - رضائی بیوك - رضائی عبدالعلی - رضاخانی بهمن - رضوی فقیه سعید - رفیعی حسین - رهنما مهدی - رئیس‌طوسی رضا - زره‌ساز جمال - زمانی محمدابراهیم - زندی‌نیا پرویز - زیدآبادی احمد - زهدی محمدرضا - ساریخانی علیرضا - ساعی احمد - ستوده نسرین - سحابی عزت‌الله - سحابی فریدون - سحابی منصور - سحابی هاله - سحرخیز عیسی - سرچمی محمد - ‌سعیدی سعیده - سعیدی جواد - ‌سلطانی عبدالفتاح - سلطانیه مرتضی - سیدزاده سیدرضا - سیف‌زاده سیدمحمد - شاددل‌بصیر محمود - شاكری ابراهیم - شامخی تقی - شاملو علی - شانه‌چی محمد - شاه‌حسینی حسین - شریف محمد - شمبوری الله‌وردی - شمس الواعظین ماشاءالله - شهامت‌دار احمد - صابر فیروزه - صارمی محمود - صباغیان هاشم - صدرحاج‌سیدجوادی احمد - صدر رضا - صراف مهدی - صلواتی فضل‌الله - صمیمی كیوان - ضرابی جلیل - ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فریدون - طالقانی اعظم - طالقانی حسام - طالقانی طاهره - طالقانی نرگس - طاهری اكبر - طاهری رئوف - طاهری محمد - طیرانی امیر - ظفری رضا -عابدی هما - عباس‌زادگان سیدجعفر - عرب‌زاده حسن - عطوفت روئین - عظیمی بهرام - علوی‌تبار علیرضا - علوی علی -علوی محمدباقر - علیزاده‌نائینی علی - عمادی محمدجعفر - عمرانی محمود - غروی علی‌اصغر - غروی علی‌رضا - غروی ماجد - غروی مسیح - غفارزاده سعید - غفاری مسعود - غفرانی علی - غنی مهدی - غیرت فریده - فرزدی غفار - فریداعلم حسن - فلاح مرتضی - فلاح حجت انصاری ارسلان - قائم‌الصباحی عباس - قشقایی خسرو - قشقایی ماهرو - قلی زاده رحمن قلی - قمی‌زاده عبدالحسین - قندی‌زاده عبدالمجید - قهاری نظام‌الدین - قهرمانی مصطفی - قیاسی حجه‌الله - كارگشا رحمان - كارشناس اسدالله - كاظمیان مرتضی - كدیور محسن - كدیور منوچهر - كردپور خسرو - كردپور مسعود - كركه‌آبادی عبدالرحیم - كرمی علی - كسمائی حسن - كمالی‌احمدسرایی فاطمه - كمیلیان ناصر - كهزادی پروین - كوثری یعقوب - كیانی بهناز - گل‌افزا بیژن - گوارایی فاطمه - لدنی مسعود - مؤمنی علی - مؤمنی محمود - متقی محمدتقی - محققی محسن - محمدی‌اردهالی محمد - محمدی نرگس - مدنی سعید - مدنی حسین - مدیحی ماشاءالله - مرتاضی لنگرودی ابوالفضل - مرتاضی‌لنگرودی مرضیه - مسكین مصطفی - مسموعی رضا - مصباح ضیاء - مصطفوی لیلا - مصطفوی مصطفی - مصلحی عباس - مظفر محمدجواد - معصومی احمد - مفیدی بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهیمه - ممیزی هرمز - منتظری سعید - منصوریان خسرو - موسوی‌سعادتلو سیدرضا - میرخانی امیر - میرزاده وحید - میرزایی الله‌كرم - میقاتی قاسم - ناصرگیوه‌چی فرشته - نجفی علی اكبر - نراقی حسن - نعیم‌پور محمود - نكوروح محمود - نكوفر امیر - نكوفر محمدتقی - نوحی سید حمید - نوحی سیدمجید - نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر - هادی‌زاده‌یزدی هادی - هاشمی ناصر - هندی علیرضا - هوشمند علی احسان - هوشمند محمد علی احسان - والی اكبر - رپایی رسول - ولی‌بیك باقر - ولی‌بیك جلیل - یاوری رحیم - یحیایی علی‌فرید - یزدی ابراهیم - یوسفیان رضا.
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل