گفتگوی سایت مصدق با آقای سرهنگ محمود مهران ادیب
گفتگو کننده: سهیلا ستاری
یکشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٤ خورشیدی
برابر با ١٨ ماه مه ٢٠٠٥ میلادی

مصدق یك مكتب است ، مصدق یعنی آزادی و عدالت
مصدق یعنی ایران بزرگ و مستقل و ملتی در رفاه و آسایشسایت مصدق از آقای محمود مهران ادیب سرهنگ ازتش و فارغ التحصیل دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی دعوت به مصاحبه نموده است. ایشان سالیانی را در جبهه های جنگ جنوب و غرب ایران گذرانیده و از جمله در آزاد نمودن بستان و خرمشهر شرکت داشته اند، در حال حاضر در بلژیک اقامت داشته و مسئولیت دفتر اروپایی حزب ملت ایران را برعهده دارندسایت مصدق: آقای سرهنگ ادیب با تشکر از فرصتی که به من جهت انجام مصاحبه داده اید، شما شرائط امروزی جنبش را چگونه ارزیابی میکنید؟

سرهنگ ادیب: پاینده ایران، پیش از پاسخ دادن به پرسش شما، نخست باید از یكا یك دست اندر كاران برپایی سایت مصدق سپاسگزار بود كه با این اقدام قابل تقدیر ، گام بزرگی در راه هبستگی همه نیروهای آزادیخواه ایران دوست برداشته اند

جنبش ملی نیازمند شرایط نیست چون شرایط در خودش نهفته است. شرایط در مورد نیروی های ملت گرا است . وعده های مردم فریب آیت الله خمینی ملت دربند إیران را سخت فریفته و شیفته خود كرد چون مردم ساده دل كشورمان باورمند به دین اسلام بویژه شیعه دوازده امامی بوده اند و از این جهت به رهبران دینی سخت ایمان داشتند و گفته آنان را وحی منزل می پنداشتند . در این میان آیت الله خمینی جایگاه ویژه ای داشت ، زیرا ایستادگی در برابر نظام گذشته ومخالفت با شخص محمدرضا شاه ، توانسته بود چهره برتری از ایشان بسازد . شاه برخلاف قانون اساسی كشور همه امور مملكت را تحت اختیار خود گرفته و مسئولان كشوری و لشگری فقط مجری اوامر وی بودند

دستگیری و سپس تبعید آیت الله خمینی باعث شد كه نزد مردم مقبولیت زیادتری كسب نماید تا جائی كه سازمان های سیاسی، چه ملی و چه چپ، مجبور شدند رهبری ایشان را بپذیرند. وقتی آب ها از آسیاب افتاد دیگر كاری از آنها ساخته نبود چون روحانیت و وابستگانشان با زیركی خاص خود و جلب توده ها محروم جامعه با وعده های شیرین ولی در عمل دروغین، قدرت را در دست گرفته و هر صدای مخالفی را در سینه خفه می كردند و هر كسی كه دم از آزادی و عدالت میزد، بعنوان نایب برحق امام زمان و ولی امر مسلمین حكم مهدور الدم بودن طرف را صادر می كردند بهمین علت تمام نیروهای آزادیخواه و عدالتجو چون كلاف سر در گم شده و تقصیر و اشتباه را به گردن همدیگر انداخته و موجب تفرقه در بین خود گردیدند. غافل از اینكه اشتباه كردن گناه نیست گناه زمانی است كه اشتباه خود را نپذیزیم و اقدام به جبران آن نكنیم. از آن گذشته مقصر اصلی نظام سلطنتی بود كه پس از كودتای خائنانه بیست و هشت مرداد آزادی را از مردم صلب كرد و قانون اساسی مشروطیت را كه خون بهای ملت إیران بود زیر پا گذاشت و شاه شد مصدر همه امور بدون اینكه در برابر هیچ مقامی جوابگو باشد. پس از قتل های سیاسی كه در رأس آنها جانباختگان راه آزادی و شرف داریوش و پروانه فروهر قرار داشتند جنبش از حركت ایستاده تكانی خورد تا جایی كه در تشییع پیكرهای پاك آن دو انسان نستوه هزاران ایرانی عاشق آزادی به راه افتاده و با سردادن شعار
سلام بر مصدق        درود بر فروهر       
و یا عزا عزا ست امروز، روز عزاست امروز        مصدق بت شكن صاحب عزاست امروز       
بخصوص جوانان در این امر سهم بزرگی به عهده داشتند. سپس در هیجده تیر سال بعد (1378) دانشجویان قهرمان بپا خاستند و حركت دوباره ای را در جامعه آغاز كردند ولی بعلت نداشتن برنامه و نبود رهبری كه این حركت را تداوم بخشد نتیجه ای از آن حاصل نشد . با افسوس بسیار باید پذیرفت نیروهای ملی كه جایگاه واقعی را در بطن جامعه دارند بعلت نداشتن برنامه مدون و عدم رهبری شایسته نتوانسته اند از این حركت ها استفاده كرده و نهضت ملی إیران را كه دكتر مصدق بزرگمرد تاریخ ایران زمین بنیان نهاده است، از ایستایی به حركت درآورند . با توجه به این عرایض ، اكنون با توجه به نارضایی شدید ملت ایرا ن از نظام حاكم مردم آماده بپا خاستن اند، بشرطی كه كه نیروهای ملی از پراكندگی در آمده و در یك صف قرار گیرند

سایت مصدق: بنظر شما در شرایط كنونی كدام نیروها در كار جنبش ملی می گنجند ؟

سرهنگ ادیب: اما كدام نیرو ، همه ایرانیان میهن دوست و آزادیخواه كه در صف نخست آن دانشجویان و جوانان مبارز قرار گرفته اند در كار جنبش ملی می گنجند . ناگفته نماند صف ملت إیران ازعوامل وابسته به بیگانگان و بیگانه پرستان جداست، حال بهر نامی كه میخواهد باشد . فراموش نشود ما یك كشور داریم با یك ملت كه تشكیل یافته است از قوم هایی كه در اصل تشكیل دهنده ملت ایران زمین از هزاران سال پیش بوده و هستند

سایت مصدق: ـــ فكر می كنید نیروهای جنبش ملی در ایران كدامند ؟

سرهنگ ادیب: نیروهای جنبش ملی تشكیل یافته است از
الف ـــ با نوان كه از حقوق انسانی محرومند و برای بدست آوردنش آماده هر گونه فداكاریند
ب ـــ جوانان كه اكثریت مردم راتشكیل می دهند و آینده ای در برابر خود نمی بینند
ج ـــ كارگران زحمتكش كه در هر دو رژیم حقوق حقه اشان پایمال شده است
د ـــ اقشار دیگر جامعه از معلمان گرفته تا كارمندان دولت و كشاورزان

چنانچه سازمان ها و شخصیتهای سیاسی ایستاده بخود اختلافات سلیقه ها را كنار گذاشته و در یك جبهه گرد آیند و با تدوین برنامه ای مدون تحت شورای رهبری خواهند توانست جنبش را به پیش برده و بطور یقیین اكثریت اقشار جامعه با جان و دل جنبش ملی را پشتیبانی خواهند نمود باتوجه به این امر ، رهبران سیاسی باید از منیت در آمده و ما شوند. آنوقت خواهیم دید كه پایه های حكومت این نظام مستبد قرون وسطائی سست تر از آنی است كه فكر می كردیم. اما تا زمانی كه نیروهای پراكنده در گیر از میدان راندن همدیگرند در بهمین منوال روی پاشنه خود خواهد چرخید

سایت مصدق: فكر می كنید در ماه های آتی احزاب و جنبش ها در كل و بویژه با توجه به استقبال و اعلام حمایت گسترده و پیام های شخصیت ها و احزاب و رسانه ها از داخل و خارج كشور از این بزرگداشت می تواند حول محور اندیشه و راه مصدق در حوادث داخل كشور نقش ایفاء كند؟

سرهنگ ادیب: سئوال بجائی می نمائید ، بلی مصدق یك مكتب است ، مصدق یعنی آزادی و عدالت ، مصدق یعنی ایران بزرگ و مستقل و ملتی در رفاه و آسایش . بی جهت نیست كه استعمارگران و خود كامگان و بیگانه پرستان همواره از نام مصدق در ترس و هراسند، نگاهی به جریان های اخیر این حقیقت را بدرستی نشان میدهد . روزنامه های وابسته به نظام اسلامی مانند كیهان ، جمهوری و رسالت مقاله هایی علیه مصدق درج كردند عجیب اینكه همزمان چند رسانه تصویری برون مرزی سلطنت طلب و همچنین چند نفری هم معلوم الحال كه سر در آستان بیگانگان دارند ، علیه مصدق مزخرفاتی را سرهم كرده و بیان داشتند . یعنی هواخواهان نظام سلطنتی و طرفداران نظام اسلامی وقتی در برابر نام مصدق قرار می گیرند در یك صف قرار گرفته و هم صدا می شوند

چراغی را كه مصدق فرا راه ملت ایران نهاد هیچگاه خاموش نخواهد شد تا ملت إیران به استقلال كامل و آزادی و و عدالت اجتماعی و رفاه و ترقی برسد و جایگاه از دست رفته خود را در جهان امروز دوباره بدست آورد و برای همیشه پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران زمین بر فراز قله رفیع دماوند به اهتزاز در آید . شما یقیین بدانید نام مصدق دلها را روشن می نماید . مردم داخل كشور با نام مصدق جان خواهند گرفت و بحركت در خواهند آمد. كاری را كه شما آغاز كرده اید كاری امید بخش است، باید به شما دست مریزاد گفت. ولی باید كاملاً هم مواظب بود كه دشمنان ایرانی نما در صدد تخریب بر نیایند این بیت مولانا جلال الدین مولوی را باید همواره مد نظر داشت :
ای بسا عفریت آدم رو كه هست        پس به هر دستی نباید داد دست

سایت مصدق: بینهایت ممنون آقای سرهنگ ادیب از اینکه وقتتان را در اختیار این سایت گذاشتیدچاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها