سی تیر 1331

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

یا مرگ یا مصدق
دکتر مصدق پس از دادن استعفای خود به خانه میرود
دکتر مصدق هنگام نثار تاج گل بر سر مزار شهدای سی تیر 1331
عصیان مردم در میدان بهارستانبازگشت:     به بالای صفحه            به صفحه قبل