مصاحبه ها در رابطه با بزرگداشت زادروز دکتر مصدق

هواداران راه مصدق آنجا که مربوط بعدالت اجتماعی و جمهوریت میباشد به چپ دموکرات و آنجائی که مربوط به تمامیت ارضی ایران میگردد به مشروطه خواهان (سلطنت طلبان دموکرات) نزدیکترند. بعبارت دیگر چنانچه ملیون ایران دارای یک دکترین روشن سیاسی و یک سازماندهی فعال میبودند میتوانستند هر سه عنصر عدالت اجتماعی، مدرنیته و تمامیت ارضی را در درون حود داشته باشند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه دکتر محسن قائم مقام
با سایت مصدق


راه مصدق برای زنان و جوانان ما بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک خط سیاسی روشن، مدرن و ملموس
در
برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید


مصاحبه محمد حسیبی و
علی اصغر سلیمی
با رادیو همصدا


شخصیت است
هواداران راه مصدق آنجا که مربوط بعدالت اجتماعی و جمهوریت میباشد به چپ دموکرات و آنجائی که مربوط به تمامیت ارضی ایران میگردد به مشروطه خواهان (سلطنت طلبان دموکرات) نزدیکترند. بعبارت دیگر چنانچه ملیون ایران دارای یک دکترین روشن سیاسی و یک سازماندهی فعال میبودند میتوانستند هر سه عنصر عدالت اجتماعی، مدرنیته و تمامیت ارضی را در درون حود داشته باشند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه داریوش مجلسی
با سایت مصدق


راه مصدق برای زنان و جوانان ما بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک خط سیاسی روشن، مدرن و ملموس
فکر دموکراسی طلبی فکری است که اکثر مردم ما به دنبالش هستند. دموکراسی مختص کشورهای غربی نبوده است و ما خود سالیان قبل جنبش دموکراتیک و حاکمیت برآمده از آن داشته ایم. هرچند که همین دموکراسی های غربی جلویش را گرفتند و امروز هم به آن اعتراف می کنند. از فیلم های مستندی که داشتم بخش هایی از قصه ی برآمدن دکتر مصدق را از دوره ی مجلس شانزدهم- که رهبری کمیسیون نفت را رهبری می کرد تا آخرین روزهای زندگیش. از قسمت های این فیلمها که جنبه ی تاریخی داشت استفاده کردم با مقداری کار گرافیکی روی آنها، حاصلش فیلم - نمایشی است در سه قسمت تحت عنوان تابستان، پائیز و زمستان
با توجه به ضرورت اتمام این کار برای اندیشه ملی و جنبش ملی ایران، هر دو ما به این نتیجه رسیدیم که شرایط مناسبی برای اتمام کار نیمه تمام قبلی در مورد دکتر مصدق، فراهم شده است. حالا دیگرجنبش ملی ایران با پیشینه پیکار و تجربه دکتر مصدق در شرایط کنونی به آلترناتیو واقعی برای یک اتحاد همه جانبه و فراگیر تمامی نیروهایی تبدیل شده، که به آزادی و استقلال ایران می اندیشند و آرزوی حکومتی مردمی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سر خود دارند. درچنین شرایطی ساختن فیلم زندگی مصدق یک ضرورت زمان بود
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه رضا علامه زاده و بیژن شاهمرادی با سایت میهن


باید کاری کرد که پیام دکتر مصدق که ایجاد یک حکومت مردمی، مستقل و بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود به میان نسل جوان ایران، نسل امروز و نسل فردا برود
بیشتر، تقابلهای لفظی دکتر مصدق و آزموده در دادگاه محاکمه را جذاب کرده است. البته سعی کرده ام با در نظر گرفتن بعدهای مختلف - خانوادگی و اجتماعی - زندگی آزموده شخصیت وی را خلق کنم
برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید و سپس روی کلمه فایل صوتی- در آخر متن کلیک کنید
مصاحبه هومن آذر کلاه
با رادیو فردا


در ایفای نقش آزموده، برایم بعنوان یک بازیگر، مهم خلق شخصیت است
در یكصد سال گذشته بدلیل آن كه مردم ما (از هر گروه و قوم و یا طبقه ای) از حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود محروم شده اند، جنبش ملی همیشه در حال غلیان وانقلاب بوده است و این تلاطم ها به رشد طبیعی جنبش ملی صدمه های فراوانی زده است
خواست های جنبش ملی در یکصد سال گذشته نه از نظر اقتصادی، نه از نظر اجتماعی و نه از نظر سیاسی تحقق نپذیرفته است. نه صنعت و نه اقتصاد ملی در ایران وجود داشته، نه نهادهای مدنی شکل گرفته اند و نه هنوز احزاب سیاسی و مطبوعات مستقلی وجود دارد. همه ی نهادهای حکومتی شکل قرون وسطایی و ماقبل آن را دارد. جبهه ای را که دکتر مصدق از نیروهای مردمی، برای مبارزه با دشمنان ایران بوجود آورده بود باید از نو بوجود آورد. کسانی که دل درگرو ملت ایران دارند باید حول کلی ترین و مشترکترین خواستهای خود متحد شوند و جنبش را از پراکندگی و سردرگمی نجات دهند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه منوچهر تقوی بیات
با سایت مصدق


با وجود رشد اجتماعی و پیشرفته تر شدن خواست های مدنی جنبش ملی
این جنبش فاقد خردجمعی لازم، تشكیلات و رهبری است
اکنون که ایران به عنوان آخرین مهره از زنجیری به نام « خاورمیانه بزرگ» پیش روی سیاستمداران چپاولگر غرب قرار گرفته، وظیفه مصدقی های راستین برای ایجاد یک جنبش فراگیر بر اساس دکترین و راه مصدق دو صد چندان است
بر آنچه عرض می کنم نه تنها باور عمیق دارم، بلکه آن را پروژه ای قابل اجرا و عقلانی میدانم. اجرای این، نیاز فراوان به چند ابتکاری دارد که در عمل ما را وارد فازهای اجرایی گام نهادن در راه مصدق خواهد کرد.آنان که به چنین باور و شناختی برسند دست به ابتکاراتی خواهند زد که مصدق از آن بهره مند می شد. او با ابتکارات ظریف و دقیق خود هر دشمنی را به دوست و هر دوستی را به فداکاری جانباز مبدل می ساخت
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه محمد حسیبی
با سایت مصدق


گردهمایی 21 ماه مه امسال زمانی به حق شناسی راستین نسبت به مصدق مبدل خواهد شد که آغازگر و سنگ بنای همبستگی یا همان « جنبش ملی» گردد
ما در یکصد ساله اخیر تجربه انقلاب مشروطیت، کودتای 3 اسفند، نهضت ملی شدن نفت، کودتای 28 مرداد 1332 و کودتای خرداد شصت برضد اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران را پشت سر گذاشته ایم. بنا بهمین تجربه با نگاه به تحولات اخیر جهانی افراد و نیروهایی که اعتقاد به حاکمیت جمهوری بر اصول آزادی، استقلال و رشد بر میزان عدالت را اساس نظام آینده مردمسالار میدانند، در راستا و خط نهضت ملی ایران هستند. بدینرو افراد و گروههای زورپرست و عمال استبداد داخلی و کارگزاران و سرسپردگان به کشورهای بیگانه در کادر جنبش ملی قرار نمیگیرند
وجه مشترک دیگر این نیروها و کادرهای مردمی با استعانت از نگرش وحدت در تکثرگرائی و عدم تمرکز که راه حل و راهکار را خارج از نظام و درون کشور میدانند میباشد و با هر گونه دخالت بیگانگان در سرنوشت و مقدرات کشور مخالفند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه دکتر حسین رضازادگان
با سایت مصدق


سیاستهای مصدق و دولتش الگو و نماد مناسبی برای بسط و گسترش مردمسالاری بر اصول آزادی، استقلال و رشد در عدالت است
اصلی‌ترین و مهمترین جنبه چنین بزرگداشتی رسالتی است كه دكتر مصدق در دوران حیاتش بعهده داشته است، رسالت مصدق، یعنی رسالت حركت تاریخی و جنبش ملی ایران به پایان نرسیده است. ایران و ایرانیان هنوز درگیر كشمكش روی همان نیازهای اساسی فردی و اجتماعی هستند كه از صد سال پیش، از زمان مشروطیت، درگیر آن بودند. هنوز سد و موانع گوناگون در مقابل آزادی، استقلال و عدالت و پیشرفت اجتماعی برداشته نشده‌اند
مصدق نماد استقلال، آزادی و همبستگی ایرانیان است و این موقعیت تاریخی و اجتماعی را به یمن زندگی، كار و پیكار پرثمر و شرافتمندانه‌اش احراز نمود
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه علی اصغر سلیمی
با سایت ایران امروز


مصدق نماد استقلال، آزادی و همبستگی ایرانیان است
‌در تصویر آگهی و اطلاع رسانی بزرگداشت کلن نیروی وصف ناپذیری هست این تصویر حماسه یك بُرد و باخت است . بُردِ ملتی‌كه بعداز آن ‌خاموش و از پای ننشست ، باختِ بی‌مایگانی كه به گاه و جاهی سلطه‌گرانه براین بُرد تاختند . این تصویر می‌گوید امروز هم به مانند دیروز ، ایران كسی را لازم دارد كه به دلیری به میدان درآید ، و با همین قاطعیت دستش را بالا برد و با همان درستی و راستی با مردم روبرو شود
به‌طور‌كلی باوجود خلاقیتِ ارزنده و ماندگار در شعر معاصرِ امروز و روایتِ آنهمه آزار و شقاوتِ قومی اینهمه جبار و ستمكار ، شعر نتوانسته است رسالت تحرك و جنبش را به ‌جای‌ بیاورد . سنگینیِ فاجعه و عمق زخم مجال قد برافراشتن و سر برآوردنش را نداده است ولی امروز كه دیگر هر دو روی سكه سیاه است ، روز برخاستن و پیمودنِ راه است به صداقت و امانت، و هر خلاقیت مبارز و مقاوم دیگری هم می‌تواند در ادامه و توفیق این راه مؤثر باشد
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه دکتر منیر طه
با سایت مصدق


دکتر مصدق شخصیتی است ‌كه مهر ایران، سود ایران ، آزادی و سرافرازی مردم ایران را هماره با خود حمل می‌كند
مصدق نمونه برجسته ای از دموکراسی طلبی و حکومت مردم بر مردم در تاریخ معاصر کشورمان است. نیاز نسل جوان امروز در ایران شناختن بیشتر مصدق و طرز تلقی و نگاه وی به حکومت که بسیار متفاوت با آنچه امروز در ایران موجود است، میباشد. من بعنوان یک فیلمساز سهم خود را در پاسخ دادن به این نیاز با ارائه این اثر هنری بهمراه دوستان ادا کرده ام
حال و هوای حاکم بر نمایشنامه برآمدن مصدق از مجلس 16 تا نخست وزیری، مبارزاتش برای ملی کردن نفت، کودتای 28 مرداد، جریانات دادگاه و بعد مرگ دردآور و تنهایش در احمدآباد است
علاوه بر شخصیت سیاسی مصدق، وی انسانی بسیار بسیار طنزپرداز، بسیار زیرک در برخورد ، شیرین زبان و دارای کاراکتر خیلی زیبایی برای کار هنری است. بویژه شیوه ای که میگفت که اوج طنز تلخ در کارش است، اینها همه سعی شده در این نمایش آورده شود
برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید و سپس روی کلمه فایل صوتی- در آخر متن کلیک کنید

مصاحبه رضا علامه زاده
با رادیو فردا


چیزی که ما همه احساس نیاز به آن میکنیم، ایجاد جامعه ای با پرنسیپهایی که مصدق برایش مبارزه کرده بود و ما امروز هنوز دنبالش هستیم، میباشد
آنچه امروز مصدق را از امیركبیر- میرزاحسن‌خان سپهسالار و دیگر قهرمانان جامعه ما جدا می‌سازد آن است كه دكتر مصدق یك فرد نیست بلكه یك نهاد و یك تفكر است. امروز جنبش ما در حال تدارك است و بهم‌ریختگی فكری، كه شاید آنهم نتیجه‌ی همین دوران گذار است. در این دوران جنبش عملا تمام جوانب مبارزه را امتحان می‌كند و در این پروسه است كه شكل‌گیری جنبش و پیدایش یك هسته مركزی به صورت یك واقعیت درمی‌آید
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه کامبیز قائم مقام
با سایت مصدق


دكتر مصدق یك فرد نیست بلكه یك نهاد و یك تفكر است
در ایران فاز اول انقلاب مشروطیت و فاز دوم نهضت ملی که جنبش مصدقی ست، دمکراسی را برای ایران می خواهند. در واقع مفهوم مصدق، یعنی مفهوم دمکراسی و این چیزی نیست که پیامش پایان بپذیرد. فقط برداشتهای نوین دمکراتیک در این دوران ما، اهمیت مصدق و انقلاب مشروطیت، این است که بستر تاریخی به دمکراسی می دهد یعنی ما در خلاء نمی مانیم که دمکراسی را فقط به روایت اندیشه ی جهانی شده بپذیریم. دمکراسی به عنوان یک پدیده ی جهانی باید در یک بستر ملی و تاریخی پیدا بشود و چارچوب پیدا کند، و پیوندهای معنوی و اخلاقی یک ملتی را به هم پیوند بدهد. از این لحاظ مصدق مهم است
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید
مصاحبه ناصر کاخساز
با بخش فارسی صدای آلمان


پیام مصدق دمکراسی است، که همیشه حقانیت دارد
جنبش ملی یك كتاب سه جلدی است : جلد اول انقلاب مشروطه ، جلد دوم نهضت ملی، جلد سوم جنبش مدرن ملی، كه اختصاراً به آن جنبش ملی می‌گوئیم
هم اكنون تجزیه‌ی ایران در دستور روز سیاست‌های بیگانه قرار دارد. و دوستان نادان می‌توانند، با بی‌تفاوتی به نهضت مصدق و جنبش ملی و با چپ‌گرائی اعتقادی به وقوع فاجعه‌ای كه وحدت ایران را در خطر قرار می‌دهد كمك كنند. تنها نسخه‌ی نجات ایران در این موقعیت حساس، نسخه‌ی امروزی شده‌ی جنبش مصدقی است
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه ناصر کاخساز
با سایت ایران امروز


مصدق در ایران علامت دموكراسی است
نهضت ملی در ایران وسعتی به مساحت كشور دارد. هر شخصیت و نیروئی كه به آزادی ، تمامیت ارضی ، عدالت اجتماعی وخصوصا مخالف هرگونه دیكتاتوری باشد ، طبیعتا در این مفهوم جای می گیرد. هدف از برگزاری این زادروز كه شاید بتوان از آن به عنوان آشتی ملی نام برد ، در همین است. با نگاهی به لیست حمایت كنند گان كه تقریبا از تمام مولفه های سیاسی هستند و برای این شخصیت تاریخی و تاریخساز ، با امضا و پیام های خود ، نهضت ملی را نیرو بخشیدند. خود گواهی است به اهمیت همبستگی و تفاهم در رابطه با نهضت ملی.
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه فرشید یاسائی
با سایت مصدق


اكنون اندیشه و راه دكترمحمد مصدق ، محور مبارزه نافرمانی مدنی ، قرارگرفته است
بازگشت