برنامه گرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز دکتر مصدق

بخش اول: دو تا پنج بعدازظهر روز ٢٦ ماه مه سال ٢٠١٣ میلادی


نشست پژوهشی به نام و یاد شادروان احمد صدر حاج سیدجوادی


گرداننده نشست: فرشید یاسائی


پیام استاد علی اصغر حاج سیدجوادی به این نشست پژوهشی

رضا علیجانی: شخصیت و هفت دهه مبارزه و کوششهای شادروان صدر حاج سیدجوادی

هادی زمانی: موانع ساختاری برای توسعه دموکراسی در ایران، از دیدگاه اقتصادی

عباس سلیمی: گذار به دموکراسی در ایران در دهه های آغازین قرن ٢١

گفتگوی رضا علیجانی و علی اصغر سلیمی درباره کنش ملی و خلاق در رویارویی با مهندسی انتخابات

پرسشهای شرکت کنندگان و بحث آزاد


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخش دوم: پنج و نیم تا هفت و نیم بعدازظهر روز ٢٦ ماه مه سال ٢٠١٣ میلادی


گرامیداشت زادروز دکتر محمد مصدق


گرداننده: سهیلا ستاری


سرود ملی و خوش آمد گویی

نعمت آزرم: دولت ملی مصدق، نماد بیداری وجدان ملی

شعرخوانی: ویدا فرهودی

ناصر کاخساز: به ستیز اجتماعی موجود، تنها با یک نظریه حد وسط میتوان پایان داد

گزارش برپائی نهال آزادی و حقوق بشر، به نام و یاد دکتر محمد مصدق در ٢٠١٣

موسیقی: هنرمند آمریکای لاتین، کالی

محسن شایسته: فیلم لحظاتی از زندگی دکتر مصدق

سپاسگذاری، همراه با لوح تقدیر مصدق، از مهندس عباس امیرانتظام

سپاسگذاری و اهداء لوح تقدیر مصدق به شاعر ملی نعمت آزرم


دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی در ایران ـ نشست هفتم

Caritas – Stolze Str. 1a – 50674 Kölnبا یک کلیک روی پرچم میتوانید سرود ای ایران را بشنوید و متن آن را بخوانید  
بازگشت :   به بالا