برنامه مراسم بزرگداشت 126مین زادروز دکتر مصدق، 14 ژوئن 2008اجرای سرود ای ایران
خوشامدگوئی توسط آقای محمودی
اعلام برنامه و معرفی سخنرانان توسط آقای ارس
موسیقی و آواز
سخنرانی آقای دکتر کریم انواری
موسیقی
شعر و سخن توسط آقای نعمت آزرم
استراحت
سخنرانی آقای دکتر قاسمی
پیامهای آقایان کوروش زعیم، هدایت متین دفتری، سازمان جمهوری خواهان ملی ایران و دیگر پیامها
موسیقی
پایان برنامه
شروع برنامه: ساعت 6 بعد از ظهر
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل