صد و بیست و ششمین زادروز دکتر محمد مصدق را گرامی میداریم

دکتر محمد مصدق فرزند راستین انقلاب مشروطیت ایران، رهبر نهضت ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت و نماد آزادی و استقلال و همبستگی ملی ایرانیان است. میراث فکری و فرهنگی مصدق و یاران همرزمش و همه آزاد زنان و آزاد مردان جنبش ملی، پشتوانه بزرگ جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران میباشد

اکنون که ملت ایران هرچه بیشتر شاهد بن بست تاریخی رژیم فقهاست و به ورشکستگی و پوچی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت جمهوری اسلامی پی برده است و حکام رژیم نیز خود ناچار به این امر تکان دهنده اعتراف میکنند، صحنه گردانان نظام میکوشند تا با استفاده از نام و وجهه مصدق و فاطمی بیهوده برای خود اعتبار و مشروعیت دست و پا کنند

کار و پیکار خستگی ناپذیر دکتر مصدق در راه برپائی دولت حقوق مدار و ایجاد حاکمیت ملی و جامعه ای با موازین عرفی و مبتنی بر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، امروز شفافتر و گسترده تر از هر زمان مورد اقبال نسل جوان و فعالان جنبش ملی و دموکراتیک ایران واقع گردیده است

کوشندگان جنبش ملی و دموکراسی خواهی ایران با بزرگداشت مصدق، آموزه های این آموزگار بزرگ ملت ایران را بعنوان افکار و اندیشه های راهنما و مشعل راهشان گرامی میدارند


زمان برگزاری مراسم: ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه چهاردهم ژوئن سال ۲۰۰۸ میلادی

محل برگزاری این آیین ملی
Caritas
Stolzestr.1a
50674 Köln
(Barbarossaplatz, Luxemburger Str., Gabelsberger Str.)


هیئت برگزار کننده: نعمت آزرم، کمال ارس، بیژن دادگری، حسین رضازادگان
علی اصغر سلیمی، فرهنگ قاسمی، صادق محمودی ، فرشید یاسایی

برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت مصدق دیدن نمائید

برای یه روز کردن لیست اسامی سال 2005 و ارتباط با هیئت برگزاری لطفا از پست الکترونیکی زیر استفاده نمائید
info@mossadeq.com


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل