بزرگداشت صد و بیست و دومین زادروز دکتر مصدق در احمدآباد


ای آفريدگار پاك
ترا پرستش ميكنم و از تو ياري ميجويم

پاینده ایران

گزارش گردهمايی زادروز مصدق بزرگ در احمدآباد


به دنبال فراخوان هيأت امنای قلعه احمد آباد به مناسبت بزرگداشت زاد روز قهرمان ملی استقلال طلبی و آزاديخواهی ايران دکتر مصدق در قلعه احمد آباد، آرامگاه اين بزرگمرد تاريخ، حزبها، سازمانها، گروههای سياسي، زنان و مردان و جوانان و دانشجويان از تمام نقاط ميهن در احمد آباد گرد آمدند تا نسبت به ادامه راه و رسم مصدق بزرگ اعلام وفاداری کنند

در آن ميان، هموندان حزب ملت ايران که پيشاپيش خود گل بسته زيبايی به شکل پرچم سه رنگ که با نشان ويژه حزب مزين شده بود را هدايت می کردند، وارد قلعه شدند و پس از نثار گل به آرامگاه پيشوا به ادای احترام پرداختند

سپس هموندان جبهه ملی که گل بسته ای سه رنگ را حمل می کردند نيز وارد قلعه شده و به ادای احترام پرداختند

شماری از هموندان گروه سياسی " ملي- مذهبي" نيز در قلعه حضور داشتند و چهره های سياسي- ملی در ميان حاضران به چشم می خورد

اين آيين در ساعت 30/10 بامداد که توسط آقای حسين سکاکی از مبارزان نهضت ملی اداره می شد، با سخنان مهندس لصف الله ميثمی از فعالان سياسی و ديرپای آغاز شد، ايشان به دو بعد عارف بودن و کارشناس بودن مصدق که گردآمدن اين دو صفت در يک فرد استثنايی است اشاراتی داشتند

سپس چکامه ای از زنده ياد شهيد پروانه فروهر توسط خواهر مبارزش فرزانه اسکندری از هموندان حزب ملت ايران برای باشندگان تحت عنوان "رستخيز به آستان پيشوايم" خوانده شد که با استقبال پرشور حاضران رو به رو شد

سپس حسين شاه حسينی از مبارزان ديرپای نهضت ملی با اشاره به راه و رسم مصدق گفت او مبارزی ضد استبداد و آزاديخواه بود که به مذهب نيز احترام خود را داشت

اين آيين در کمال آرامش درساعت 12 و 20 دقیقه با خواندن سرود ای ايران پايان يافت

دبيرخانه حزب ملت ايران

تهران، 30/2/83