سومین جریان دموکراسی خواهی شکل میگیرد


بعد از انتخابات به این نتیجه رسیدیم آنها که در انتخابات شرکت نکرده اند برای تحقق دموکراسی و آزادی یک جبهه همبستگی تشکیل دهند

خسرو سیف، دبیر کل خزب ملت ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در بیانیه ای در روز 10 تیر ماه از همه گروههایی که در انتخابات شرکت نکرده اند دعوت کردیم گفت: متاسفانه تا کنون موفق به ایجاد اتحاد میان گروهها نشده ایم. اکنون زمانه به نحوی است که بیش از گذشته نیاز به اتحاد میباشد

وی در خصوص ارتباط جبهه همبستگی با جبهه دموکراسی خواهی که از طرف معین طرح شد گفت: این جبهه دموکراسی خواهی که از طرف مشارکت و مجاهدین انقلاب مطرح شد و نهضت آزادی و برخی ملی مذهبی ها از آن حمایت کرده اند، جریانی درون زا است. در صورتیکه جبهه همبستگی ملی را جریان اپوزیسیون خارج از نظام شکل میدهد و بزرگترین تفاوت این دو جریان در موضعشان در شرکت در انتخابات میباشد

سیف همچنین چهارچوب جبهه همبستگی ملی را متفاوت با کنگره ملی دموکراسی خواهی توصیف کرد و گفت: این کنگره نظر جبهه ملی نبوده است و تنها خواست آقای امیرانتظام است، چیزی که در اساسنامه کنگره ملی به چشم میخورد این است که به جای دربر گرفتن سازمانها و گروهها افراد را دربر میگیرد.

سیف با بیان این مطلب که از تمام نیروهایی که به استقلال و آزادی ایران می اندیشند برای شرکت در این جبهه دعوت به عمل می آوریم گفت: مشغول رایزنی با دوستان دانشجو در دفتر تحکیم وحدت و آنهائی که در رمینه عدم شرکت در انتخابات نظر خود را اعلام کرده اند هستیم

وی اعتقاد به مردم سالاری، رعایت حقوق بشر، آزادی، جدائی دین از دولت، برطرف شدن تبعیضهای قومی و جنسیتی و دوستی با ملتهای جهان را از خواستهای این جبهه معرفی کرد و گفت: هر کس به این اصول اعتقاد دارد میتواند در این جبهه شرکت کندچاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل