گل گذاری برمزار شهیدان سی تیر

یاد جانبازان سی تیرماه 1331 همیشه در خاطره ما زنده است


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


ساعت 15 روز پنجشنبه سی تیرماه همچون سال های پیشین ، دبیر حزب همرزم خسرو سیف ، همراه تنی چند از هموندان حزب ملت ایران ، بر مزار شهیدان سی تیر 1331حضور یافتند و با نثار شاخه های گل بر مزار این گلگون کفنان راه آزادی و استقلال ایران زمین ، فاتحه خواندند . پس از آن بر مزار سردار نهضت ملی ، شهید دکتر حسین فاطمی رهرو راستین مصدق بزرگ و خواهر شجاع ایشان نیز ادای احترام کردند

این آیین در ساعت 30، 16 خاتمه یافت


روابط عمومی ملت ایران

تهران 30 تیرماه 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل