اطلاعیه جبهه ملی ایران - آلمان بمناسبت برگزاری بزرگداشت دکتر مصدق در کلنسه شنبه 24 مه 2005

شنبه 31 اردیبهشت ماه 1384 ( 21 ماه مه 2005) مراسم بزرگداشت یكصدو بیست و سومین زادروز دكتر محمد مصدق ، نماد وحدت ملی ایرانیان، با شركت جمع كثیری از هموطنان ارجمند ، سازمان ها ، احزاب ، گروه ها و رسانه های گروهی ، با جلائی كم نظیر و فوق العاده برگزار گردید. این همایش بزرگ ملی ، ثمره فعالیت مشترك ، سازمان و افراد ملی و مترقی بود كه تحت عنوان هیئت برگزار كننده ، كار خویش را به نحو احسن ، انجام داد

سازمان جبهه ملی ایران ـ آلمان ضمن قدردانی و تشكر از یكایك افراد این هیئت كه در برپائی این زادروز ، بیشترین فداكاری و زحمت را كشیدند. خصوصا از خانم سهیلا ستاری كه با زحمات بی شائبه شبانه روزی خویش این هیئت را از بدو امر تا پایان ، یاری رساندند؛ تشكر می كند. بدون وجود ایشان كه جای قدردانی فوق العاده است، ادامه كار این هیئت به سختی انجام می پذیرفت. سازمان جبهه ملی ایران ـ آلمان بار دیگر از زحمات ایشان و هیئت برگزاركننده این مراسم ، بی نهایت سپاسگزاری می نماید  

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل