جبهه ملی ایران
سالگرد جهان پهلوان تختی را گرامی می دارد

جبهه ملی ایران روز هفدهم دی، سالگرد جهان پهلوان غلامرضا تختی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران، را گرامی می دارد. ملت ایران تختی را نه تنها برای افتخار آفرینی در جهان ورزش و سربلند سازی کشور، بلکه بخاطر میهن پرستی، آزاد اندیشی و مهرورزی و مردم داری او را ستایش می کنند. تختی براستی نماد جوانمردی و شجاعت واستواری یک ایرانی اصیل است. یادش گرامی باد
روابط عمومی جبهه ملی ایران


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل