جبهه ملی ایران سالگرد شهدای قیام ملی سی تیر را برگزار می کند


مراسم سالگرد قیام ملی سی تیر در گورستان ابن باویه بر مزار شهدای قیام ملی 30 تیر با حضور رهبران جبهه ملی ایران، حزب ایران، حزب مردم ایران، سازمان های شانزده گانه صنفی و علاقه متدان به نهضت ملی ایران و مبارزین راه آزادی و حاکمیت ملی سی تیرماه برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این مراسم شرکت کنند. شایان ذکر است که دکتر ورجاوند سخنگوی جبهه ملی ایران در این مراسم سخنرانی خواهند کرد

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل