نشریات و کتب در باره 28 مرداد 1332


سایر اطلاعات یا معرفی روی جلد

نویسنده

نام نشریه یا کتاب

هجده مقاله از سخنرانیهای پژوهشگران ايرانی در يک گردهمايی علمی پيرامون مسائل جنبش ملی در ايران
تاریخ انتشار اول ماه مه 2005
 روی جلد این کتاب را ببینید

توضیحات علی امينی نجفی بر این کتاب را اینجا بخوانید

هوشنگ کشاورز صدر، حمید اکبری

تجربه مصدق در چشم انداز آینده ایران

تیر - مرداد 1384

روی جلد این نشریه را ببینید

نشریه چشم انداز ایران
سردبیر مهندس لطف الله میثمی

علت اصلی کودتا

ترجمه: فرزانه طاهری، نشر مرکز، چاپ اول اسفند 1372، چاپ دوم 1378

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

ISBN: 964-317-283-X
دو جلد، انتشارات رسا، 1998

سرهنگ غلامرضا نجاتی

مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت

بخش علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزیانا، اوت 1987، ترجمه غلامرضا نجاتی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1368

مارک ج. گازیوروسکی

کودتای 28 مرداد 1332

1330 از انتشارات دولت وقت، سال

انتشارات دولت مصدق

اسناد نفت

شرکت انتشار، 1377

انور خامه ای

اقتصاد بدون نفت

جلد 1 و 2، 1377

سرهنگ نجاتی

مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت

برگرفته از نشریه آزادی ویژه مصدق

این مضمون چند صد صفحه ای را از صفحه یک شروع کرده و ورق بزنید

جبهه دموکراتیک ملی ایران

یادواره پنجاهمین ملی شدن صنعت نفت

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

کورش زعیم

تاریخچه مجلس چهاردهم تا هفدهم و تشکیل جبهه ملی ایران و کودتای 28 مرداد 1332

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

خلیل الله مقدم

شرح مبارزات نهضت ملی ایران

انتشارات انقلاب اسلامی

روی جلد این کتاب را ببینید

ابوالحسن بنی صدر

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

ترجمه شهریار خواجیان

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

به انگلیسی ،ISBN 0471265179
انتشارات جان ویلی و پسران 2003

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

انتشارات علوی، 1362

حسن توانایان فرد

دکتر محمد مصدق و اقتصاد

تهران‌، شرکت‌ سهامی‌ انتشار، چاپ‌ هفتم‌، 1372

غلامرضا نجاتی‌

جنبش‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ و کودتای‌ 28 مرداد 1332

تجدید چاپ از انتشارات مصدق

حسین کی استوان

سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم

نشر نی

 روی جلد این کتاب را ببینید

 توضیح در باره این کتاب را بخوانید

مسعود کوهستانی نژاد

اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

دکتر علی اکبر نقی پور

تاریخچه جنبش ملی شدن نفت

ترجمه غلامحسین صالحیار

 روی جلد این کتاب را ببینید

 پشت جلد این کتاب را ببینید

انتشارات چاپخش، ISBN: 964-5541-10-7

مصطفی علم

نفت، قدرت و اصول
پیامدهای کودتای 28 مرداد

انتشارات شرکت سهامی افست سهامی عام، مرکز پخش فروشگاههای انتشارات امیرکبیر، چاپ اول تهران 1357

حسن صدر

دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی

نشر کارنامه، دو جلد،سال 1378

دکتر محمد علی موحد

خواب آشفته نفت

انتشارات انتشار، سال 1368

دکتر محمد علی کاتوزیان

حاطرات سیاسی خلیل ملکی

انتشارات نهضت آزادی، جلد اول، قسمت دوم

نهضت آزادی ایران، خارج از کشور

اسناد نهضت آزادی ایران

انتشارات نیلوفر
ISBN 964-9-90974-5-7
سال 1369

جلیل بزرگمهر

مصدق در محگمه نظامی

ضمیمه کتاب خواب آشفته نفت، نشر کارنامه، سال 1379

دکتر محمد علی موحد

بررسی اسناد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا در باره کودتای 28 مرداد 1332

انتشارات علمی، سال 1377

دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی

اسناد روابط حارجی آمریکا در باره نهضت ملی شدن نفت

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، دو جلد سال 1379

-

آیت الله کاشانی به روایت اسناد

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، دو جلد سال 1379

-

خلیل ملکی به روایت اسناد

سال 1358 ،انتشارات امیرکبیر

محمود تفضلی

مصدق، نفت، کودتا

سال 1358،انتشارات دهخدا

دکتر شمس الدین امیرعلائی

خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

انتشارات امیرکبیر، 1357

حسین مکی

نفت و نطق مکی، جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم

انتشارات علمی، 1377

دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی

اسناد روابط خارجی آمریکا در باره نهضت ملی شدن نفت

دفتر اول، 1359،انتشارات رسا

محمد ترکمان

تشنجات، درگیریهای خیابانی و توطئه ها در دوران حکومت دکتر محمد مصدق

سال 1358 ،انتشارات امیرکبیر

محمود تفضلی

مصدق، نفت، کودتا

انتشارات مدبر، تابستان 1370

نجفقلی پسیان

واقعه اعدام جهانسوز و ریشه های سیاسی و اجتماعی آن

انتشارات زوار

عبدالحسین مجید کفایی

مرگی در نور

انتشارات رسا، 1371، به انضمام اسنادی در رابطه علما با دکتر مصدق

محمد ترکمان

نقدی بر مصدق و نبرد قدرت

انتشارات جاویدان، 1358

حسین مکی

دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او


بازگشت به:    کتب دکتر مصدق        مقالات دکتر مصدق        مقالات در باره مصدق        نشریات راجع به مصدق      


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل