گفتگوی سایت مصدق با آقای كامبیز قائم مقام
گفتگو کننده: سهیلا ستاری
یكشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٤


دكتر مصدق یك فرد نیست، بلكه یك نهاد و یك تفكر استسایت مصدق از آقای کامبیز قائم مقام، از فعالین بنام جنبش ملی دعوت به مصاحبه نموده است. ایشان سالیان درازی است که در چهارچوب نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق فعال میباشند و در حال حاضر در آمریکا اقامت دارند

سایت مصدق : آقای قائم مقام با تشکر از فرصتی که به من جهت انجام مصاحبه دادید، مایلم در ابتدا بدانم از نظر شما ما در کدام مرحله از جنبش دمكراسی در ایران قرار داریم؟

کامبیز قائم مقام: امروز جنبش ما در حال تدارك است و بهم‌ریختگی فكری كه شاید آنهم نتیجه‌ی همین دوران گذار است. در این دوران جنبش عملا تمام جوانب مبارزه را امتحان می‌كند و در این پروسه است كه شكل‌گیری جنبش و پیدایش یك هسته مركزی به صورت یك واقعیت درمی‌آید. دوران این گذار مشمول حركت مردم در یك انتخابات گذشته نیز می‌باشد. حركت از درون كه در اوج خود به دوم خرداد موسوم گردید كه به عدم اعتماد مردم به عوامل درون حاكمیت منجر گردید و تحریم انتخابات ریاست جمهوری ثمره‌ی تجربه‌ی این گذار است

سایت مصدق : فکر میکنید نیروهای جنبش ملی در ایران كدامند؟

کامبیز قائم مقام: آن نیروهایی در درون جنبش ملی قرار می‌گیرند كه آرمان‌های مردم را در صدر پلاتفرم مبارزاتی خود قرار دهند و به جز منافع مردم تفكر دیگر نداشته باشند. آن‌هایی كه امروز تحول جامعه را در تحول درون نظام جستجو می‌كنند و یا از درون ذباله‌دان تاریخ همراهی سلطنت‌طلبان را تشویق می‌كنند و یا آن‌هایی كه همكاری با نیروهایی خارجی را برای سرنگونی رژیم در سر می‌پرورانند، جایی در جنبش ملی ندارند

سایت مصدق : نقش مصدق را در جامعه امروز چه می‌بینید؟

کامبیز قائم مقام: آنچه امروز مصدق را از امیركبیر- میرزاحسن‌خان سپهسالار و دیگر قهرمانان جامعه ما جدا می‌سازد آن است كه دكتر مصدق یك فرد نیست بلكه یك نهاد و یك تفكر است. نشان دادن عكس مصدق در گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات و غیره گویای آرمان‌های دمكراسی است كه با استفاده از تصویر این خواسته و آرمان‌ها با بهترین وجهی بیان می‌شود. مصدق مظهر حكومت لاییك، قانون و مردمسالاری است. عملا آینده جنبش مردمی در پرتو حركت نیروهای ملی گسترش خواهد یافت. راه مصدق راه مردم دربند، راه ملل استعمارزده و راه رسیدن به آرمان‌های مردمی است. گذار از این جاده برای رسیدن به آزادی‌های اجتماعی جبر تاریخ است چون این تفكر لحظه‌ای نیست، بلكه روزنه‌ی تاریخی است كه نوید ایرانی آباد، آزاد و شكوفا را می‌دهد.

سایت مصدق : آقای قائم مقام واقعا ممنونم از اینکه وقتتان را در اختیار این سایت گذاشتید


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها