اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق


تالیف مسعود کوهستانی نژاد در 770 صفحه و تیراژ 1650 نسخه از سوی انتشارات نی منتشر شد
خبرگزاری "مهر" - گروه دین و اندیشه : طی یک قرن اخیر در میان انبوهی از رویدادها و ماجراهایی که در ایران پیش آمده، دکتر محمد مصدق و دولت وی جذاب ترین موضوع برای تاریخ نگاران و پژوهشگران بوده اند. دکتر مصدق در تیرماه 1331 از مجلس شورای ملی درخواست اختیارات وضع قوانین کرد که ابتدا از جانب مجلس رد شد، اما پس از تقاضای مجدد وی در اوایل مرداد، مجلسین شورای ملی و سنا به طور کامل با آن موافقت کردند. اختیارات مزبور شامل اختیارات وضع قوانین تقریبا برای تمامی موضوعاتی که امکان قانونگذاری در آنها وجود داشت برای مدت 6 ماه بود که در روزهای پایانی همان سال برای یک سال دیگر تمدید شد. اهمیت اختیارات در این است که چارچوب سیاست داخلی دکتر مصدق را نشان می دهد و بررسی آنها در نهایت بررسی سیاست داخلی او در سالهای 31 و 32 است. همچنین لوایح قانونی و اختیارات علت اصلی اختلاف بین جناح های سیاسی طرفدار نهضت ملی به شمار می رفت، بنابراین در این بررسی اختلافات مزیور نیز طرح می شوند و سرانجام نتیجه استفاده از قانون اختیارات، وضع و تصویب تعداد زیادی لوایح قانونی بوده است که بسیاری از آنها پس از سقوط دولت مصدق کماکان اجرا می شوند، و از این نظر این بحث بخشی از تاریخ قانونگذاری در ایران نیز هست.
در این کتاب تلاش شده است تمامی نظرات و دیدگاه های جناح های مختلف سیاسی در قبال موضوع اختیارات و وقایع مربوط به آن بیان شود. این کتاب از دو بخش کلی متن و ضمائم تشکیل شده است. متن کتاب به دو قسمت تشکیل می شود. قسمت اول بررسی اختیارات دکتر مصدق و قسمت دوم شامل تحلیل سه عنوان از لوایح قانونی مطبوعات، امنیت اجتماعی و بالاخره شهرداری هاست. بخش دوم کتاب نیز خود به دو قسمت تقسیم می شود.
در قسمت اول ضمائم شامل متن برخی از اعلامیه ها، سخنرانی ها و اسناد و فهرستهای منابع ارائه شده است.
قسمت دوم بررسی آماری مختصر پیرامون لوایح قانونی است.

چاپ این صفحه            بازگشت :       به صفحه قبل