مقالات در رابطه با بزرگداشت زادروز دکتر مصدق

خودش چه خوب ديده بود که در زمان نخست وزيری – آن هم نه نخست وزيری به فرمان بلکه به مردمی – با قدرتی که از مردم گرفته بود و اصالت داشت نوشت که راضی نيست کسی نام او بر کوچه ای بگذارد و مجسمه ای از او بسازد. در خشت خام ما چو آينه نظر کرده بود آن مرد با خرد. انگار می دانست که چه آسان نام ها را بر می داريم، به خيال خود محو می کنيم، پاک می کنيم، ويران می کنيم، حرمت نمی داريم
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای مسعود بهنود


زادروز دکتر مصدق
ملت ایران هنگامی به استقلال میرسد که: خود را از نو بیافریند. ملت ایران نه شبه دموکراسی میخواهد، نه شبه حقوق بشر، نه شبه جامعه مدنی، اینها همه شبه استقلالند. ملت ایران در راه اینست که از فرهنگ خودش، از فرشگرد و نوزائی خودش، بنیادگذار قانون و نظم و ارزشهای اخلاقی و دادگری و آزادی بشود
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای منوچهر جمالی


مصدق و ما
دکتر محمد مصدق را به دلایل بسیار باید نماد وحدت ملی ایرانیان دانست، اما در روزگاری که وحدت نجاتبخش ملی ما ایرانیان زیر ابر سیاه مفارقتهای برنامه ریزی شده از سوی بدخواهان گم شده ابتکار و اقدام هوشمندانه شما برای بزرکداشت «دکتر محمد مصدق» به عنوان «نماد وحدت ملی ما ایرانیان» بسی ارزشمند و قابل قدردانی فراوان است. قدردانی شما از زنده یاد مصدق بزرگ در چنین روزگاری عامل اصلی ابراز قدردانی امضاکننده زیر به وسیله این پیام از راه دور است
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای مهندس محمد حسیبی


دکتر محمد مصدق
نماد وحدت ملی برای
کوتاه کردن دست فسادبرانگیز استعمار و برکندن ریشه استبداد
برای رهايی از شرايط دردناک کنونی، حضور مردم در صحنه پيکار آزاديخواهانه لازم و ضروری است که تنها در سايه ائتلاف حول محور خواستهای مشترک امکان پذير است. در نجات ايران، از شرايط مرگبار کنونی، همه مردم بايد سهيم باشند، همانگونه که در سازندگی ايران فردا نيز همه بايد شرکت داشته باشند. تنها راه پديد آمدن اين همبستگی ملی، تشکل حول آرمانهای تاريخی است. امروز شعارهای آزادی، مردم سالاری و جدايی دين از حکومت می تواند عامل بزرگ پيدايش اين همبستگی ملی . گردد با اعتقاد به آگاهی و اراده ملی و با وفاداری به ارزش و آزادی مردم در تعيين سرنوشت سياسی خود است که می توان به راه و انديشه های مصدق وفادار ماند
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای مهندس هوشنگ کردستانی


انديشه های مصدق کدامند؟
شامل
الف: زندگینامه
ب: کتابها
ج: مقالات
د: خاطرات، نطقها و نامه ها
متن کامل این مقاله را بخوانید
به‌ مناسبت‌ 29 ارديبهشت‌ سالروز تولد دکتر مصدق‌ رهبر نهضت‌ ملي
مقاله آقای خلیل موحد

مصدق‌; در عرصه‌ علم‌ و قلم ‌
کم تر شخصیت سیاسی روشنفکر و روشنگری را می توان سراغ داشت که به اندازه ى محمد مصدق در باره ی زندگی، اندیشه و کردارش گفته و نوشته شده باشد: عده ای با شیفتگی و شیدائی، پاره ای دشمنانه و مغرضانه و جماعتی نیز واقع بینانه. د سته ی سوم کسانی هستند که رهروان واقعی راه مصدق اند. اینان بی آنکه" شور مصدقی "بگیردشان به مصدق، به عنوان نماد و تجلی نوعی زندگی،اندیشگی و کردار، با نگاهی انتقادی، سازنده و درس گیرنده نگریسته و می نگرند، درست همانگونه که مصدق نیز تلاش می کرد به انسان، پدیده های انسانی، سیاسی و اجتماعی بنگرد
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای دکتر مسعود نقره کار

در حاشیه مراسم بزرگداشت مصدق
نکات مطروحه در یادداشت من نه به بی اهمیت بودن و بی فاید گی بزرگداشت مصدق بلکه به امکان بهره گیری ناشایست و فرصت طلبانه از نام مصدق اشاره داشت
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای دکتر مسعود نقره کار

راه مصدق، راه حذف نیست
بزرگداشت مصدق، در هر شکل و هر کجائی، چيزی جز بزرگداشت مشروطيت و همه‌ی قهرمانان آن نخواهد بود. يعنی، فايده‌ی بزرگداشت او آن است که ما، با اين کار، تاريخ تلاش‌های معاصر خودمان برای رسيدن به آزادی، استقلال و حکومت ملی را جشن می‌گيريم و به نسل تازه و نسل‌های آينده بشارت می‌دهيم که در پس آسمان تاريک اين سرشکستگی که رژيم اسلامی با خود آورده است ستارگان تابنده‌ای هم وجود دارند که می‌توان از آنها برای نو سازی فضای سياسی کشورمان الهام گرفت
متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای اسماعیل نوری علا


بزرگداشت مصدق چه فايده‌ای دارد؟
(در رابطه با اولین مقاله آقای نقره کار)
انتظار داشتیم از شما برگزارکنندگان سالروز تولد مصدق بزرگ ، که حالا که از ما بعنوان اعضای قدیمی جبهه ملی و مصدقیهای با سابقه ، با اصرارو تلفنهای مکررپیام خواستید ، پس از دریافت پیام ما ، همانگونه که پیامهای دیگر را روی سایت مصدق گذاشته اید ، پیام ما را هم بد ون تاخیر می گذاشتید
متن کامل این نامه را بخوانید
نامه سرگشاده به برگزارکنندگان سالروز دکتر مصدق


کار دشوار مصدقی بودن
بازگشت