مقالات در باره 28 مرداد 1332


سایر اطلاعات

نویسنده

نام مقاله

این مقاله را بخوانید

احمد روناسی

در باره كودتاى 28 مرداد 1332

این مقاله را بخوانید

غلامرضا پهلوی

نکاتی از کتاب غلامرضا پهلوی
در باره کودتای 28 مرداد 1332، نقش برادرش، دکتر مصدق و ملی کردن نفت

این بیانیه را بخوانید

حزب ملت ایران - شاخه اروپائی

بیست و هشت مرداد
سالگرد عزای ملی

این بیانیه را بخوانید

جبهه ملی ایران - آلمان

بیانیه
بمناسبت پنجاه و دومین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332

این مقاله را بخوانید

رامین کامران

میراث مصدق

این مقاله را بخوانید

مهندس لطف الله میثمی

مصدق
بزرگمردی سیاسی و کارشناسی عارف

این مقاله را بخوانید

کامبیز قائم مقام

پلی بر فاجعه 28 مرداد

این مقاله را بخوانید

آرش کمانگر

آلترناتیو سلطنت و سالگرد کودتای ۲۸ مرداد

این مقاله را بخوانید

خسرو سیف

نگاهی کوتاه به کودتای 28 مرداد

ترجمه کامل: با مراجعه به ابوالحسن بنی صدر انتشار برای اولین بار در روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ نگارش: مارس 1951، تاریخ انتشار: اکتبر 1999

 روی جلد این کتاب را ببینید

خلاصه این گزارش را بخوانید

دکتر دونالد ن. ویلبر

تاریخ عملیات سری سیا
در 28 مرداد سال 1332
برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران

این مقاله را بخوانید

گفتگوی نشریه نامه با نجف دریا بندری

مصدق و 28 مرداد از نگاهی دیگر

این خاطره را بخوانید

خسرو سیف

خاطره ای از کودتای 28 مرداد

این گفتگو را بخوانید

گفتگوی نشریه تلاش با علی میرفطروس

بیست و هشت مرداد 32 و بلندای پرواز حقيقت

این پاسخ را بخوانید

دامون گیلانی

پاسخی بر: بیست و هشت مرداد 32 و بلندای پرواز حقيقت

ایران فردا، بهمن و اسفند 1372، سال دوم، شماره 11، صفحات 76 - 77

سرلشکر بازنشسته ناصر فربد

ریشه یابی علل سقوط رژیم محمد رضا شاه

ایران فردا، بهمن و اسفند 1372، سال دوم، شماره 11، صفحات 68 - 72

حمیدرضا عابدزاده

نفت و استقلال اقتصادی، نگاهی به ساختار اقتصادی دولت دکتر محمد مصدق

ایران فردا، آذر و دی 1371، سال اول، شماره 4، صفحات 79 - 83

دکتر انور خامه ای

سه سند درباره کودتای 28 مرداد

ایران فردا، مرداد و شهریور 1371، سال اول، شماره 2، صفحات 8 - 15

گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی

کودتای 28 مرداد

ایران فردا، خرداد و تیر 1372، سال دوم، شماره 7، صفحات 36 - 40

دکتر فریبرز رئیس دانا

درسی از سیاست پولی در جنبش ملی نفت

ایران فردا، مرداد 1374، سال چهارم، شماره 19، صفحه 39

مهدی هدایتی

سخنی پیرامون هشدار 27 مرداد و اخطار 29 تیر، منسوب به آیت الله کاشانی

ایران فردا، مرداد و شهریور 1372، سال دوم، شماره 8، صفحات 50 -53

گفتگو با تیمسار ممتاز، تیمسار شایانفر و سرهنگ حسینقلی سررشته

واپسین دفاع در آخرین روزها

ایران فردا، مرداد و شهریور 1372، سال دوم، شماره 8، صفحات 59 - 63

عبدالله برهان

هشدار 27 مرداد و دو نامه دیگر

ایران فردا، مرداد و شهریور 1372، سال دوم، شماره 8، صفحات 64 - 67

سرهنگ غلامرضا نجاتی

کودتای 28 مرداد 1332، آیا پیروزی دشمن اجتناب ناپذیر بود؟

ایران فردا، مرداد و شهریور 1372، سال دوم، شماره 8، صفحات 54 - 58

گفتگو با مهندس بازرگان

خلع ید، سپیدیها و سیاهیها

ایران فردا، خرداد و تیر 1372، سال دوم، شماره 7، صفحه 11

امیر طالبی

انتخابات مجلس شورای ملی از 1320 تا 1332

این مقاله را بخوانید

علی شاهنده

کودتای 28 مرداد: ناشی از تسلیم نشدن مصدق به باج خواهی انگلستان بود یا محصول خیانت شاه؟

این مقاله را بخوانید

برگرفته ار اسناد مقاومت جلد 1
اسنادی از مقاومت مردم بعد از کودتای 28 مرداد 32

شکایتنامه به هیئت نظارت مرکزی برای انتخابات سنا

این مقاله را بخوانید

برگرفته ار اسناد مقاومت جلد 1
اسنادی از مقاومت مردم بعد از کودتای 28 مرداد 32

پیام کمیته وحدت انتخاباتی راه آهن (نهضت مقاومت ملی) بمناسبت انتخابات مجلس سنا

این مقاله را بخوانید

برگرفته ار اسناد مقاومت جلد 1
اسنادی از مقاومت مردم بعد از کودتای 28 مرداد 32

اطلاعیه کمیته نهضت مقاومت ملی دانشگاه در باره اخراج دانشجویان

این مقاله را بخوانید

برگرفته ار اسناد مقاومت جلد 1
اسنادی از مقاومت مردم بعد از کودتای 28 مرداد 32

نامه به دادستان و وزارت دادگستری در ارائه دلایل مبنی بر ابطال انتخابات دوره دوم

این مقاله را بخوانید

کودتای 28 مرداد 32
قسمت 12

یاران پیشین: دوستیهای گذرا و دشمنیهای پایدار

این مقاله را بخوانید

کودتای 28 مرداد 32
قسمت 15

یاران پیشین: دوستیهای گذرا و دشمنیهای پایدار، مظفر بقائی

این مقاله را بخوانید

کودتای 28 مرداد 32
قسمت 14

یاران پیشین: دوستیهای گذرا و دشمنیهای پایدار، حصین مکی

این مقاله را بخوانید

کودتای 28 مرداد 32
قسمت 13

یاران پیشین: دوستیهای گذرا و دشمنیهای پایدار، آیت الله کاشانی

این مقاله را بخوانید

کودتای 28 مرداد 32
قسمت 16

یاران پیشین: دوستیهای گذرا و دشمنیهای پایدار، ابوالحسن حائری زاده

این مقاله را بخوانید

بمناسبت 50مین سالگرد کودتای 28 مرداد 32
قسمت 1

سیمای خانوادکی و زندگینامه جرج کندی یانگ، طراح و فرمانده کودتا

این مقاله را بخوانید

بمناسبت 50مین سالگرد کودتای 28 مرداد 32
قسمت 2

سیمای خانوادکی و زندگینامه جرج کندی یانگ، طراح و فرمانده کودتا

 قسمت اول این خاطرات  قسمت دوم
 قسمت سوم  قسمت چهارم
 قسمت پنجم  قسمت ششم

خاطرات ا. گلستان از روز 28 مرداد

ا. گلستان

این مقاله را بخوانید

دکتر منصور بیات زاده

به انگیزه کودتای 28 مرداد 1332

  این مقاله را بخوانید

دکتر منصور بیات زاده

ملی شدن صنعت نفت، عملی در خدمت حاکمیت ملی

متن کامل این مقاله را بخوانید

دکتر فخرالدین عظیمی

دوستی های گذرا و دشمنی های پایدار نهضت ملی ایران
بخش 3 - حسین مکی
از کتاب حاکمیت ملی و دشمنان آن

متن کامل این مقاله را بخوانید

رامین کامران

از فولکلور سیاسی تا تاریخ نگاری

متن کامل این مقاله را بخوانید

هدایت الله متین دفتری

کودتای 28 مرداد 1332
عواقب آن و دولت مصدق

متن کامل این مقاله را بخوانید

جبهه ملی ایران

بیست و هشت مرداد، توقف دموکراسی در ایران

این مقاله را بخوانید

رضا رحیم پور

در رد نظر الهه بقراط در باره کودتای 28 مرداد 1332

این مقاله را بخوانید

دکتر منصور بیات زاده

تاملی بر گفتار دکتر سید محمود کاشانی در رابطه با سیاست و عملکرد دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332

کودتای 1953 در ایران، به انگلیسی

یادداشتها از دونالد ویلبر

کتابها و منابع آرشیو امنیت ملی آمریکا

شماره های 1، 2، 4، 6 و 8

رئیس طوسی

تاریخ معاصر

این مقاله در توضیح لوایح و قوانینی است که دکتر مصدق پس از سی تیر سی و یک بنفع روستائیان، کسبه، آموزگاران، کارمندان، زنان، اطفال، کارگران و اقشار زحمتکش شهری به تصویب رساند

  این مقاله را بخوانید

حبیب لاجوردى، مقاله ای توضیحی از محمد بسته نگار

مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانى

در توضیح لوایح و قوانینی است که دکتر مصدق پس از سی تیر سی و یک بنفع روستائیان، کسبه، آموزگاران، کارمندان، زنان، اطفال، کارگران و اقشار زحمتکش شهری به تصویب رساند

-

مصدق و حاکمیت ملت

متن کامل این مقاله را بخوانید

مهندس هوشنگ کردستانی

اندیشه های مصدق کدامند؟

متن کامل این مقاله را بخوانید

میهن جزنی

نگرشی بر اوضاع ایران و آینده‌ی آن

این مقاله را بخوانید

عباس امیر انتظام

جنبش ملی کردن نفت پشتوانه استقرار حاکمیت دمکراتیک

این مقاله را بخوانید

بهنام حشمت

رمز و راز معمای مصدق

این مقاله را بخوانید

مهرداد باباعلی

موقعیت جنبش جمهوری خواهی در شرایط سیاسی ایران

متن کامل این مقاله را بخوانید

دکتر نصرالله شیفته، سردبیر روزنامه ایران باختر

کشف جسد افشار طوس

متن کامل این مقاله را بخوانید

بهروز خوشدل

مرام مصدق و بی مرامی ما

متن کامل این مقاله را بخوانید

دفتر اروپایی حزب ملت ایران

مصدق خاری در چشم بیگانگان و خودکامگان

-

محمد ترکمان

استدراکات مجموعه ای از مکتوبات و پیامهای آیت الله کاشانی

-

گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم آلمان

تحریف تاریخ

-

بهرام افراسیابی

مصدق و تاریخ

-

عبدالحسین مسعود انصاری

خاطرات سیاسی اجتماعی

به تصحیح نصرالله حدادی ،انتشارات رسا

محمد ناصر قشقایی

سالهای بحران

سال 1357 ،انتشارات مدرس و استقلال

دکتر حسین فاطمی

مجموعه مقالات دکتر حسین فاطمی در نشریه باختر امروز

http://www.iranonline.com/newsroom/Archive/Mossadeq/
به فارسی
-
گزارش سازمان سیا

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، دو جلد سال 1379

-

آیت الله کاشانی به روایت اسناد

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، دو جلد سال 1379

-

خلیل ملکی به روایت اسناد

به انگلیسی ،ISBN: 0231108192
انتشارات دانشگاه کلمبیا 1997

مری آن هایس

امپراطوری و ملی گرایی
آمریکا انگلیس و نفت ایران در فاصله 1950 تا 1954

http://www.country-studies.com/iran/mossadeq-and-oil-nationalization.html به انگلیسی

-

در باره ملی کردن نفت

http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/geschichte.html سایت دانشگاه کاسل آلمان، به انگلیسی

-

در باره ملی کردن نفت و تحقیقات در باره صلح

http://countrystudies.us/iran/17.htm
از کتابخانه کنگره آمریکا، به انگلیسی

-

در باره ملی کردن نفت

http://www.marx-forum.de/geschichte/islam/oil.html به آلمانی

-

تصویری در باره نفت در فاصله 1973 تا 2002

http://www.taz.de/pt/2004/10/06/a0267.nf/text.ges,1
به آلمانی

بهمن نیرومند

نوشته بهمن نیرومند در روزنامه تاس

http://www.neravt.com/center/cia.html/a>
به انگلیسی

-

در باره عملکرد سیا و کودتای سال 32

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/
به انگلیسی

-

گزارش سیا در باره کودتای 28 مرداد 32

به انگلیسی ،ISBN: 0471265179
انتشارات جان ویلی و پسران 2003

اشتفان کینسر

تمام مردان شاه، یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

به انگلیسی ،ISBN: 0300098561
انتشارات دانشگاه ییل 2003

نیکی ار. کدی

ایران مدرن، ریشه ها و نتایج انقلاب

http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/geschichte.html

سایت دانشگاه کاسل آلمان، به انگلیسی

در باره ملی کردن نفت و تحقیقات در باره صلح

http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=21726
متن این گفتگو را بخوانید

بیل کلینتون

دخالت آمریکا در سرنگونی مصدق اشتباه بود

متن این سحنرانی را بخوانید

مارس 2000، سحنرانی در انجمن ایران و آمریکا،ترجمه به فارسی از نشریه انقلاب اسلامی

مادلین البرایت

اعتراف مادلین البرایت به دخالت آمریکا در سرنگونی دولت مصدق

منتشره در لندن و نیویورک توسط انتشارات کروم هلم، سال 1986
به زبان انگلیسی

این مقاله را بخوانید

نوشته ها و عکس از فرهاد دیبا، خواهرزاده دکتر مصدق

28 مرداد
دکتر محمد مصدق، یک بیوگرافی سیاسی

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB126/index.htm
کتابها و منابع آرشیو آژانس امنیت ملی آمریکا، ویلبر در مارس 1954 جمعبندی 200 صفحه ای به صورت
بولتن تایپی با طبقه بندی سری و برای استفاده آموزشی کارکنان سیا تهیه کرده بود. این بولتن کارپایه مقاله جیمز رایزن در مجله نیویورک تایمز قرار گرفت، به انگلیسی، ترجمه کامل آن تحت عنوان تاریخ عملیات سری سیا در 28 مرداد سال 1332 برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران از انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است

دکتر دونالد ویلبر، یادداشتهای این کارشناس سیا در آنزمان

کودتای 1953 در ایران


بازگشت به:    کتب دکتر مصدق        مقالات دکتر مصدق        مقالات در باره مصدق        نشریات راجع به مصدق       br>

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل