گزارش برپایی بزرگداشت زادروز دکتر محمد مصدق در 21/05/2005 در کلن

سایت مصدق از آقای صادق محمودی، سرهنگ ارتش دعوت به مصاحبه نموده است. ایشان از اعضای جبهه ملی ایران - آلمان هستند مراسم بزرگداشت یکصد و بیست و سومین زادروز دکتر مصدق روز شنبه 21ماه مه 2005 میلادی در شهر کلن برگزار گردید. این آئین ملی در ساعت 20و7 دقیقه بعد از ظهر

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها