اطلاعیه اعلام مراسم بمناسبت سالگرد شهادت پروانه و داریوش فروهر

زنان و مردان آزادیخواه، ملت قهرمان ایران

یکم آذر ماه 1384 فرا رسید . 6 سال ازدشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر گذشت و کماشتگان و کاربدستان این جنایت در پستو حانه های وحشت به برنامه ریزی مشغول، تهاجم به آزادیغواهان فزون گشته و مردم ایران در تندباد حوادث نظاره گرند

بدین سبب مراسمی همچون سالهای پیش به منظور رساندن فریاد آزادیحواهی ملت ایران در حال برنامه ریزی میباشد، گرچه فشارها بر اعضای ستاد، حانواده قربانیان و رخپویان راه آزادی در حال افزایش میباشد، اما تا کنون نتوانسته است عزم مجریان مراسم را درنوردد.


کمیته اطاع رسانی
چاپ این صفحه              بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل