مصاحبه ها در رابطه با دکتر مصدق

ترومن از نظر خودش فكر می‌كرد با پیشنهاد سود بیشتر به مصدق می‌تواند نظر مساعد او را جلب كند، اما هنگامی‌كه مشخص شد مسئله اصلی میزان سهم و سود نهایی نیست، بلكه مسئله كنترل صنعت نفت در میان است، دولت وی و شركت‌های نفتی امریكایی به طرفداری از انگلستان برخاستند و حالا تنها مسئله‌ باقیمانده، چگونگی از سر راه برداشتن مصدق بود. ترومن فكر می‌كرد می‌تواند با ترتیب‌دادن یك كودتا و فشار سیاسی و كمك شاه و مجلس از دست مصدق رهایی پیدا كند، اما سوء‌نیت امریكا هنگامی مشخص شد كه ترومن هنوز تظاهر به انجام مذاكرات با مصدق می‌كرد و همزمان واقعه "30 تیر 1331" علیه دولت وی در حال شكل‌گیری بود. در تمامی كودتاهایی كه در كشورهای مختلف انجام شده ـ‌ در شیلی، گواتمالا، ایران و اندونزی ـ همیشه این‌گونه عنوان شده كه "امنیت ملی" در نظر بوده است، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌بینیم كه منافع اقتصادی امریكا در آن كشورها در خطر بوده است. برای نمونه، در مورد شیلی، هنگامی‌كه برای اولین‌بار در مورد ترتیب‌دادن كودتایی در این كشور بحث شد، به نظر برخی از مقامات امریكایی این كشور آن‌قدرها هم اهمیت نداشت و منافع استراتژیك خاصی برای امریكا به‌دنبال نداشت، اما هنگامی‌كه مسئله نهضت‌ ملی‌شدن صنعت مس این كشور به میان آمد، امریكا وارد ماجرا شد
ادامه این گفتگو
گفتگوی پروفسور یرواند آبراهامیان
با مهندس فرید مرجایی

نفت، اصلی‌ترین عامل
كودتای 28 مرداد 1332
همه ی آگاهان و ایران دوستان می دانند که راه نجات ایران، ایجاد جبهه ای وسیع از افراد، سازمان ها، حزب ها و نیروهایی است که آزادی و استقلال ایران بالا ترین آرزویشان است. امیدواریم رایزنی و همفکری در چنین سمینارها وکنگره هایی راه به همگامی این نیروها ونجات میهن ما داشته باشد
ادامه این گفتگو
گفتگوی آقای منوچهر تقوی بیات
با سایت مهر ایران
در رابطه با سمینار وسیع
جبهه ملی ایران در کلن

در یكصد سال گذشته بدلیل آن كه مردم ما (از هر گروه و قوم و یا طبقه ای) از حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود محروم شده اند، جنبش ملی همیشه در حال غلیان وانقلاب بوده است و این تلاطم ها به رشد طبیعی جنبش ملی صدمه های فراوانی زده است
خواست های جنبش ملی در یکصد سال گذشته نه از نظر اقتصادی، نه از نظر اجتماعی و نه از نظر سیاسی تحقق نپذیرفته است. نه صنعت و نه اقتصاد ملی در ایران وجود داشته، نه نهادهای مدنی شکل گرفته اند و نه هنوز احزاب سیاسی و مطبوعات مستقلی وجود دارد. همه ی نهادهای حکومتی شکل قرون وسطایی و ماقبل آن را دارد. جبهه ای را که دکتر مصدق از نیروهای مردمی، برای مبارزه با دشمنان ایران بوجود آورده بود باید از نو بوجود آورد. کسانی که دل درگرو ملت ایران دارند باید حول کلی ترین و مشترکترین خواستهای خود متحد شوند و جنبش را از پراکندگی و سردرگمی نجات دهند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای منوچهر تقوی بیات
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

با وجود رشد اجتماعی و پیشرفته تر شدن خواست های مدنی جنبش ملی این جنبش فاقد خردجمعی لازم، تشكیلات و رهبری است
اکنون که ایران به عنوان آخرین مهره از زنجیری به نام « خاورمیانه بزرگ» پیش روی سیاستمداران چپاولگر غرب قرار گرفته، وظیفه مصدقی های راستین برای ایجاد یک جنبش فراگیر بر اساس دکترین و راه مصدق دو صد چندان است
بر آنچه عرض می کنم نه تنها باور عمیق دارم، بلکه آن را پروژه ای قابل اجرا و عقلانی میدانم. اجرای این، نیاز فراوان به چند ابتکاری دارد که در عمل ما را وارد فازهای اجرایی گام نهادن در راه مصدق خواهد کرد.آنان که به چنین باور و شناختی برسند دست به ابتکاراتی خواهند زد که مصدق از آن بهره مند می شد. او با ابتکارات ظریف و دقیق خود هر دشمنی را به دوست و هر دوستی را به فداکاری جانباز مبدل می ساخت
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای مهندس محمد حسیبی
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

گردهمایی 21 ماه مه امسال زمانی به حق شناسی راستین نسبت به مصدق مبدل خواهد شد که آغازگر و سنگ بنای همبستگی یا همان جنبش ملی گردد
پس از پیروزی سی تیر در بار و كسانی هم كه منافعشان در درون كشور در تهدید بود، دانستند كه بایستی در پی دشمن بزرگی برای جنبش ملی ایران می رفتند. پس از پیروزی سی تیر، همه به فكر های تازه افتادند و موقعیت جدید را خوب فهمیدند بجز تنها حزب چپ ایران و جنبش ملی كه به بسیج توده ها و دست كم طرفداران خود نپرداختند و دشمن شكست خورده را ناتوان انگاشتند. رهبران به مردم نیاموخته بودند كه با ملی شدن نفت، تازه كار دشوار مرم ایران آغاز می شود و آن نه تنها نگهبانی از دست آوردهای سال های تشكیل و فعالیت جبههء ملی و حكومت دكتر مصدق، بلكه آمادگی در برابر كارهای احتمالی بود كه دشمن زخمی ممكن بود در برابر جنبش ملی ایران انجام دهد. هنگامی كه دربار و مردم سخت به جان هم افتاده بودند، بیرون از كشور طرح كودتا ریخته شد
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه آقای دکتر علی حصوری
در رابطه با سی تیر 1331

با سایت مصدق

پس از پیروزی سی تیر دشمنان ایران دانستند كه با حكومتی قوی و متكی به مردم طرف هستند، بنا بر این برای برانداختن آن با یستی فكری اساسی می كردند كه كردند
تمام نیروهائیکه جدا از تفاوتهای جنسی، قومی، مالی و شغلی، دینی و مسلکی، با هر گونه توجیه و انگیزه ای، عمده ترین خواست و هدفشان استقرار حاکمیت ملی و قانون و استقلال و تمامیت ارضی کشور و آزادی و دموکراسی و امنیت و جدائی دین از ایدئولوژی از دولت و حکومت و اداره کشور و تحقق تمام آزادیها و حقوق ذکر شده در سی ماده حقوق بشر و منشور ملل متحد و تعهد به میثاقهای بین المللی و صلح و ایجاد روابط حسنه با تمام کشورها و ملتها در چهار چوب سازمان ملل متحد و پیشرفت و صنعتی کردن کشور و خود کفائی بمعنای وسیع کلمه و از هر جهت و برقراری کامل تساوی حقوق شهروندی برای یکایک افراد کشور از زن و مرد، از هر قوم و نژاد و تیره، دارای هر گونه دین و مذهب و مسلک و فرهنگ و واگذاری کار مردم بخود آنها و ارگانهای انتخابی آنان از سطح روستا تا سطح استان و برقراری نظام جمهوری باشد، همه اینها، از احزاب و سازمانها و سندیکاها و افراد و شخصیتها و عناصر با توجه به پلورالیسم سیاسی و بدون انحصارگرائی و جلوگیری از سازمانهای دیگر، درچهارچوب تحقق جامعه مدنی، جایشان در کنار یکدیگر و در اردوگاه نهضت ملی ایران میباشد، که در یک جبهه وسیع با مشخصه ملی و جمهوریخواهی شکل سازمانی خود را مییابد
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای دکتر علی راسخ افشار
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

جنبشی که میرود کم کم نیرو گیرد و فراگیر شود بسیار امید بخش است که جشن و برگزاری و بزرگداشت سالروز تولد دکتر مصدق، به روز 29 اردیبهشت هم، بدون بزرگ بینی، جزئی از شمار آن است
انسانهائی چون مصدق همانند سرو سهی ریشه در اعماق دل و جان مردم خویش سر در آسمان آرمانهای ملی داشته اند و همیشه با سبزی و خرمی خویش نویدبخش بهاری بوده اند و هرگز در برابر ناملایمات و ستیز تندباد حوادث سر خم ننموده و در خشگسالی و طوفانهای سهمگین ریشه ها را عمیقتر و قطورتر و افشانتر گسترانیده اند، هرگز نخواهند خشکید و هر زمان که به توانائیهای خویش و ملت خود تکیه کرده، اراده آزاد شدن کنند، قطعا پیروز میشوند و یکشبه ره صدساله می پیمایند
متن کامل این مقاله را بخوانید

مصاحبه آقای دکتر حسین رضازادگان
با سایت مصدق
پس از برگزاری بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدقآری به اتفاق جهان میتوان گرفت
ما در یکصد ساله اخیر تجربه انقلاب مشروطیت، کودتای 3 اسفند، نهضت ملی شدن نفت، کودتای 28 مرداد 1332 و کودتای خرداد شصت برضد اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران را پشت سر گذاشته ایم. بنا بهمین تجربه با نگاه به تحولات اخیر جهانی افراد و نیروهایی که اعتقاد به حاکمیت جمهوری بر اصول آزادی، استقلال و رشد بر میزان عدالت را اساس نظام آینده مردمسالار میدانند، در راستا و خط نهضت ملی ایران هستند. بدینرو افراد و گروههای زورپرست و عمال استبداد داخلی و کارگزاران و سرسپردگان به کشورهای بیگانه در کادر جنبش ملی قرار نمیگیرند
وجه مشترک دیگر این نیروها و کادرهای مردمی با استعانت از نگرش وحدت در تکثرگرائی و عدم تمرکز که راه حل و راهکار را خارج از نظام و درون کشور میدانند میباشد و با هر گونه دخالت بیگانگان در سرنوشت و مقدرات کشور مخالفند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای دکتر حسین رضازادگان
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

سیاستهای مصدق و دولتش الگو و نماد مناسبی برای بسط و گسترش مردمسالاری بر اصول آزادی، استقلال و رشد در عدالت است
پر هیجان ترین خاطره را از یاد بود سی ام تیر از سی ام تیر 1340 در زندان قزل قلعه دارم، زندان بنحو بی سا بقه ای از بازداشتی های تازه و زندانیان قدیم مملو بود. بعد از ظهر سی ام تیر بزرگان ما در بندها تصمیم گرفتند حتما در زندان مراسمی بر قرار کنیم من دانشجوی جوانی بودم بیست ساله و پر شر و شور. قرعه فال را بنام من زدند که وقت عصر هنگامی که همه زندانیان را بصف میکردند که در شامگاهی شرکت کنند من بر نامه را اعلام کنم. سر صف پس از آنکه مراسم شامگاهی که ما در مدت آن ساکت میماندیم تمام شد، جمعیت بجای متفرق شدن بر سر جای خود ماند. من بنا بر متنی که جمع بدستم داده بود با یاد شهدای سی ام تیر و قیام ملی مردم ایران در آنروز اعلام یکدقیقه سکوت کردم و پس از پایان آن دسته جمعی سرود ای ایران و سرود سی ام تیر را خواندیم. نگهبانان زندان ساقی و قابلی و تیموری دیوانه شده بودند و فریاذ ساکت شو ساکت شو آنها در همهه سرود ما گم میشد. شلاقها در هوا صفیر میکشید سربازان پشت بام نوک تفنگ ها را بداخل حیاط زندان نشانه گرفته بودند. اما همگی در برابر صدا و صف یکپارچه جمعی زندانی که در آن زمان اراده و جرات تاریخی ملتی در رگ و پیوندشان جاری شده بود مات و مبهوت مانده بودند. سرود ما تمام شد و حین پراکنده شدن بسوی بند ها همگی بنا بر عادت شوخی که در زندان برای سبک کردن فضا داشتیم ناگهان فریاد کشیدیم « عالی شد !! آلبالو شد !!!» و قهقه زندانیانی که توانسته بودند چند لحظه نفس بکشند فضا را پر کرد، قبل از آنکه زدن و بستن ها و به انفرادی بردن ها و بازجوئی ها شروع شود که چه شد ؟و کی کرد؟
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه آقای احمد سلامتیان
در رابطه با سی تیر 1331

با سایت مصدق

این خون زحمتکشان ملت ایران است، یا مرگ یا مصدق
اصلی‌ترین و مهمترین جنبه چنین بزرگداشتی رسالتی است كه دكتر مصدق در دوران حیاتش بعهده داشته است، رسالت مصدق، یعنی رسالت حركت تاریخی و جنبش ملی ایران به پایان نرسیده است. ایران و ایرانیان هنوز درگیر كشمكش روی همان نیازهای اساسی فردی و اجتماعی هستند كه از صد سال پیش، از زمان مشروطیت، درگیر آن بودند. هنوز سد و موانع گوناگون در مقابل آزادی، استقلال و عدالت و پیشرفت اجتماعی برداشته نشده‌اند
مصدق نماد استقلال، آزادی و همبستگی ایرانیان است و این موقعیت تاریخی و اجتماعی را به یمن زندگی، كار و پیكار پرثمر و شرافتمندانه‌اش احراز نمود
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه آقای علی اصغر سلیمی
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت ایران امروز

مصدق نماد استقلال، آزادی و همبستگی ایرانیان است
در روز دوشنبه سی تیرماه، ارتش از صبح زود نیروهای خود را در نقاط مختلف تهران به ویژه در میدان بهارستان مستقر کرده بود. در مقابل آنان گروه گروه از زنان و مردان از خرد و کلان به خیابان ها آمدند و در نهایت شجاعت با شعارهای خود در برابر توپ و تانک مقاومت می کردند. این کشتار بیرحمانه تا بعد از نیمروز به طول انجامید، اما در مقابل قدرت و اراده ی مردم ماموارن راهی جز تسلیم نداشتند؛ از سوی دیگر تعداد نمایندگان طرفدار مصدق در مجلس رو به فزونی نهاد به گونه ای که نزدیک ظهر به 40 نفر رسید. سر انجام نزدیک چهار بعد از ظهر ، ایستادگی دلیرانه ی مردم به نتیجه رسید و نیروهای نظامی به پادگان های خود عقب نشینی کردند و شهر به وسیله ی جوانان اداره می شد و گروه گروه از مردم پیروز به سوی خانه ی رهبر روان شدند اولین گروه از هموندان حزب ملت ایران بودند که باپرچم های مبارزاتی حزب و با حضور شهید داریوش فروهر به سوی خانه ی پیشوای نهضت ملی ایران شتافتند. دکتر مصدق در حالی که عبایی بر دوش داشت در بالکن خانه ی خود حضور یافت و به علت شدت تاثر نتوانست جز چند جمله ادا نماید، به گریه افتاد و از حال رفت. ساعت 7 بعد از ظهر خبر استعفای قوام از رادیو پخش شد. سپس چند تن از نمایندگان نهضت ملی سخن گفتند و مردم را به آرامش دعوت نمودند اما تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه آقای خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران
در رابطه با سی تیر 1331

با سایت مصدق

امیر محمد زاد بیجار دانش آموز دبیرستان نظام پس از گلوله خوردن در خیابان اکباتان و قبل از شهادت با خون خود بر روی دیوار نوشت: یا مرگ یا مصدق
شاخصترین خصلتها وخصوصیتهای دکتر مصدق: او انسان دوست و صادق و یکرنگ وبا شهامت، فسادناپذیر، روشن بین وبی اعتنا به مال وثروت بود. به دموکراسی و لائیسیته و مشارکت ملت دراداره امور خویش اعتقادی عمیق داشت ووطن دوستی واقعی بود. در آمیزه ای از وطن وهموطن دوستی . او به اصول وپرنسیپ های خود تا پای نه تنها مال بلکه جان پایبند بود. او همواره خود را دربرابر ملت ایران مسئول میدانست و در برابر رویدادها ئی که منافع ملت ایران را مورد تجاوز قرار میدهد ساکت نمی نشست
مسلم میدانم بزرگداشت مصدق ازسوی ایرانیان دور از وطن برای هموطنان ما درایران طنین صدائی آشنا، ندائی به هم آوائی و همدلی است و پیامی بسیار دلگرم کننده برای پایداری در مبارزه و پیکار در راه آزادی
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای علی شاهنده
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

این « بزرگداشت» در صورتی به رسالت خود پاسخ شایسته میدهد که از هواخواهان صدیق و راستین آرمانهای انسانی مصدق اگر نه سازمان، دستکم هسته فعالی بوجود آورد
فکر دموکراسی طلبی فکری است که اکثر مردم ما به دنبالش هستند. دموکراسی مختص کشورهای غربی نبوده است و ما خود سالیان قبل جنبش دموکراتیک و حاکمیت برآمده از آن داشته ایم. هرچند که همین دموکراسی های غربی جلویش را گرفتند و امروز هم به آن اعتراف می کنند. از فیلم های مستندی که داشتم بخش هایی از قصه ی برآمدن دکتر مصدق را از دوره ی مجلس شانزدهم- که رهبری کمیسیون نفت را رهبری می کرد تا آخرین روزهای زندگیش. از قسمت های این فیلمها که جنبه ی تاریخی داشت استفاده کردم با مقداری کار گرافیکی روی آنها، حاصلش فیلم - نمایشی است در سه قسمت تحت عنوان تابستان، پائیز و زمستان

با توجه به ضرورت اتمام این کار برای اندیشه ملی و جنبش ملی ایران، هر دو ما به این نتیجه رسیدیم که شرایط مناسبی برای اتمام کار نیمه تمام قبلی در مورد دکتر مصدق، فراهم شده است. حالا دیگرجنبش ملی ایران با پیشینه پیکار و تجربه دکتر مصدق در شرایط کنونی به آلترناتیو واقعی برای یک اتحاد همه جانبه و فراگیر تمامی نیروهایی تبدیل شده، که به آزادی و استقلال ایران می اندیشند و آرزوی حکومتی مردمی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سر خود دارند. درچنین شرایطی ساختن فیلم زندگی مصدق یک ضرورت زمان بود
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه آقایان بیژن شاهمرادی
و رضا علامه زاده
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت میهن


باید کاری کرد که پیام دکتر مصدق که ایجاد یک حکومت مردمی، مستقل و بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود به میان نسل جوان ایران، نسل امروز و نسل فردا برود
‌در تصویر آگهی و اطلاع رسانی بزرگداشت کلن نیروی وصف ناپذیری هست این تصویر حماسه یك بُرد و باخت است . بُردِ ملتی‌كه بعداز آن ‌خاموش و از پای ننشست ، باختِ بی‌مایگانی كه به گاه و جاهی سلطه‌گرانه براین بُرد تاختند . این تصویر می‌گوید امروز هم به مانند دیروز ، ایران كسی را لازم دارد كه به دلیری به میدان درآید ، و با همین قاطعیت دستش را بالا برد و با همان درستی و راستی با مردم روبرو شود
به‌طور‌كلی باوجود خلاقیتِ ارزنده و ماندگار در شعر معاصرِ امروز و روایتِ آنهمه آزار و شقاوتِ قومی اینهمه جبار و ستمكار ، شعر نتوانسته است رسالت تحرك و جنبش را به ‌جای‌ بیاورد . سنگینیِ فاجعه و عمق زخم مجال قد برافراشتن و سر برآوردنش را نداده است ولی امروز كه دیگر هر دو روی سكه سیاه است ، روز برخاستن و پیمودنِ راه است به صداقت و امانت، و هر خلاقیت مبارز و مقاوم دیگری هم می‌تواند در ادامه و توفیق این راه مؤثر باشد
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه خانم دکتر منیر طه
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

دکتر مصدق شخصیتی است ‌كه مهر ایران، سود ایران ، آزادی و سرافرازی مردم ایران را هماره با خود حمل می‌كند
آنچه امروز مصدق را از امیركبیر- میرزاحسن‌خان سپهسالار و دیگر قهرمانان جامعه ما جدا می‌سازد آن است كه دكتر مصدق یك فرد نیست بلكه یك نهاد و یك تفكر است. امروز جنبش ما در حال تدارك است و بهم‌ریختگی فكری، كه شاید آنهم نتیجه‌ی همین دوران گذار است. در این دوران جنبش عملا تمام جوانب مبارزه را امتحان می‌كند و در این پروسه است كه شكل‌گیری جنبش و پیدایش یك هسته مركزی به صورت یك واقعیت درمی‌آید
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه آقای کامبیز قائم مقام
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

دكتر مصدق یك فرد نیست بلكه یك نهاد و یك تفكر است
ملی کسی است که منافع مردم را در نظر دارد و بدنبال مردمسالاری است . قانون را ناشی از اراده مردم میداند تا احکامی آسمانی . وارسته از نفود خارجی است . نهضت ملی یک موج فکری است که در ذهن مردم حضور دارد و در نهایت شکل وجدان و شعور جمعی ی آن مردمی از جامعه را میسازد که برای برقراری مردمسالاری، آزادی، دمکراسی، استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی تلاش مینماید. هر گروه و دسته و حزبی که چنین صفاتی را دارا باشد جزء نیروهای نهضت ملی بحساب میآید
امروزه روشنفکرانی که دور حلیم سلطنت طلبان جمع شده اند و بنام جبهه ملی و نهضت ملی ایران با ایشان هم پیاله گشته اند دست کمی از چاکران دربار در دوران شاه ندارند، چه آنها نیز هم خود را مصدقی می دانند و هم با آنها که 28 مرداد را " قیام ملی " میخوانند هم پیمان شده اند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای دکتر محسن قائم مقام
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

مبارزات آزادیخواهانه و بسوی دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بیش از پیش نضج خواهد گرفت و پیروز خواهد شد
جنبش ملی یك كتاب سه جلدی است : جلد اول انقلاب مشروطه ، جلد دوم نهضت ملی، جلد سوم جنبش مدرن ملی، كه اختصاراً به آن جنبش ملی می‌گوئیم
هم اكنون تجزیه‌ی ایران در دستور روز سیاست‌های بیگانه قرار دارد. و دوستان نادان می‌توانند، با بی‌تفاوتی به نهضت مصدق و جنبش ملی و با چپ‌گرائی اعتقادی به وقوع فاجعه‌ای كه وحدت ایران را در خطر قرار می‌دهد كمك كنند. تنها نسخه‌ی نجات ایران در این موقعیت حساس، نسخه‌ی امروزی شده‌ی جنبش مصدقی است
متن کامل این مصاحبه را بخوانید
مصاحبه آقای ناصر کاخساز
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت ایران امروز

مصدق در ایران علامت دموكراسی است
هواداران راه مصدق آنجا که مربوط بعدالت اجتماعی و جمهوریت میباشد به چپ دموکرات و آنجائی که مربوط به تمامیت ارضی ایران میگردد به مشروطه خواهان (سلطنت طلبان دموکرات) نزدیکترند. بعبارت دیگر چنانچه ملیون ایران دارای یک دکترین روشن سیاسی و یک سازماندهی فعال میبودند میتوانستند هر سه عنصر عدالت اجتماعی، مدرنیته و تمامیت ارضی را در درون حود داشته باشند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای داریوش مجلسی
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

راه مصدق برای زنان و جوانان ما بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک خط سیاسی روشن، مدرن و ملموس
از یک سال و دو سال قبل، هنگام مطرح شدن نفت در جامعه و بیداری و هشیاری مردم، تحول عظیمی سراسر جامعه ایران را فراگرفت، از زمانی که ملی شدن مسئله نفت مطرح شد و دانسته شد چگونه منافع ملی ایران و ایرانیان و ثروت سرشار ملی، دهها سال بود به یغما برده می شد، مجلس شورای ملی زیر فشار شدید افکار عمومی و جنبش آزادیخواهی چاره ای جز این ندید که طرح ملی شدن صنعت نفت را به تصویب برساند (29 اسفند ماه 1331). این جنبش فراگیر، ارتش و نظامیان را مستثنی نکرد و بدرون آن با سرعت راه یافت، با این که افسران در تنگناهای قانونی فراوانی قرار داشتند (حق دخالت کردن در سیاست، حق شرکت در احزاب و طرفداری از احزاب بویژه احزاب مخالف و چپ را نداشتند، از طرفی هنگام نیل به درجه افسری سوگند یاد کرده بودند به شاه و سلطنت وفادار باشند و تخلف از این مقررات، مجازات های شدیدی رابه همراه داشت.) ولی این مقررات و پایبندی ها اثری در تصمیم گیری آن ها نداشت. خصوصاً افسران جوان به سرعت جذب این جنبش شدند و حتی برخی از آنان در آن روز تاریخی نه تنها مبادرت به تیراندازی نکردند، که با شجاعت به صف شرکت کنندگان در تظاهرات پیوستند. این جهش سریع و شکسته شدن سد ها و موانع بر سر راه افسران و نظامیان وفادار به مردم و میهن، دلیل عمده و اصلی پیروزی شعار «یا مرگ یا مصدق» بر آتشٍ - توپ، تانک، تفنگ و مسلسل - بود . در روز تاریخی سی ام تیرماه بود که راهی برای شاه باقی نماند که با خفت و خواری شکست را بپذیرد و به پیشنهاد قانونی دکتر محمد مصدق تسلیم شود و پست وزارت جنگ را به او واگذار نماید
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


مصاحبه آقای
محمد جعفر محمدی
در رابطه با سی تیر 1331

با سایت مصدق

شعار «یا مرگ یا مصدق» فضای جبهه جنگ روز سی تیر را پر کرده بود
بر این باورم كه تمام نیروها و سازمان ها و افرادی كه به آبادی، عظمت و سربلندی ایران می اندیشند و به آرمان دكتر مصدق كه همانا آزادی، استقلال، مردم سالاری، یكپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران می باشد، اعتقاد دارند در كادر جنبش ملی می گنجند. برای نیل به هدف ملی باید از توان تمام سازمان های ملی یاری جست. عدم شركت و همكاری حتی كوچكترین سازمان ملی، از كل توان ملی خواهد كاست
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای سرهنگ صادق محمودی
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

نهال آزادگی و رهائی از استعمار را كه قائم مقام فراهانی كاشته و امیركبیر
آبیاری كرده بود، دكتر مصدق با شصت سال مبارزه سیاسی به بار نشاند
بی جهت نیست كه استعمارگران و خود كامگان و بیگانه پرستان همواره از نام مصدق در ترس و هراسند. اخیرا روزنامه های وابسته به نظام اسلامی مانند كیهان، جمهوری و رسالت مقاله هایی علیه مصدق درج كردند. عجیب اینكه همزمان چند رسانه تصویری برون مرزی سلطنت طلب و همچنین چند نفری هم معلوم الحال كه سر در آستان بیگانگان دارند، علیه مصدق مزخرفاتی را سرهم كرده و بیان داشتند. یعنی هواخواهان نظام سلطنتی و طرفداران نظام اسلامی وقتی در برابر نام مصدق قرار می گیرند در یك صف قرار گرفته و هم صدا می شوند
چنانچه سازمان ها و شخصیتهای سیاسی ایستاده بخود اختلافات سلیقه ها را كنار گذاشته و در یك جبهه گرد آیند و با تدوین برنامه ای مدون تحت شورای رهبری خواهند توانست جنبش را به پیش برده و بطور یقیین اكثریت اقشار جامعه با جان و دل جنبش ملی را پشتیبانی خواهند نمود
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای سرهنگ محمود مهران ادیب
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

مصدق یك مكتب است، مصدق یعنی آزادی و عدالت، مصدق یعنی ایران بزرگ و مستقل و ملتی در رفاه و آسایش
نهضت ملی در ایران وسعتی به مساحت كشور دارد. هر شخصیت و نیروئی كه به آزادی ، تمامیت ارضی ، عدالت اجتماعی وخصوصا مخالف هرگونه دیكتاتوری باشد ، طبیعتا در این مفهوم جای می گیرد. هدف از برگزاری این زادروز كه شاید بتوان از آن به عنوان آشتی ملی نام برد ، در همین است. با نگاهی به لیست حمایت كنند گان كه تقریبا از تمام مولفه های سیاسی هستند و برای این شخصیت تاریخی و تاریخساز ، با امضا و پیام های خود ، نهضت ملی را نیرو بخشیدند. خود گواهی است به اهمیت همبستگی و تفاهم در رابطه با نهضت ملی.
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای فرشید یاسائی
در زمان بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

اكنون اندیشه و راه دكترمحمد مصدق محور مبارزه نافرمانی مدنی قرارگرفته است
یكی از مهمترین موفقیتهای این جشن ، كه همانا اصولی ترین خواست هیئت برگزار كننده در شناساندن شخصیت تاریخی این مرد تاریخساز به نسل جوان بود ، با موفقیت روبرو شد
بخوبی درجه اطمینان و محبوبیت دکتر مصدق در میان هموطنان، با وجود گذشت چندین دهه ، همچنان به قوت خویش باقی است. چنانكه می دانید. جبهه ملی در ایران ، كوشش كرد ، 29 اردیبهشت زادروز دكتر محمد مصدق را برگزار كند كه با ممنوعیت روبرو شد. یعنی هنوز حكومت اسلامی نسبت به شخصیت تاریخی و میزان محبوبیت وی در كشور مسئله اساسی و مهم دارد. به نظرمن مورد مهمی كه این برگزاری و حمایت بی دریغ و حتی منتقدان آن نشان داد این است كه: ایرانی با داشتن تمام علایق و سلایق گوناگون تا آنجائی كه به آزادی و صلح ، استقلال و تمامیت ارضی ، ارزش های ملی و سرافرازی كشور، مربوط می شود، عاشقانه قدم جلو می گذارد و در دفاع از این ارزش ها ، قیام می كند
متن کامل این مصاحبه را بخوانید

مصاحبه آقای فرشید یاسائی
پس از بزرگداشت 123مین
زادروز دکتر مصدق

با سایت مصدق

آغازی دوباره شروع شده است، درزیر چتر وسیع جنبش ملی ما ایرانیان خارج از كشور می توانیم به هم نزدیكترشویم
بازگشت