مصاحبه های رادیوئی در رابطه با دکتر مصدق

مصاحبه دکتر سعید فاطمی در رابطه با
چهارده اسفند، سالروز درگذشت دکتر مصدق

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 

دکتر سعید فاطمی خواهرزاده دکتر حسین فاطمی، مسئول روزنامه باختر امروز، همراه دکتر مصدق و مسئول حمل و حفظ اسناد به دادگاه لاهه و سازمان ملل بوده اند
مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی، پرستو فروهر، رضا علامه زاده، هومن آذرکلاه، ناصر کاخساز و بسیاری دیگر از شرکت کنندگان در بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با بخش فارسی صدای آلمان


برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید 
و سپس روی فلش به سمت راست کلیک کنید
مصاحبه هومن آذر کلاه
در رابطه با بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با رادیو فردا


برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید
و سپس روی کلمه فایل صوتی- در آخر متن کلیک کنید
مصاحبه دکتر ابوالحسن بنی صدر در رابطه با
کودتا در ایران و بویژه کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 
علت و تاثیر کودتای 28 مرداد 1332

مصاحبه استاد سیروس بینا

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 
مصاحبه مهندس محمد حسیبی و علی اصغر سلیمی
در رابطه با بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با رادیو همصدا


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید
     
کودتای 28 مرداد

مصاحبه احمد روناسی در رابطه با
کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید
مصاحبه علی اصغر سلیمی
در رابطه با بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با رادیو آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 
مصاحبه رضا علامه زاده
در رابطه با بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با رادیو فردا


برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید
و سپس روی کلمه فایل صوتی- در آخر متن کلیک کنید
کودتای 28 مرداد و ریشه های آن

مصاحبه دکتر سعید فاطمی در رابطه با
کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن قسمت اول این مصاحبه اینجا کلیک کنید
برای شنیدن قسمت دوم این مصاحبه اینجا کلیک کنید

دکتر سعید فاطمی خواهرزاده دکتر حسین فاطمی، رئیس دفتر دکتر مصدق، مسئول روزنامه باختر امروز، همراه دکتر مصدق و مسئول حمل و حفظ اسناد به دادگاه لاهه و سازمان ملل بوده اند
گفتار زنده یاد داریوش فروهر در رابطه با
وقایع قبل از کودتا و بویژه روز کودتای 28 مرداد 1332برای شنیدن قسمت اول این گفتار اینجا کلیک کنید 
برای شنیدن قسمت دوم این گفتار اینجا کلیک کنید        

با تشکر از دفتر اروپائی حزب ملت ایران
بخاطر در اختیار گذاشتن این گفتار
مصاحبه ناصر کاخساز
در رابطه با بزرگداشت صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق

با بخش فارسی صدای آلمان


متن کامل این مصاحبه را بخوانید

برای شنیدن این مصاحبه از اینجا وارد شوید
و سپس روی فلش به سمت راست کلیک کنید
بازگشت