موسیقی درباره مصدق

لینک به آهنگ و ویدئوی آن

نام آهنگ

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

تسلی و سلام
شعری از اخوان ثالث با صدای خود، برای دکتر مصدق

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

تسلی و سلام
مصدق، اخوان ثالث، درخشانی، اخواص

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

ای باغبان
سپیده رئیس سادات شعر از مهدی اخوان ثالث گروه مضراب

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

دکتر مصدق

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

مصدق
عماد رام

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

در سوگ دکتر محمد مصدق

برای دیدن ویدئوی این آهنگ اینجا کلیک کنید

محمد مصدق


پیر احمدآباد
به کارگردانی: ایرج پارسی فر
شعر و آهنگ: منصور تهرانی
موزیک: ابی یگانه
زمان: 5 دقیقه و 14 ثانیه
از آلبوم شهابی در شب میهن
این فیلم-موسیقی را در اینجا میتوانید ببینید و گوش دهید

شما وارد سایت باختر امروز میگردید. لطفا در آنجا روی عکس مصدق در سمت راست سایت به نام پیر احمدآباد کلیک کنید

این موسیقی را در اینجا میتوانید گوش دهید

مصدق


سرود ای مصدق
این سرود پس از سی تیر 1331 توسط سازمانهای جبهه ملی تهیه و اجرا شد
مضمون آن تجلیلی بود از اقدامات مصدق برای ایران و بویژه روی ملی کردن صنعت نفت تاکید داشت. در آن مطرح میشد که کشتی های نفتی ایران دیگر با پرچم ایران
در اقیانوسهای جهان حرکت خواهند کرد و این خود نشانه پرستیژ بخشیدن به ملت ایران در عرصه بین المللی بود

کر پیر احمدآباد: 2 دقیقه و 23 ثانیه

اطلاعات بیشتر راجع به این آلبوم آهنگ را اینجا ببینیداز آلبوم مصدق شهابی در شب میهن

شامل
پیر احمدآباد: 5 دقیقه و 14 ثانیه

مصدق: 7 دقیقه و 24 ثانیه

عاشقانه ای برای وطنم: 3 دقیقه و 26 ثانیه

حدیث قرن: 5 دقیقه و 53 ثانیه

آه ای آزادی: دقیقه و 59 ثانیه

گل سرخ: 6 دقیقه و 10 ثانیهگروه راک مایکل مین را در حین اجرای برنامه ببینید

اپرای راک 12 قسمتی مصدق را روی سایت خواننده اش بشنوید
در 1953 در ایران دولت منتخب مردمی وجود داشت
و سیا به این روش این مشکل را حل کرد
مصدق
اپرای راک جدید
نام آهنگهای راک: مصدق
شامل 12 آهنگ ام-پ-3
سراینده: مایکل مین
آهنگساز: مایکل مین
خواننده: مایکل مین
مجموعه زمان آهنگ: 45 دقیقه
زمان انتشار: 2004
متن توضیحی: مایکل مین
اجرا شده در: فرینج فستیوال بین المللی نیویورک بوسیله گروه موسیقی راک 4 نفره وی، سال 2004

خلاصه توضیحات مایکل مین در مورد 12 آهنگ به قرار زیر است
قسمت اول: رویای پارس- ایران قدیم نام دارد، در این قسمت وی قدمت ایران زمین را توضیح میدهد و اهمیت جغرافیایی سیاسی آن را برای غرب در قرن 19 و بویژه پس از کشف ذخائر نفتی در اوایل قرن 20 ذکر میکند

قسمت دوم: انتظار برای آینده نام دارد. وی در آن به مسئله ایجاد شرکت نفت ایران و انگلیس و نوع رابطه ناعادلانه آن با ایران اشاره میکند. سپس به از دست دادن هر چه بیشتر حق تسلط و بهره برداری ایران از نفت خود که بویژه با جریان جنگهای جهانی تشدید شده بود میپردازد و به لزوم و شرایط مبارزات دکتر مصدق برای ملی کردن نفت و درگیری مستقیم با انگلیس میپردازد

قسمت سوم: دیپلماسی ناو کوچک توپدار درگیری با دولت انگلیس، به خروج کارکنان انگلیسی نفت و بلوکه کردن ایران انجامید

قسمت چهارم: با کمونیستها بجنگ ترومن به قول خود مبنی بر حمایت از ایران در این شرایط عمل نکرد و آیزنهاور فضای ضد کمونیسم را در مناسبات خارجی عمده نمود. جنگ سرد در راه بود و مصدق قربانی آن

قسمت پنجم: شاه سپس مایکل مین از دید خود شرایط روی کارآمدن، حکومت و تبعید رضا شاه را تشریح می کند و سپس به دوران محمد رضا شاه و تخاصم شاه و مصدق میپردازد

قسمت ششم: به حیاتت ادامه بده در این قسمت مایکل مین از دید خود شرایط آنزمان ایران را توضیح میدهد، وی به گروه بندیهای موافق ملی شدن نفت، شرایط مقابله با محاصره اقتصادی و ضرورت پیشبرد رفرم اجتماعی میپردازد

قسمت هفتم: فرمان عزل را امضا کن شاه باید به توصیه سیا مصدق را عزل میکرد و نخست وزیری را جایگزین میکرد که با خواستهای آنان همخوانی داشته باشد

قسمت هشتم: شب طولانی و گرم تابستان اقدام نظامی علیه مصدق در شب گرم تابستان به پیش برده شد ولی به ضد حود تبدیل گردید. مخالفین مصدق دستگیر شدند و شاه ایران را ترک کرد

قسمت نهم: آرامش قبل از طوفان مصدق پس از آن فرض را بر تسلط بر اوضاع و شکست مخالفین نهاد.

قسمت دهم: تجدید دسته بندی، فرماندهی و ذخیره سازی آمریکا امید به پیروزی مجدد داشت و شروع به تجدید قوای خود نمود

قسمت یازدهم: دوره نهایی فرمان عزل شاه در 19 اوت 1953 انتشار یافت و نیروهای نظامی موافقش بسرعت شروع به کنترل اوضاع نمودند. شاه به ایران بازگشت

قسمت دوازدهم: عمومی کردن طرح ایران در سیا سیا مدل موفقیت خود در ایران را به مدلی عمومی در سراسر دنیا تبدیل کرد که به تقویت دیکتاتورترینها در جهان انجامید

منبع: http://www.michaelminn.com


بازگشت به:      شعر در باره مصدق               نقاشی از دکتر مصدق               تئاتر و فیلم در باره مصدق   

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبلچاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل