پیامهای حمایت از بزرگداشت زادروز دکتر مصدق


هیئت برگزارکننده بزرگداشت زادروز دکتر مصدق از حمایت کلیه شخصیتها، مجامع و احزاب تشکر مینماید


هیئت برگزارکننده بزرگداشت زادروز دکتر مصدق از پیامهای حمایتی کلیه شخصیتها، مجامع
و احزاب معتقد به آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران استقبال مینماید


فرمانروایان ، میهمانان تاریخ و فرهنگ‌آفرینان میزبانان تاریخند. دولتمردان در هر جای جهان البته می‌آیند و می‌روند. امّا فرهنگ‌آفرینان یعنی فرمانروایان جان و خرد و اندیشه و عاطفه‌ی مردمان ، ماندگارانند. میزبانان تاریخند. مصدّق از میزبانان تاریخ است. فرهنگ دموکراسی در میهن ما وامدار اوست. او در جنبش ملی دموکراسی خواهی میهن ما که در دستور کار همه‌ی کوشندگان امروز آزادی و عدالت اجتماعی است ادامه‌ی تاریخی دارد
پیام آقای نعمت آزرم 
مرتجعین داخلی به همراه عوامل خارجی با کودتی نظامی موفق شدند مصدق را از قدرت به زیر کشند، اما هر گز نتوانستند اراده ای را که او در آحاد ملت ایران بیدار نموده بود، با هر اندازه قهر و خشونت، به تبعیت از خود وادار سازند. با کودتا علیه مصدق، اولین فرصت و شانس مهم تحولات دمکراتیک و اولین امکان گذار مسالمت آمیز به دمکراسی ، بعد از شکست انقلاب مشروطیت ازدست رفت
پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران
آرزو دارم که شرایطی حاکم شود که 29 اردیبهشت امسال، به عنوان روز تجلیل از خدمتگزاران صدیق ملت ایران را هرچه با شکوهتر در سراسر ایران جشن بگیریم
پیام خانم الهه و آقای عباس امیرانتظام 
تکرار تجربه های تلخ، هشدار دائمی به ملت ایران و همه ملتهای جهان شد که
. اول- رابطه ها میان مجموعه های ملی ، اگر رابطه مسلط - زیر سلطه شدند، تباهی آور می شوند
دوم- هر ملتی در موقعیت زیر سلطه قرار گرفت، نخست می باید آن را از چشم قشر حاکم برخود ببیند و
سوم- هر مراجعه به قدرت خارجی در امور داخلی، ناقض استقلال و ناقض حقوق ملی و حاکی از خالی شدن مراجعه کننده از کرامت و پرشدنش از حقارت است
از این جهت مراجعه به قدرت خارجی، بخاطربازیافت حقوق ملی محال است. پس مراجعه کننده، ولو دعوی جانبداری از آزادی و حقوق انسان کند، قدرت پرستی و دست نشاندگی خویش را به نمایش می گذارد . و اگر نسل ها که از پی هم می آیند، این دو قاعده را بکاربرند، مصدق ها در زندگی آزاد و مستقل آنها و با آنها زندگی می کنند
پیام آقای ابوالحسن بنی صدر
اکنون مردم ایران که بدنبال مبارزات یکصد ساله خود از صدر مشروطیت تا 26 سال پیش که انقراض سیستم منحط شاهنشاهی را بپایان رسانیده اند و میروند که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی را نیز از اریکه قدرت به زیر کشیده و آنرا نیز به تاریخ بسپارند، امکان تجلیل از آن بزرگمرد آزاده حاصل گشته است، من نیز بنویه خود از همه هواداران راه آزادی و استقلال ایران درخواست میکنم که برای تجلیل از دکتر محمد مصدق در روز 21 ماه مه به محل بزرگداشت سالگرد تولد در شهر کلن آلمان حضور بهم رسانید، ،باشد تا این گردهم آئی ،هر چه بیشتر و با شکوهتر برگزار شود
پیام آقای امین بیات 
شما با پیش کشیدن و همگانی کردن سخنان مصدق و راه و رسم او، به جوانان امروز وفرزندان فردای ایران زمین شیوه ی درست اندیشیدن و دوری از لغزش را می آموزید . در جای جای تارنمای مصدق مُهرِ مِهرِ او به چشم می خورد
در هر زمان می توان جبهه ای از گروه ها، احزاب و طبقات اجتماعی ساخت اما درجه ی ملی بودن آن بستگی کامل به درجه ی رشد اقتصاد وبه تبع آن آزادی و آگاهی ملی دارد. رهنمود برپا کردن جبهه ی ملی به شکل همه گیر، نه یک حزب یا گروه کوچک، تنها برای دهه ی چهل نبود بلکه تا ایران به آزادی واستقلال نرسیده است مردم آن ناچار از ایجاد چنین جبهه ای می باشند و تا آن روز مبارزه ی درونی ما درباره ی مرام ، مذهب، عقیده ، طبقه ، مذهب شیعه یا سنی ، باید به آشتی و تفاهم مبدل شود. ما نخست باید همه ی نیروی خود را برای مبارزه در برابر دشمن مشترکمان بسیج کنیم. پس از پیروزی چنین جبهه ای متحد وآزادیخواه در فضای سیاسی آزاد می توانیم بیاری هم، به گفتمان فرهنگی و سیاسی مثبت بایکدیگر بپردازیم
پیام آقای منوچهر تقوی بیات  
برپائی چنین بزرگداشتی باید گوشه‏هاى ناشناخته‏ى شخصیت ملی دكتر محمد ‏مصدق و درخشندگى سیاست و راه او را بشناساند و راه بهره‏جویى نسل جوان امروز از این گنجینه‏ى پر بها را هموار سازد. شایسته‏ترین تجلیل از وی همین است و جبهه ملی ایران ـ آلمان بزرگداشت و تجلیل از چهره‏ جاودانه‏ى مصدق را لازم و وظیفه‏اى حتمى مى‏شناسد. ما از هیئت برگزار كننده این روز بزرگ و ملی ، سپاسگزاری می كنیم و این ابتكار بزرگ را ارجمند می شماریم
پیام جبهه ملی ایران - آلمان 
این اقدام میهن پرستانه جشن شكوهمند را به آن ذوات محترم و حاضران محفل تبریك می گویم امید است دلبستگان به راه و رسم آن مرد بزرگ همواره برای تحقق آرزوهای آزادیخواهانه وی كوشا و پویا باشند
پیام جبهه ملی ایران - تهران 
گره و مساله عمده ایران آزادی و پیوستگی تاریخی آن با استقلال است . امری که از انقلاب شکوهمند مشروطه تا کنون یعنی بمدت 100 سال میدان کارزاری است میان ایادی استعمار و ارتجاع از یکسو و جامعه آزادی خواه و استقلال طلب از سوی دیگر. منصفانه باید مصدق رایکی از سرداران برجسته و صدیق اردوی آزادیخواهان و استقلال طلبان ایران بشناسیم. او به سرزمینش عشق می ورزید و معنای وطن را در آمیختگی انسان و زاد و بوم او می شناخت
پیام جمهوریخواهان
دموکرات و لائیک
از دکتر محمد مصدق، بزرگ مرد تاریخ ایران یاد کردن، تاریخ را وق زدن است. نامش یادآور رهایی و راهش نوید آزادی ملت های دربند استبداد و استعمار. او حس اعتماد به نفس و خود باوری را در ملتهای خود باخته جهان بیدار کرد، او بنیانگذار ملت گرایی مثبت بود که به هیچ یک از اردوگاههای قدرت زمان تن در نداد
پیام حزب ملت ایران - تهران
وظیفه هر ایرانی میهن دوست و پاک سرشتی پیروی از مکتب مصدق بزرگ پیامبر اخلاق و آزادگی است همه ایرانیان باید در بزرگداشت مراسم یادبود تولد این ابر مرد خاور زمین از دل و جان بکوشند
پیام حزب ملت ایران - شاخه اروپایی 
دکتر محمد مصدق را به دلایل بسیار باید «نماد وحدت ملی ایرانیان» دانست، اما در روزگاری که وحدت نجاتبخش ملی ما ایرانیان زیر ابر سیاه مفارقت های برنامه ریزی شده از سوی بدخواهان گم شده ابتکار و اقدام هوشمندانه شما برای بزرگداشت « دکتر محمد مصدق به عنوان، نماد وحدت ملّی ایرانیان» بسی ارزشمند و قابل قدردانی فراوان است. قدردانی شما از زنده یاد مصدق بزرگ در چنین روزگاری عامل اصلی ابراز قدردانی امضاء کننده زیر به وسیله این پیام از راه دور است
پیام آقای محمد حسیبی 
مصدق زنده است در وجود همه مبازان ضد استبدادی و ضد استعماری مصدق همه جا هست. آن کس که دموکراسی و آزادی را می طلبد. آن کس که تنها تعیین کننده سرنوشت انسان‌ها را اراده ملت می شناسد، مصدق را در وجود خود دارد و تا برکنده شدن ریشه‌های اسارت و وابستگی، تا بر قراری استقلال و دموکراسی، تا دفع استبداد و تحقق آزادی همه جا خواهد بود
پیام آقای دکتر پرویز داورپناه 
صدوبیست و سومین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، مردی که نامش با آزادگی و مرامش با استقلال و یادش با تلاش او برای به ثمر رسیدن جنبش ملی شدن نفت درهم آمیخته است، به همه آزاداندیشان و میهن دوستان کشورمان شادباش می گوئیم
پیام سازمان
اتحاد فدائیان خلق ایران 
سازمانهای جبهه ملی ایران- برونمرز افتخار دارد در سالروز تولد پیشوای ملی مان، همه ایراندوستان دمکرات را که فصل مشترک خود را آزاد ی و سربلندی ایران و دمکراسی و جمهوریخواهی میدانند، دعوت کند با تکیه به این صخره غول پیکر، همگامی خود را استوار سازیم و با تکیه بر اندیشه سیاسی او و به روز کردن آن ، ائتلاف ملی- علیه استبداد را به گفتمان ملی تبدیل کنیم
پیام سازمانهای جبهه ملی ایران - برونمرز 
ما را هر که باشیم و در هر سنی و با هر اندیشه ئی هر گاه به ایران ومنافع ملی آن باور داشته باشیم ناگزیر یک شخصیت که اسطوره است بدون اینکه به تاریخ کهن تعلق داشته باشد، الگو است بدون اینکه ما را به جزم اندیشی بکشاند و قهرمان است بدون اینکه ما را بت پرست کند با دیگران پیوند میدهد
امروزه نسل جوان ایرانی او را چراغ راه خود دارد . بکوشیم در ارتباط با این نسل که آینده از آن اوست مصدق را در جایگاه و نقشی که دارد بپذیریم . او را وسیله همدلی و همراهی بدانیم و نه سرمایه خصوصی و مایه برتری جوئی و میراث خواری. او به همه ایرانیان تعلق دارد و این بزرگداشت خود شاهد آنست . او ما را به هم پیوند میدهد. او صف ما را از صف دشمنان منافع ملی و دموکراسی جدا میکند. مبارزه برای دموکراسی و سیاست مبتنی بر منافع ملی باید ریشه در تاریخ معاصر داشته باشد . او اصل و نسب این جریان تاریخی است . دوستداران او خانواده اصیل دمکراسی در ایرانند. اما او خود را به هیچ کس، به انحصار واگزار نکرده است. او مظهر کوششهای یک ملت در مبارزه ئی پیگیر با استبداد و استعمار است و همین نیز خواهد ماند
پیام سازمان جمهوریخواهان ملی ایران  
در تاریخ معاصر، مصدق مظهر اراده ملی، و نماد خودباوری ایرانیان به داشتن حاکمیت ملی در عین همبستگی‌شان با جهانی است که در آن قرار دارند. مصدق، ادامه‌دهنده نهضت دموکراسی‌خواهی و حکومت قانون صدر مشروطیت، و از مظاهر درخشان مخالفت با دیکتاتوری سلطنتی پهلوی‌ها است. مصدق، میراث‌گذار برجسته شهامت مدنی، اخلاق سیاسی، دفاع از آزادی‌ها در شرایط مبارزه مرگ و زندگی برای استقلال، و پاسدار عدم دخالت دین در دولت است. از این‌روست که مصدق، پرچم امروز مردم ایران در مبارزه ملی آنان برای دموکراسی و علیه استبداد فقاهتی و برگشت دیکتاتوری شاهی است
پیام سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
مصدق بدون تردید یکی از مفاخر بزرگ ملی ما ایرانیان است. بزرگی او از دوجهت است: یکی انسانی فرهیخته و ملی و مستقل بود که جز به منافع ایران فکر نمی کرد و هیچ در بند قدرت نبود تا برای بدست آوردن و حفظ آن به فساد و خیانت آلوده شود. او قدرت را وسیله خدمت به مردم و احقاق حقوق ملی وعظمت ایران می دانست و قدرت برای او هدف نبود و دیگر این که او فردی به تمام معنا دمکرات و آزادی خواه بود. این دو صفت اساسی یکی دمکرات و دیگری ملی، مصدق را بر فراز تاریخ ایران نشانده و او را مرد تمام فصول تاریخی ایران گردانده است
پیام آقای هادی شمس حائری 
اکنون با گذشت بيش از نيم قرن از دوران مصدق و مسائل سياسی آن روزگار، به روشنی می بينيم که انديشه های بلند او در دفاع از آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی همچنان الهام بخش نسل های جوان سرزمين ماست. امروز جوانان آزادانديش ايرانی افکار و آرزوها و بيش از همه راه و رسم زندگی سياسی مصدق را صميمی ترين رشته پيوند خود با تاريخ نزديک خويش می يابند و اين واقعيت نشانگر آنست که مصدق تا چه حد توانسته است مفهومی انسانی، دمکراتيک و پايدار از سياست را با نيازهای زندگی اجتماعی چند نسل از جامعه ما پيوند بزند
پیام آقای حسین علوی  
در ميان همه اين بزرگان و مفاخر يک قرن اخير ايران، مصدق درخشش و جلوه ديگری دارد. مردی فساد ناپذير، ميهن پرست، مردم دوست، عاشق آزادی و استقلال ایران. بزرگداشت مصدق، آنهم در شرایطی که هم ما برای پاسداری از تمامیت ایران، براندازی استبداد و استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی به بازخوانی درس ها و تجربه های تاریخی خود نیاز داریم، اقدام هوشمندانه ای است که باید از آن استقبال کرد. بزرگداشت مردی که سمبل دفاع از منافع و هویت ملی ایران و پرچمدار آزادی و حاکمیت ملی تاریخ معاصر میهن ما است، بزرگداشت اندیشه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و میهن پرستانه ای است که می تواند و باید فصل مشترک و حلقه پیوند همه ایرانیان برای پی ریزی ائتلاف وسیع ملی در راه آزادی و دموکراسی در ایران باشد
پیام آقای علی کشتگر  
مجامع اسلامی ایرانیان از مراسم بزرگداشت صد و بیست و سومین سالگرد تولد دکتر مصدق حمایت کرده و برای همه ایرانیان آزادی و استقلال خواه و وطن دوست پویندگی راه او را آرزو مینماید
پیام مجامع اسلامی ایرانیان 
پیشاپیش بهترین درودها و شادباش ها را حضورتان تقدیم داشته و موفقیت روز افزونتان را در راه خدمت به ملت و كشورمان و برپائی نظامی براستی مردم سالار خواستارم
پیام آقای احمد مدنی 
چهره جهان امروز باجهان بیش از نیم قرن پیش، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، بین ابر قدرتها و دوران مکارتیسم که هم عصر حکومت ملی دکتر مصدق نیز بود، کاملا فرق می کند. مسابقات تسلیحاتی و نقشه جنگ های اقمار راکت مانده و "خصومت و دشمنی آشتی ناپذیر" هم تا حدودی رنگ خویش را باخته و جای آن را با وصف درگیری ها و جدلهای مقطعی، مذاکرات و دیالوگ بین صاحبنظران و کوششهای صلح آمیز گرفته اند. در دوران ما هر مشکلی را می توان از طریق دیالوگ و مذاکره صلح آمیز، حل و فصل نمود
پیام آقای دکتر گلمراد مرادی 
در 21 ماه مه در آلمان، همایش در بزرگداشت مصدق بزرگ برگزار میشود. برای برگزارکنندگان آرزوی پیروزی دارم. امید آنکه برگزارکنندگان ارجمند این همایش با توجه به شرایط کنونی کشور روشن سازند که راه نجات ملت ایران از بن بست های کنونی همان راه نشان داده شده، آن دلیل راه مصدق بزرگ است
پیام آقای بهرام نمازی 
مصدق تجسم زنده میهن پرستی، نوع دوستی، انسانیت، اخلاق، فرهنگ و تمدن و شهروندی و قانونمداری و خرد گرائی و درایت سیاسی، شجاعت و صداقت و استقامت و استواری در مبارزه و ارج گزاری به هموطنانش بوده است. نام مصدق با جبهه ملی و نام جبهه ملی با مصدق عجین شده است. جبهه ملی ایران خانه سیاسی مصدق است. چبهه ملی ایران نه به دوران حکومت ملی و نه پس از آن، نه به دوران حاکمیت ساواک آریامهری و نه به روزگار حکومت ملایان، نه توانست و نه گذاشتند شکل صحیح و در خور سازمانی خود را بیابد.رهبران جبهه ملی هم بخصوص در بحران جابجائی رژیم شاهنشاهی به نظام جمهوری اشتباهات بزرگی را مرتکب شدند. اما این ربطی به آن ندارد که مبارزه ما ملت مبارزه ایست ملی و سازمان در بر گیرنده نیروهای گوناگون ملت، سازمانی است جبهه ای که با تحقق پلورالیسم سیاسی و وجود احزاب و افراد و شخصیتها و عناصر گوناگون سیاسی، ائتلاف آنها با حفظ وابستگیهای سازمانی و گرایشهای عقیدتی خود، در سازمانی فراگیر و تجمع آنها بر اساس حیاتی ترین، مبرمترین و حاد ترین قدر مشترکات ما ملت، حالا با هر اسم که باشد، ضرورت زمان است
پیام آقایان دکتر پرویز داورپناه
دکتر علی راسخ افشار، فرهنگ قاسمی و عبدالکریم انواری  بازگشت:        به صفحه قبل