پیام دکتر مصدق بمناسبت سی تیر 1331


در ساعت 7 بعداز ظهر سی تیر 1331 دکتر مصدق خطاب به مردم جمع شده حول خانه اش گفت: ایکاش مرده بودم و ملت ایران را اینطور عزادار نمیدیدم. ای مردم به جرات میگویم استقلال ایران از دست رفته بود، ولی شما با رشادت خود آنرا نگاه داشتید

دکتر مصدق در اولین سالگرد این قیام ملی نیز سخنرانی زیر را ایراد نمود: لابد به خاطر دارید که سال گذشته در چنین روزهایی دولت از ادامه خدمت گزاری مایوس شد. زیرا از هر جانب خود را با موانع و مشکلاتی مواجه می دید که دست سیاست اجنبی فراهم کرده بود، در آن ایام نیز مانند این روزها دست تحریکات و دسایس اجنبی از هر جانب در کار بود.... و عاقبت با این گرفتاری ها و کارشکنی ها ناچار شد بار مسئولیتی را که ملت بر دوش او گذاشت در نیمه راه مبارزه برزمین گذارد..... اما بلافاصله معلوم گشت که ملت ایران با کناره گیری این دولت از کار موافق نیست و به هر قیمت که ممکن باشد نخواهد گذاشت این جهاد مقدس بی نتیجه و ناتمام بماند
ساعت 9 بعد از ظهر روز 29 تیر ماه 1332
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل