سپاسگزاری هیئت برگزار کننده یکصدوبیست وسومین
زادروز زنده یاد دکتر محمد مصدق


از کلیه اشخاص، سایتها، رادیوها، ماهنامه و نشریات، انجمنها و نهادهای حمایت کننده از بیانیه، از گردانندگان و شرکت کنندگان در جشن بزرگداشت، از آنانیکه با پیامها، مقالات، سخنرانیها و مصاحبه هایشان راه و رسم و اهداف دکتر مصدق، آن رادمرد تاریخ و فرهنگ ایران زمین را به رشته تحریر کشیدند، از بازیگران تئاتر، نقاشان و شاعران که رخ نگاشتند و خاطره ها برافراشتند، از هنرمندانی که با موسیقی، آواز و رقص کردی، آذری، فارسی، گیلکی و جنوبی آئین بزرگداشت را شادمان و پربار ساختند. از جوانانی که سرود ای ایران را زیر پرچم ایران با هدف شکوهمند استقلال، آزادی و مردمسالاری بنام و به یاد مصدق با صدای بلند و بانگ پرشور دهل و دف آغاز کردند، صمیمانه تشکر مینمائیم و از کاستی ها پوزش می طلبیم

برپائی جشنهای زادروز و یا هر بزرگداشت دیگری از زنده یاد مصدق یکی از مهمترین شیوه های کارآمدی است که حافظه تاریخی جوانان و نسلهای تاریخساز ایران را شفاف میسازد، از این رو امید داریم که آزادزنان و آزادمردان ایران همچنان با فروزش هر چه بیشتر این مشعل موجب گسترش راه و اندیشه های روشنگرانه دکتر مصدق در شرایط کنونی جامعه ما باشند

ما یکبار دیگر آزادی همه زندانیان سیاسی و همه جانهای شیفته ای که بخاطر اهداف مقدس انسانی و حفظ کیان ایران زمین متعهدانه بپا خاسته اند و جان بر کف و شور و شعور در سر، خود را وقف راه آزادی و استقلال و مردم سالاری نموده اند، را خواهانیم

www.mossadeq.com با به امانت سپردن گنجینه فرهنگی، هنری و اجتماعی این بزرگداشت به سایت مصدق
کار این هیئت را با آرزوی برگزاری شکوهمندانه بزرگداشت های دیگر در میدان بهارستان و میادین دیگر همه نقاط ایران، به پایان می بریم و یکبار دیگر از همگی دوستان و حمایت کنندگان تشکر مینمائیمآزاد، آباد و پاینده باد ایران

درود بر دکتر محمد مصدق، آموزگار و پیشوای استقلال و آزادی ایران


                 هیئت برگزار کننده بزرگداشت زنده یاد دکتر محمد مصدق
مهندس کمال ارس، بیژن دادگری، دکتر حسین رضازادگان، علی اصغر سلیمی، ناصر کاخساز، سرهنگ صادق محمودی، فرشید یاسائی، فرهاد یاسائی

هفدهم خرداد 1384 خورشیدی برابر با ششم ژوئن 2005 میلادی
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل