گفتگوی سایت روز، سایت صبح تهران
با مصاحبه با علی پورتاش بازیگر نقش دکتر غلامحسین مصدق

کلاس درس سیاسی


غیاب شخصیت های تاریخی معاصر که در سرنوشت ایران نقش حیاتی بازی کرده اند،تنها به مصدق محدود نیست. حضور تاریخی استبداد،بازنویسی دیگرگونه تاریخ ایران از یک سو و ضعف عمومی هنرهای نمایشی ما در باز سازی تاریخ از جانب دیگر، از همه تاریخ صد و پنجاه سال اخیر راه را تنها وبیشتر از همه برای امیر کبیر گشوده است و به یمن حضور او شاهان قاجار و سپس کسانی چون ستارخان و حیدرعمو اوغلی وکمال المک و بیشتر به همت زنده یاد علی حاتمی . غایبان اصلی در این میان بسیارند و غریب تر از همه دکتر محمد مصدق. خلائی تاریخی که اکنون در خارج از کشور و به همت جمعی ار شاخص ترین هنرمندان هنرهای نمایشی ما قدم اول برای جبران آن برداشته می شودسایت روز: شما ایفاگر کدام نقش تاریخی هستید؟

علی پورتاش : من نقش دکتر غلامحسین مصدق را بازی می کنم

سایت روز: این شخصیت تاریخی را چطور می شناختید ودر اجرا چگونه باز آفرینی کردید؟

علی پورتاش : پیش از خواندن نمایشنامه من دکتر غلامحسین را نمی شناختم. وقتی به مردم می گفتم قرار است نقش او را بازی کنم از اینکه همه او را می شناختند، تعجب می کردم. احساس بی اطلاعی به من دست می داد. این نمایشنامه برای من یک کلاس درس در مورد سیاست در ایران است

سایت روز: برای خلق کاراکتری تارخی چگونه به نقش نزدیک شدید؟

علی پورتاش : وقتی من نقش یک آدم واقعی را بازی می کنم دلم می خواهد تحقیقات کاملی در مورد رفتار و منش و روحیه او انجام دهم. اما آقای علامه زاده به من گفت نیازی به این کار نیست. برای او روح این مرد در نمایشنامه مهم بود.بنابراین من نقش او را به همان صورت که علامه زاده در نمایشنامه تصویر کرده بازی می کنم. براین مبنا دکتر غلامحسین مردی شریف و فرزندی است شایسته که بسیار نگران پدرش است. او پزشک مخصوص اوست و سعی دارد از سیاست فاصله بگیرد. هرچند به رنجی که پدرش از دیگران می کشد حساس است. و از این رو در درد و غم پدرش شریک است و از طریق اوست که تماشاگر به رنج پدرش واقف می شود

سایت روز: در زندگی هنری خود نقش کدام شخصیت تاریخی را بازی کرد ه اید ودوست دارید بجای کدام شخصیت بازی کنید؟

علی پورتاش : در "محاکمه سینما رکس" که توسط پرویز صیاد بر مبنای یک حادثه واقعی خلق شده بود من نقش حسین تکبلی زاده را بازی کردم که از یک روحانی پول گرفته بود تا سینما رکس در آبادان را آتش بزند

سایت روز: در تاریخ نمایش فیلم ایران بازسازی نقش کدام شخصیت را در کدام اثر دوست دارید؟

علی پورتاش : متاسفانه به دلیل زندگی طولانی دور از ایران دانش من در مورد سینمای ایران محدود است. من فیلم یا نمایشی را که در آن شخصیتهای واقعی مطرح شده باشند به یاد نمی آورم. مسلما کارهای مهمی شده که باید یک روزی آنها را جستجو کنم و ببینم


چاپ این صفحه                 به صفحه مصاحبه ها   بازگشت :     به بالای صفحه