Mossadeq- Homepage- Persian

دعوت به سمینار در روز برگزاری مراسم سالروز تولد مصدق


بررسی کوتاه نظرات و اقدامات نیروهای ملی و رهروان مصدق در داخل و خارج کشور نشان میدهد که بخش های این طیف هر چند در گروههای جدا از هم فعالیت دارند اما از آنجا که همگی خود را ادامه دهنده نهضت مشروطه، نهصت ملی ایران و راه مصدق میدانند، پایه های فکری مشترکی دارند و هم امروز هم در بسیاری موارد همسو عمل میکنند. کوشش برای تعمیق این همسوئی و نزدیکی و هماهنگی بیشتر مبارزات این طیف که در تمام دوران مهمترین پایگاه مبارزه برای آزادی و دموکراسی و دفاع از حقوق و آزادی های ملت بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میتواند بمثابه گامی به سوی اتحاد دموکرات های ایران تلقی گردد.

با توجه به نکات فوق رهروان مصدق پیش از جشن سالروز تولد مصدق در روز شنبه 17 ژوئن 2017 سمیناری با دو موضوع زیر در شهر کلن آلمان برگزار می نمایند:

1. اوضاع ایران و وظائف اپوزیسیون دموکرات

2. راهکارهای اتحاد نیروهای ملی و مصدقی بمثابه گامی به سوی اتحاد دموکرات های ایران

از دوستان علاقمند به شرکت در این سمینار تقاضا داریم جهت دریافت دعوتنامه، از طریق آدرسهای الکترونیکی زیر با هیئت برگزار کننده تماس حاصل نمایند

ایمیل آقای فرشید یاسایی
f.yassaei@googlemail.com

ایمیل آقای همایون مهمنش
hmehmaneche@t-online.de

مکان و ساعت شروع سمینار همراه با دعوتنامه به اطلاع دوستان خواهد رسید.


هیات تدارکات سمینار
بازگشت :     
به بالای صفحه     به صفحه قبلبازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل