پیام تسلیت سایت مصدق
بمناسبت درگذشت دکتر مدنی

دریادار دكتر احمد مدنی كرمانی نامی شناخته شده در نهضت ملی ایران بود، در برابر دو رژیم شاهنشاهی و دیکتاتوری مذهبی ایستاد و به مبارزه خویش در چهار چوب جبهه ملی ایران برای نیل به ایرانی آزاد ادامه داد

سایت مصدق درگذشت دکتر مدنی را به همسر و فرزندان ایشان و کلیه مبارزین نهضت ملی ایران تسلیت میگوید و ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم مدنی برایشان شکیبائی هرچه بیشتر آرزو می نماید
سهیلا ستاری


چاپ این صفحه             بازگشت :        به صفحه قبل