پیام تسلیت سایت مصدق
بمناسبت درگذشت زنده یاد محمد مهرداد

محمد مهرداد بهمراه زنده یاد داریوش قروهر از رهبران نهضت پان ایرانیسم بود که پس از جنگ جهانی و اشغال ایران توسط بیگانگان تشکیل گردید. او از پیروان نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، مدافع یکپارچگی و استقلال ایران و از مبارزین حزب ملت ایران برعلیه دو رژیم شاهنشاهی و دیکتاتوری مذهبی بود. مقاومت و روحیه قوی که وی در طول 54 سال پس از گلوله خوردنش از خود نشان داد همواره آموزنده بود

سایت مصدق درگذشت زنده یاد محمد مهرداد را به خانواده محترم ایشان و کلیه مبارزین نهضت ملی ایران، بویژه رزمندگان حزب ملت ایران تسلیت میگوید
سهیلا ستاری


چاپ این صفحه             بازگشت :        به صفحه قبل