گفتگوی سایت مهر ایران با آقای منوچهر تقوی بیات از فعالين جبهه ملي ايران
در زمینه سمینار ماه اکتبر 2005

پرسشگر: فرشيد ياسائي

همه ی آگاهان و ایران دوستان می دانند که راه نجات ایران، ایجاد جبهه ای وسیع از افراد، سازمان ها، حزب ها و نیروهایی است که آزادی و استقلال ایران بالا ترین آرزویشان است. امیدواریم رایزنی و همفکری در چنین سمینارها وکنگره هایی راه به همگامی این نیروها ونجات میهن ما داشته باشدسایت مهر ايران: آقاي تقوي بيات با تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. سميناردو روزه ( هشتم و نهم اكتبر) جبهه ملي ايران در خارج از كشور، در پیش است. اطلاعيه اي در اين مورد صادر شده ، طبيعتاً سئوالاتي هم در پی می آورد كه از نخستين آن آغاز مي كنيم. در شرايط امروز خارج از كشور ، آيا تشتت نیروهای ملی زمينه ساز اين سمينار نيست ؟

تقوی بیات: بله، درست می فرمایید. متأسفانه در دوره ی حکومت اسلامی بنا به ضرب المثل مشهور فارسی ؛ " دزد می گوید یا الله ، صاحبخانه هم می گوید یا الله " کسی نمی داند، چه کسی دزد است وچه کسی صاحبخانه؟ پس از شاه، شیخ ، حقوق مردم و حکومت مردم را با نام ولایت فقیه وزور اسلحه از مردم سلب کرده است. غاصب حقوق مردم به جای نماینده مردم نشسته است ومردم دنیا خبرندارند که این دستار و ریش و لباده نماینده مردم و فرهنگ کهن ایران زمین نیست

شوربختانه یکی از شگردهای پلید ونامردمی این حکومت غاصب آن است که در حزب ها وسازمان های سیاسی با کمک عناصر نفوذی نابسامانی و چند دستگی وباصطلاح انشعاب و نفاق ایجاد می کند. با انجام انشعاب ها ، مثال دزد و صاحبخانه مصداق پیدا می کند وآنگاه کسی نمی تواند نشخیص دهد کدام اصلی و کدام دروغی است. به این ترتیب فعالان سیاسی ناامید شده دست از کوشش برمی دارند ومردم هم بی تفاوت می شوند

همه می دانند که جبهه ی ملی و نام دکترمصدق در تاریخ معاصر ایران نام های آبرومندی هستند. برای آلوده کردن نام پرافتخار جبهه ی ملی ایران نیز متأسفانه پلیس سیاسی وعوامل وابسته به بیگانگان، از همان شگرد " دزد وصاحبخانه " استفاده می کنند وبا ایجاد نمونه های دروغی، می کوشند نام جبهه ی ملی را نیز از ارزش بیندازند و مردم را نا امید و بدگمان کنند. ما در سوئد خود تجربه ی تلخ چنین تلاشی را از طرف عده ای به چشم دیدیم . افراد ناشناس و نامناسبی پیدا شدند وادعای طرفداری جبهه ی ملی را نمودند و تلاش کردند جبهه ی ملی و طرفداران دکترمصدق را بدنام کنند. دریوتوبوری در سال ۱۹۹۹ میلادی، حتا این گونه افراد بنام جبهه ی ملی تظاهراتی برپا نموده و با سلطنت طلب ها تبانی کردند تا در جمع تظاهر کنندگان عکس دکتر مصدق را درگوشه ای پنهان کنند وبرسر دست نگیرند. همین افراد اخیراً بنام طرفراران رفراندم کنفرانسی با سلطنت طلب ها در سوئد برگزار کردند. در ماه مارس سال ۲۰۰۴اشخاصی از اين دست ، با سردمداری تیمسار مدنی ، همان کسی که روابط نزدیکی با سازمان جاسوسی آمریکا دارد و برای بد نام کردن نام جبهه ی ملی وطرفداران دکترمصدق از آن سازمان جاسوسی پول دریافت کرده است ، " کنگره ی وحدت جبهه ی ملی ایران " در استکهلم را برگزار کردند و عده ای هم از دور آب به آسیاب آنان ریختند و کوشیدند رونقی به آن " کنفرانس وحدت جبهه ی ملی " بدهند

درچنین شرائطی دوستان قدیمی و واقعی جبهه ی ملی برای چاره اندیشی ویک پارچه کردن فعالیت های پراکنده در خارج از کشور به فکر برگزاری این سمینار افتادند که درآینده کنگره ای نیزدرپی خواهد داشت . همه ی آگاهان و ایران دوستان می دانند که راه نجات ایران ، ایجاد جبهه ای وسیع از افراد ، سازمان ها ، حزب ها و نیروهایی است که آزادی و استقلال ایران بالا ترین آرزویشان است. امیدواریم رایزنی و همفکری در چنین سمینارها وکنگره هایی راه به همگامی این نیروها ونجات میهن ما داشته باشد

سایت مهر ايران: شما بعنوان يكي از فعالين خارج از كشور در كميته اي كه براي برگزاري اين گردهم آئي بوجود آمده است؛ شركت مستقيم داريد. آيا به نظر شما اين سمينار غير از فعاليت در زمينه بازسازي جبهه ملي در خارج از كشور ، به ارزيابي مسائل و مشكلات جنبش در خارج از كشور نيز خواهد پرداخت ؟

تقوی بیات: مشکل مردم ایران به خارج از کشور محدود نمی شود. از نگاه من جبهه ی ملی ایران یک آرمان است . روزی که همه ی افراد ونیروهای سیاسی ایران در یک جهت و بر ضد دشمن مشترک شان هم صدا و همراه شوند ، جبهه ی ملی ایران و رهبری آن پدید آمده است. جبهه ی ملی ایران خارج از کشور و یا داخل کشور از نظر من یک تقسیم بندی جغرافیایی است . جبهه ای که درزمان جنگ جهانی دوم بنام " کمیته ی ملی آزادی فرانسه " برای نجات فرانسه ، درخارج از فرانسه بوجود آمد ، همگام و در ارتباط تنگاتنگ با " سازمان مقاومت ملی فرانسه " در داخل عمل می کرد. جبهه ی ملی پدیده ای است که جنبش ملی را درداخل وخارج ایران دربر می گیرد. امروزکه میلیون ها ایرانی درخارج از کشور بسرمی برند، نیروهای خارج از کشور می توانند کمک مؤثری برای مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ی ملت ایران بشمار آیند. جبهه ی ملی آرمانی است که همه ی آحاد و همه ی احزاب و منافع ملت ایران را درکلیت آن دربر می گیرد. اگر جمعی خود را جبهه ی ملی ایران بنامند و دلمشغولی شان ملت ایران و منافع مردم ستمدیده ایران نباشد نقض غرض است و این افراد از هدف جبهه ملی ایران که حاکمیت ملی است، بدور خواهند افتاد. مسائل ومشکلات جنبش یا نهضت و یا جبهه ی آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران درداخل و خارج از ایران از هم جدا نیست و ماهیتاً یک کلیت را دربر می گیرد. اگر ما بتوانیم درست بیندیشیم ومشکلات را درست ارزیابی کنیم ، چه در داخل و چه در خارج از ایران باشیم می توانیم مسئله را حل کنیم. شاید درخارج از کشور بدلیل آزادی عمل بیشتر و امکانات وسیع، بتوان بهتر مانور کرد و آسان تر بر مشکلات پیروز شد

سایت مهر ايران: چنانچه در بحث ها و نشست هاي متعدد افراد جبهه ملي خارج از كشورمطرح شده است اين سمينار در واقع ، سميناري پيش كنگره است كه گويا در نوروز 85 برگزار خواهد شد. آيا اهداف اين كنگره در سمينار مشخص ميشود؟ يا اينكه اين اهداف در كنگره مشخص می شود؟

تقوی بیات: سمینار ها همیشه برای رایزنی وآگاهی یافتن از نظرگاه ها وعقاید صاحب نظران درباره ی موضوعی تشکیل می شود. دراین سمینارهم می توان از نظرگاه های صاحب نظران در باره چگونگی تشکیل یک جبهه ی گسترده ی ملی آگاهی یافت و پس از جمع بندی وبرنامه ریزی، وظائف را بین دوستان تقسیم نمود واز آن ها خواست تا در فاصله ی بین سمینار و تشکیل کنگره اسناد وبرنامه ها یی راکه برای کنگره لازم است آماده نموده و برای تصمیم گیری دراختیار کنگره قرار دهند. البته کنگره است که درباره اهداف وخط مشی آینده تصمیم می گیرد

سایت مهر ايران: آقاي تقوي بيات به نظر شما با انسجام نيروهاي ملي در زير چتر گسترده جبهه ملي در خارج از كشور، جبهه ملي با چه نيروهائي مي تواند در آينده فعاليت مشترك داشته باشد؟

تقوی بیات: بنا به کلیاتی که در بالا به آن ها اشاره شد ، درباره ی جبهه ی ملی ایران و نیروهای متشکل آن می توان رهنمودی را که دکتر مصدق در۲۸ فروردین سال ۱۳۴۳به سازمان دانشجویان جبهه ی ملی ایران ودر نتیجه به ملت ایران داده است بکار بست . این رهنمود که بسیار سنجیده ، درست و همچنان معتبر است چنین بیان شده است :”. . . اساسنامه بايد طوري تنظيم شود كه هرحزب وجمعيت ودسته ئي كه صاحب تشكيلاتند بتوانند با انتخاب يك يا چند نماينده وارد جبهه شوند، درتصميمات جبهه ملي شركت كنند ونمايندگان مزبورنظريات جبهه را باطلاع موكلين خود برسانند وانجام آن را بخواهند

هر حزب وهر اجتماع براي خود مرامي دارد و هيچ وقت حاضرنمي شود از مرام خود دست بكشد و تشكيلات خود را منحل نمايد. صلاح جبهه ملي هم درآنست كه كاري به مرام ديگران نداشته باشد فقط اجراي مرام خود را تأمين نمايد. بنابراين تعريفي كه مي توان از جبهه ملي نمود اينست : ‹‹ جبهه ملي مركز احزاب واجتماعات و دستجاتي است كه براي خود تشكيلاتي دارند ومرامي جزاستقلال وآزادي ايران ندارند.›› اين مرام چيزي نيست كه يك عده ي قليل هر قدر صاحب فكر بتوانند در مملكت آن را اجرا نمايد. بلكه مجري اين مرام بايد ملت ايران باشد . گذاردن يك عده اي در خارج و عدم پذيرش آنان بهرعنوان كه باشد خلاف مصالح مملكت است

پس جبهه ی ملی واقعی زمانی پدید می آید که همه ی افراد ، احزاب و سازمان های سیاسی گرد اهداف جبهه که همان آزادی و استقلال ایران است همراه و متحد شوند. نیروهای طرفدار جبهه ی ملی ایران ، چه در داخل و چه درخارج از کشور می باید برنامه ی سیاسی خود را براساس ایجاد اتحاد بین نیروها با عقاید گوناگون قرار دهند تا بتوانند آن جبهه ی وسیع و فراگیری را که آرزوی ملت ایران است و پیروزی را به ارمغان خواهد آورد، بوجود آورند. بنا براین عقاید و اید ئولوژی هایی که برای ایران و ایرانی است و هدف آن ها آزادی و استقلال ایران است می توانند در یک جبهه ی گسترده ی ملی گرد آمده و وارد عمل شوند. به این معنا که علاوه بر نیروهای میانه و ملی ، کمونیست هایی که ملی هستند و می توانند مرحله حساس تاریخی ایران را درک کنند چه بخواهند و چه نخواهند در جبهه ی متحد ملت ایران قرار دارند . در این مرحله از تاریخ ، تا استقرار کامل آزادی، دمکراسی و استقلال ملی، به جای جنگ طبقاتی باید به همکاری همه ی طبقات وآزادی های اجتماعی اندیشید. یا سوسیالیست ها یی که به پیروی از زنده یاد خلیل ملکی، اکثریت مردم ایران را زحمت کش وفقیر می دانند ودرفکر رفاه عمومی ملت ایران هستند، درجبهه ی متحد مردم ایران قرارمی گیرند. جمهوریخواهانی که جمهوری عرفی و آزادی ها سیاسی را برای همه آحاد و طبقات مردم ایران می خواهند، نیز در جبهه ی مردم قرار دارند. اما از میان دین باوران تنها آن هایی که از روی راستی و درستی بدون خشک اندیشی، مذهب را مقوله ای شخصی می دانند و معتقدند که عیسا به دین خود و موسا به دین خود و آزادی را برای همه ی نحله های فکری ، حتا کمونیست ها و آته ایست ها می خواهند، در جبهه ی گسترده ی ملی ایرانیان و در برابر دشمنان مردم ایران قرار می گیرند

پیدا کردن وجه مشترک تمام نیروهایی که در بالا به نام متحدان جبهه ی گسترده ملی نام بردیم ، وظیفه ی طرفداران واقعی جبهه ی ملی ایران است. این را هم باید به خاطر داشت که هیچ نیرویی تا مورد اعتماد مردم قرار نگیرد کاری از پیش نخواهد برد . آن نیرویی که مورد توجه واعتماد مردم قرار می گیرد مهم نیست که درداخل ایران قرار دارد یا در خارج. مهم گام برداشتن در جهت خواست ها و منافع مردم است. تاریخ ایران درپنجاه سال گدشته صحت این مدعا را ثابت کرده است. جبهه ای که دکتر مصدق در پنجاه و پنج سال پیش بوجود آورد، در قلب مردم ایران نفوذ کرد وپیروزی های چشمگیری بدست آورد. دست آخرپس ازتوطئه های بسیاردرداخل وخارج ازایران ،این دسیسه توأم خارجیان و خیانت دربار پهلوی، زمین داران ، آخوندها و نظامیان وابسته به بیگانگان بود که به زور قهر و کودتا توانست آن جبهه ی وسیع مردمی را شکست دهد. دریک جنگ نابرابر طرف قوی تر پیروز می شود. ما تا خود را متحد، توانا و نیرومند نسازیم از عهده ی وظیفه هامان ونجات میهنمان نمی توانیم برآئیم

سایت مهر ايران: اين سئوال هميشه براي من مطرح بوده و ميخواستم با شما بعنوان يكي از فعالين جبهه ملي در ميان گذارم. در پروسه مبارزات ملي خصوصا در خارج از كشور ، نقش نيروهای جوان را دراپوزیسیون چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ چه خصوصيات ويژه اي بايد اين نسل داشته باشند تا ادامه همكاري با آنان گسترده تر شود؟

تقوی بیات: جوانان در هر جامعه و در هر سازمانی تداوم و ذخیره ی آینده ی آن جامعه بشمار می آیند و طبیعی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. معمولاً در احزاب و سازمان های سیاسی، سازمان های جوانان وجود دارد. ما نیز با کمک و خودیاری جوانان باید آنان را سازمان دهیم. درصد بزرگی از جوانان ما درخارج از کشور علائق شدید ایران دوستی دارند که البته یک دلیل آن هم دوری از میهن ودلتنگی آنان برای عزیزانشان است. اگر به هنرهای جوانان ایرانی درخارج از کشور توجه کنیم، به نقاشی ها ، به شعرها ، به موسیقی ، به آوازهای هنرمندان جوان ایرانی با دقت توجه کنیم ، جوهر ایران دوستی را درکارهایشان به روشنی می توانیم ببینیم. ما باید از همه ی این امکانات به سود مردم میهنمان بهره بگیریم

سایت مهر ايران: اخیراً دوستانی در شهر کلن آلمان یکصد وبیست وسومین سالروز تولد دکترمصدق را برگزار کردند، با وجود آن که شما از بانیان آن حرکت نبودید، دوستان را تشویق نموده همکاری هایی نیز کردید، اما بعضی از دوستان ملی که هوا خواه قدیمی دکتر مصدق بشمار می آیند، ازمحبت دریغ کردند. قدم رنجه ننموده و در این مراسم شرکت نکردند. شما حرکت این دوستان را چگونه می بینید؟

تقوی بیات: برگزاری یکصد و بیست و سومین سالروز تولد دکتر مصدق که شما وبرادرتان وجمعی از دوستان دیگر بویژه آقای اصغرسلیمی و خانم سهیلا ستاری مسئول سایت مصدق، برای انجام آن زحمت زیاد کشیدید یکی از حوادث سیاسی بزرگ در خارج از کشور در ۲۵ سال گذشته بوده است . کسانی که صادقانه در آن بزرگداشت همکاری کردند می توانند در جریان این سمینار و کنگره نیز به مشورت و همکاری دعوت شوند. علت همکاری و تلاش من برای بهتر شدن چنین مراسمی دین بزرگی است که من به ملت ایران در خود احساس می کنم ونیزاهمیت واحترامی است که برای دکتر مصدق قائل هستم. ما هر چه هستیم و هر چه داریم از مردممان و فرهنگ پربار و گونه گون ایران زمین داریم. درباره ی این که چرا برخی در این مراسم شرکت نکردند، نمی توانم حدس یا گمانی را برزبان بیاورم. هر کس برای خود عالمی دارد. اما می توانم بگویم مصدقی هایی که در این بزرگداشت شرکت نکردند، غنیمت بزرگی را ازدست داده اند. متشکرم پیروز باشید

سایت مهر ايران: با تشكر از محبت شما. موفق و پيروز باشيد


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها