تمبر مصدق

این تمبر در سال 1358 بیادبود یکصدمین سالگرد تولد دکتر مصدق چاپ شده بود، کارت پستالهای زیر در سالهای قبل به چاپ رسیده بودند

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینیدچاپ این صفحه             بازگشت به:      نامه های دکتر مصدق               نامه ها به دکتر مصدق   بازگشت :     به صفحه قبل