کوششهای دکتر مصدق در جهت توسعه سیاسی
آزادیها و حقوق مدنی


اول: اصلاحات در قوه مقننه و حقوق اساسی
دوم: اصلاحات در سیستم حکومتی و رژیم سیاسی و قوه مجریه و استقرار دولت ملی
سوم: استقرار آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق بشر
چهارم: تلاشهای دولت ملی در جهت استقلال قضائی کشور
پنجم: تحکیم و تقویت استقلال میهن و مقابله سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با استعمار
ششم: تلاشهای دکتر مصدق در دیوان دادگستری بین المللی لاهه در جهت احقاق حقوق ملی ایرانیان

جهت تحقیق در موارد فوق میتوان الف: به کتب و ب: به منابع اینترنتی زیر مراجعه نمود

توجه: هر گاه در زیر نوشته ای در ستون چپ خط کشیده شده باشد، به معنای آن است که شما میتوانید با یک کلیک روی آن، مطالب بیشتری در آن رابطه را در صفحه جدیدی بخوانید


الف: کتب و نشریات در رابطه با توسعه سیاسی
در این رابطه کتب دکتر مصدق و دیگر نویسندگان بطور جداگانه آورده میشوند


اول: کتب دکتر مصدق در رابطه با توسعه سیاسی

‌ ‌

سایر اطلاعات و معرفی کتاب

نویسنده

نام کتاب

این‌ کتاب‌ به‌ دنبال‌ انتشار خبر الغای‌ کاپیتولاسیون‌ در اول‌ اکتبر 1914 در ترکیه‌ی‌ عثمانی‌ و در جهت‌ آگاهی‌ مردم‌ ایران‌ از نتایج‌ منفی‌ وجود چنین‌ قانونی‌ و نیزبرای‌ تشویق‌ دولت‌ ایران‌ به‌ الغای‌ کاپیتولاسیون‌ نگارش‌ یافت‌. این‌ کتاب‌ مصدق‌ که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ مفاد قراردادهای‌ بین‌المللی‌ منعقده‌ بین‌ دولت‌ ترکیه‌ و اروپا نوشته‌ .شد و در آبان‌ 1293در پنج‌هزار نسخه‌ به‌ چاپ‌ رسید وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است

دکتر مصدق

کاپیتولاسیون‌ و ایران

قسمت‌هایی‌ از این‌ رساله‌ توسط احمد متین‌دفتری‌، علی‌ معتمدی‌ و نصرالله‌ انتظام‌ ترجمه‌ و در سال‌ 1302 هـ.ش.‌ در تهران‌ در 106 صفحه‌ به‌ چاپ‌ رسید. ترجمه‌ ‌ کل‌ پایان‌نامه‌ توسط علی‌محمد طباطبایی‌ قمی در‌ 45 سال پیش انجام گردید. انتشار در سال‌ 1377 از طریق‌ انتشارات‌ زریاب‌ در 216 صفحه‌

رساله‌ی‌ دکترای‌ مصدق‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ - 1914 میلادی‌

وصیت‌ در حقوق‌ اسلامی‌ - شیعه‌

مصدق‌ این‌ رساله‌ را به‌ زبان‌فرانسه‌ در مدرسه‌ی‌ علوم‌ سیاسی‌ پاریس‌ و برای‌ گرفتن‌ تصدیق‌ نامه‌ نوشت

دکتر مصدق

مسؤولیت‌ دولت‌ برای‌ اعمال‌ خلاف‌ قانونی‌ که‌ از مستخدمین‌ دولتی‌ در موقع‌ انجام‌ وظایف‌شان‌ صادر می‌شود و قاعده‌ی‌ عدم‌ تسلیم‌ مقصرین‌ سیاسی

قسمت اول معرفی این کتاب     قسمت دوم

نویسنده دکتر مصدق، جمع آوری زیر نظر ایرج افشار
در دو بخش: 1- رساله های حقوقی و مالی    2- مقالات دکتر مصدق، 543 صفحه
انتشارات زمینه سال 1358

مصدق و مسایل حقوق و سیاست

انتشارات علمی

دکتر مصدق
با پیشگفتار پسرش دکتر غلامحسین مصدق
جمع آوری از ایرج افشار

خاطرات و تألمات

این‌ کتاب‌ نتیجه‌ی‌ مطالعات‌ گسترده‌ی‌ حقوقی‌ مصدق‌ بود که‌ برای‌ افزایش‌ کیفیت‌ تدریس‌ خود در مدرسه‌ی‌ سیاسی‌ به‌ درخواست‌ دکتر نصر و احترام‌ به‌ او و دانشجویان‌ آن‌ مدرسه‌ در بیش‌ از یک‌ هزار صفحه‌ تألیف‌ کرد و در امرداد 1294 در 497 صفحه‌ چاپ‌ و منتشر نمود. چون‌‌ قرار بود این کتاب به‌ خارج‌ ازکشور ارسال‌ گردد، مصدق‌ به‌ رغم‌ این‌که‌ به‌ استعمال‌ زبان‌ و خط بیگانه‌ معتقد نبود، برای‌ سهولت‌ در امر سانسور که‌ در زمان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ متداول‌ بود، اسم‌ کتاب‌ را به‌ خط و زبان ‌فرانسوی‌ بر پشت‌ جلد نوشت. وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است‌

دکتر مصدق

دستور در محاکم‌ حقوقی

وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است. انتشار در 72 صفحه‌ در سال‌ 1302 ‌

دکتر مصدق

مختصری‌ از حقوق‌ پارلمانی‌ در ایران‌ و اروپا برای‌ آقایان‌ محترم‌ نمایندگان‌ دوره‌ پنجم‌ تقنینیه‌

مجله کلک، شماره 80/83، صفحه 93/94

دکتر مصدق، نقد از دکتر سید محمد سیاقی

چند نامه آموزنده از دکتر مصدق

در دو جلد
ISBN: 964-5619-33-5

دکتر مصدق، جمع آوری محمد ترکمان

نامه های دکتر مصدق


ده جلد، انتشارات دکتر مصدق، پاریس، 1345

دکتر مصدق

مکاتبات مصدق

جلد 1، دفتر دوم

دکتر مصدق

نطقهای دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

 اولین گفتگوی مطبوعاتی را ببینید
 دومین گفتگوی مطبوعاتی را ببینید
 سومین گفتگوی مطبوعاتی را ببینید

دکتر مصدق

مصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدق در مورد آزادی مطبوعات

صفحه 5

دکتر مصدق
جمع آوری از ایرج افشار

نامه های دوستان

واشنگتن 2004، انتشارات اکسپرس

 روی جلد این کتاب را ببینید

دکتر مصدق، گردآورنده فریبا امینی

نامه هایی از احمدآباد 1325 - 1345دوم: کتب دیگر نویسندگان در رابطه با توسعه سیاسی


سایر اطلاعات و معرفی کتاب

نویسنده

نام کتاب

صفحه 13 این کتاب
منتشره در سی تیر 1332

این پیام را ببینید

پیام نهضت مقاومت ملی اراک بمناسبت سی تیر سالروز قیام سی تیر1331 بمردم اراک

حدیث مقاومت، اسناد سالهای 1332 - 1333

متن کامل این مقاله را بخوانید

دکتر فخرالدین عظیمی

دوستی های گذرا و دشمنی های پایدار نهضت ملی ایران
بخش 3 - حسین مکی
از کتاب حاکمیت ملی و دشمنان آن

متن کامل این مقاله را بخوانید
رامین کامران

از فولکلور سیاسی تا تاریخ نگاری

متن کامل این مقاله را بخوانید

هدایت الله متین دفتری

کودتای 28 مرداد 1332
عواقب آن و دولت مصدق

متن کامل این مقاله را بخوانید

-

نقاش ماهری که سوم شهریور 1320 را بوجود آورد

متن کامل این مقاله را بخوانید
-

آمریکا جانشین انگلستان میشود

متن کامل این مقاله را بخوانید

دکتر نصرالله شیفته، سردبیر روزنامه ایران باختر

کشف جسد افشار طوس

متن کامل این مقاله را بخوانید

بهروز خوشدل

مرام مصدق و بی مرامی ما

متن کامل این مقاله را بخوانید

-

صدای مصدق صدای ملت ایران است

متن کامل این مقاله را بخوانید

دفتر اروپایی حزب ملت ایران

مصدق خاری در چشم بیگانگان و خودکامگان

متن کامل این مقاله را بخوانید

بمناسبت سخنرانی دکتر بهروز برومند
بمناسبت 14مین سالگرد درگذشت دکتر غلامحسین صدیقی

پس آموزگارت مسیحای توست
دم پاکش افسون احیای توست

متن کامل این مقاله را بخوانید

جبهه ملی ایران

بیست و هشت مرداد، توقف دموکراسی در ایران

متن کامل این مقاله را بخوانید

مهندس هوشنگ کردستانی

انديشه های مصدق کدامند؟

متن کامل این مقاله را بخوانید

خلیل موحد

مصدق‌; در عرصه‌ علم‌ و قلم ‌

به‌ مناسبت‌ 29 ارديبهشت‌ سالروز تولد دکتر مصدق‌ رهبر نهضت‌ ملي

متن کامل این مقاله را بخوانید

روی جلد کتاب را ببینید

شاهرخ ماهرویان

یگانه متفکر تنها، مصطفی شعاعیان‌

متن کامل این مقاله را بخوانید

نشریه آزادی

یاد مصدق، مصلح و آزادیخواه بزرگ گرامی باد‌

تحصن 1 را بخوانید         تحصن 2 را بخوانید
تحصن 4 را بخوانید         تحصن 5 را بخوانید
تحصن 6 را بخوانید         تحصن 13 را بخوانید

به ابتکار محمد حسیبی
تحصن اینترنتی سایت چه باید کرد

تحصن 3 را بخوانید        تحصن 7 را بخوانید
تحصن 12 را بخوانید         

منوچهر تقوی بیات

همبستگی منوچهر تقوی بیات با این تحصن اینترنتی

تحصن 10 را بخوانید         تحصن 11 را بخوانید

ر. ی. از اهواز

همبستگی ر. ی. از اهواز با این تحصن اینترنتی

تحصن 8 را بخوانید

امین بیات

همبستگی امین بیات با این تحصن اینترنتی

تحصن 9 را بخوانید

عباس مظاهری

همبستگی عباس مظاهری با این تحصن اینترنتی

نشر علم، 2001

 روی جلد این کتاب را ببینید

 پشت جلد این کتاب را ببینید

سرهنگ جلیل بزرگمهر - وکیل مصدق در دو دادگاهش

مصدق به روایت تصویر

این مقاله را بخوانید

میهن جزنی

نگرشی بر اوضاع ایران و آینده‌ی آن

بر پایه تازه ترین سندها

 روی جلد این کتاب را ببینید

مقدمه این کتاب را در 4 صفحه بخوانید

 صفحه اول      صفحه دوم

 صفحه سوم      صفحه چهارم


دکتر فخرالدین عظیمی

حاکمیت ملی و دشمنان آن

 قسمت اول این معرفی

 قسمت دوم این معرفی

رضا اغنمی

معرفی کتاب حاکمیت ملی و دشمنان آن

قسمت اول

قسمت دوم

خلیل ملکی

نامه خلیل ملکی به دکتر مصدق

این پیام را ببینید

جبهه ملی ایران - آلمان

بیانیه بمناسبت 29 اسفند روز ملی شدن نفت

این مقاله را بخوانید

عباس امیر انتظام

جنبش ملی کردن نفت پشتوانه استقرار حاکمیت دمکراتیک

ترجمه کامل: با مراجعه به ابوالحسن بنی صدر انتشار برای اولین بار در روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ نگارش: مارس 1951، تاریخ انتشار: اکتبر 1999

 روی جلد این کتاب را ببینید

خلاصه این گزارش را بخوانید

دکتر دونالد ن. ویلبر

تاریخ عملیات سری سیا
در 28 مرداد سال 1332
برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران

برگرفته از نشریه آزادی ویژه مصدق

این مضمون چند صد صفحه ای را از صفحه یک شروع کرده و ورق بزنید

جبهه دموکراتیک ملی ایران

یادواره پنجاهمین ملی شدن صنعت نفت

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

کورش زعیم

تاریخچه مجلس چهاردهم تا هفدهم و تشکیل جبهه ملی ایران و کودتای 28 مرداد 1332

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

خلیل الله مقدم

شرح مبارزات نهضت ملی ایران

انتشارات انقلاب اسلامی

روی جلد این کتاب را ببینید

ابوالحسن بنی صدر

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

ترجمه شهریار خواجیان

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

به انگلیسی ،ISBN 0471265179
انتشارات جان ویلی و پسران 2003

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

این مقاله را بخوانید

دکتر انواری، دکتر داورپناه، دکتر راسخ افشار، قاسمی، دکتر قدیری

چهارده اسفند روز مصدق

نشر قطره

محمد جعفری قنواتی

معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق

ISBN: 964-317-283-X
دو جلد، انتشارات رسا، 1998

سرهنگ غلامرضا نجاتی

مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت

انتشارات همگام

علی جان زاده

مصدق

ترجمه: فرزانه طاهری، نشر مرکز، چاپ اول اسفند 1372، چاپ دوم 1378

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

بخش علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزیانا، اوت 1987، ترجمه غلامرضا نجاتی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1368

مارک ج. گازیوروسکی

کودتای 28 مرداد 1332

به تصحیح نصرالله حدادی ،انتشارات رسا

محمد ناصر قشقایی

سالهای بحران

سال 1357 ،انتشارات مدرس و استقلال

دکتر حسین فاطمی

مجموعه مقالات دکتر حسین فاطمی در نشریه باختر امروز

انتشارات زوار

محمد ترکمان

قیام ملی سی تیر به روایت اسناد و تصاویر

نشر علم، 2001

سرهنگ جلیل بزرگمهر - وکیل مصدق در دو دادگاهش

مصدق به روایت تصویر

انتشارات روایت، 1370

عبدالله برهان

رنجهای سیاسی دکتر مصدق
یادداشتهای سرهنگ جلیل بزرگمهر

جلد اول

مجید تفرشی، محمود طاهر احمدی

گزارشهای محرمانه شهربانی 1324-1326

انتشارات زوار

ناصر نجمی

با مصدق و دکتر فاطمی

انتشارات رسا

محمد ترکمان

اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس، رئیس شهربانی حکومت ملی

انتشارات انتشار، سال 1368

دکتر محمد علی کاتوزیان

حاطرات سیاسی خلیل ملکی

انتشارات نهضت آزادی، جلد اول، قسمت دوم

نهضت آزادی ایران، خارج از کشور

اسناد نهضت آزادی ایران

انتشارات نیلوفر
ISBN 964-9-90974-5-7
سال 1369

جلیل بزرگمهر

مصدق در محگمه نظامی

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB126/index.htm
کتابها و منابع آرشیو آژانس امنیت ملی آمریکا، ویلبر در مارس 1954 جمعبندی 200 صفحه ای به صورت
بولتن تایپی با طبقه بندی سری و برای استفاده آموزشی کارکنان سیا تهیه کرده بود. این بولتن کارپایه مقاله جیمز رایزن در مجله نیویورک تایمز قرار گرفت، به انگلیسی، ترجمه کامل آن تحت عنوان تاریخ عملیات سری سیا در 28 مرداد سال 1332 برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران از انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است

دکتر دونالد ویلبر، یادداشتهای این کارشناس سیا در آنزمان

کودتای 1953 در ایران

http://www.iranonline.com/newsroom/Archive/Mossadeq/
به فارسی
-
گزارش سازمان سیا

http://cryptome.org/cia-iran-all.htm
به فارسی
-
گزارش سازمان سیا

http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=21726
متن این گفتگو را بخوانید

بیل کلینتون

دخالت آمریکا در سرنگونی مصدق اشتباه بود

متن این سحنرانی را بخوانید

مارس 2000، سحنرانی در انجمن ایران و آمریکا،ترجمه به فارسی از نشریه انقلاب اسلامی

مادلین البرایت

پوزش خواهی مادلین البرایت از دخالت آمریکا در سرنگونی دولت مصدق

http://www.counterpunch.org/sasan08192003.html

ساسان فیاض بخش

یادبود 19 اوت 1953

این مقاله را بخوانید

طاهری

مقاله ای در معرفی مصدق

http://behnoud.com/articles/mord.htm

مسعود بهنود

کودتای 28 مرداد و نقش سه مرد

این مقاله را بخوانید

رضا رحیم پور

در رد نظر الهه بقراط در باره کودتای 28 مرداد 1332

این مقاله را بخوانید

دکتر منصور بیات زاده

تاملی بر گفتار دکتر سید محمود کاشانی در رابطه با سیاست و عملکرد دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332

این مقاله را بخوانید

بهنام حشمت

رمز و راز معمای مصدق

این مقاله را بخوانید

فرشید افشار

مصدق آینه ملت

این مقاله را بخوانید

حجاریان

مصدق مسلمان سکولار

این پاسخ را بخوانید

دکتر قائم مقام از جبهه ملی - شاخه آمریکا

پاسخ به حجاریان

این مقاله را بخوانید
-
مقاله ای در باره سی تیر

این مقاله را بخوانید

مرضیه مرتاضی لنگرودی

مقاله در باره حکومت مصدق

این مقاله مصور را ببینید

محمد حسیبی

قیام ملی سی تیر

این مقاله را بخوانید

پارسا سربی

سالروز درگذشت دکتر مصدق

این مقاله را بخوانید

دفتر اروپایی حزب ملت ایران

بیانیه بمناسبت 14 اسفند

این مقاله را بخوانید

دکتر بهروز برومند

مقاله ای در معرفی مصدق

 قسمت اول این خاطرات  قسمت دوم
 قسمت سوم  قسمت چهارم
 قسمت پنجم  قسمت ششم

خاطرات ا. گلستان از روزهای 28 مرداد

ا. گلستان

این مقاله را بخوانید

لائیسیته در جنبش و انقلاب مشروطیت ایران

علی شاهنده

این مقاله را بخوانید

مهرداد باباعلی

موقعیت جنبش جمهوری خواهی در شرایط سیاسی ایران

این زندگینامه را بخوانید

مهندس کرمی

زندگینامه مصدق

این اعلامیه را بخوانید

حزب توده ایران

اعلامیه راه توده در رابطه با 14 اسفند

انتشارات رسا، 1371، به انضمام اسنادی در رابطه علما با دکتر مصدق

محمد ترکمان

نقدی بر مصدق و نبرد قدرت

انتشارات امیر کبیر

اسماعیل رائین

اسرار خانه سدان

انتشارات دهخدا

دکتر شمس الدین امیر علائی

خاطرات من در یادداشتهای پراکنده

دفتر اول، 1359،انتشارات رسا

محمد ترکمان

تشنجات، درگیریهای خیابانی و توطئه ها در دوران حکومت دکتر محمد مصدق

سال 1358 ،انتشارات امیرکبیر

محمود تفضلی

مصدق، نفت، کودتا

انتشارات مدبر، تابستان 1370

نجفقلی پسیان

واقعه اعدام جهانسوز و ریشه های سیاسی و اجتماعی آن

انتشارات زوار

عبدالحسین مجید کفایی

مرگی در نور

انتشارات جاویدان، 1358

حسین مکی

دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او

انتشارات علمی، 1370

حسین مکی

سالهای نهضت ملی

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360

حسین مکی

وقایع سی تیر 1331

انتشارات علمی، 1368

حسین مکی

خاطرات حسین مکی

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، سال 1377

-

خاطرات شمس قنات آبادی

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سال 1377

دکتر حسین آبادیان

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی

به انگلیسی ،لندن و نیویورک ، 1986 ،انتشارات کروم هلم

(فرهاد دیبا (برادرزاده دکتر مصدق

بیست و هشت مرداد

به انگلیسی ،ISBN: 0801424127
انتشارات دانشگاه کورنل 1991

مارک گیرووسکی

سیاست خارجی آمریکا و شاه، ایجاد دولتی تابع در ایران

به انگلیسی ،ISBN: 0231108192
انتشارات دانشگاه کلمبیا 1997

مری آن هایس

امپراطوری و ملی گرایی
آمریکا انگلیس و نفت ایران در فاصله 1950 تا 1954

به انگلیسی ،ISBN: 0471265179
انتشارات جان ویلی و پسران 2003

اشتفان کینسر

تمام مردان شاه، یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

به انگلیسی ،ISBN: 0300098561
انتشارات دانشگاه ییل 2003

نیکی ار. کدی

ایران مدرن، ریشه ها و نتایج انقلاب

-

حسین اعرابی

یادنامه مهندس حسیبی

-

ثقه الاسلام تبریزی

سوانح عمر یا آثار تاریخی

-

محمد ترکمان

استدراکات مجموعه ای از مکتوبات و پیامهای آیت الله کاشانی

-

گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم آلمان

تحریف تاریخ

-

بهرام افراسیابی

مصدق و تاریخ

-

عبدالحسین مسعود انصاری

خاطرات سیاسی اجتماعی

-

مریم فیروز

چهره های درخشان

-

دکتر نصرالله شیفته

زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین فاطمی

-

-

دفتر یادبود شهدای سی تیر

-

-

آرشیو موسسه پژوهش و اطلاعات فرهنگی


ب: منابع اینترنتی در رابطه با توسعه سیاسیسایر اطلاعات و معرفی کتاب یا روی جلد آن

نام مقاله و نویسنده

www.psych.upenn.edu/~fjgil/IranCoup.html
نیویورک تایمز، به انگلیسی، سایت دانشگاه پنسیلوانیا

رازهای تاریخ، سیا در ایران
،یک گزارش ویژه
چگونه یک کودتا در 1953 در ایران تشنج ایجاد کرد
از جیمز رایزن

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html

مقاله نیویورک تایمز در معرفی مصدق

http://www.jebhemelli.net

سایت جبهه ملی - شاخه آمریکا

http://www.jebhemelli.org/Mosadegh/English-Mosadegh.htm

سایت جبهه ملی - شاخه کالیقرنیای شمالی

http://www.chebayadkard.com

سایت چه باید کرد

http://www.hanouz.com/archives/001213.html

مقاله چند وبلاگ نویس در ایران در معرفی دکتر مصدق

http://www.mossadegh.com/

سایت بنیاد مصدق در سوئیس

http://www.forouharha.com/nav/index/cx26.shtml

سایت فروهرها

http://home.swipnet.se/%7Ew-19713/banisadr.htm

سایت روزنامه انقلاب اسلامی

http://www.ois-iran.com

نشریه اینترنتی سازمان سوسیالیستهای ایران
سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

http://www.sedaye-ma.org

سایت صدای ما

http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp

سایت پارسا سربی

http://www.michaelminn.net/mossadegh/show.html

توضیح مایکل مین، خواننده و آهنگساز آمریکایی، روی موسیقی راک 12 قسمتی که برای مصدق در سال 2004 تهیه کرده است

http://www.iranian.com/Pictory/mos.html

مجموعه ای از عکسهای دکتر مصدق

این مقاله را بخوانید
ویژه نامه به دانمارکی

میراث 1953 ، از پروفسور لارس آندرسن، یورگن نیلسن و مهندس رضا رحیم پور

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/
به انگلیسی

گزارش سیا در باره کودتای 28 مرداد 32

http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/geschichte.html
سایت دانشگاه کاسل آلمان، به انگلیسی

در باره ملی کردن نفت و تحقیقات در باره صلح

http://www.kalabhavanshow.info/world_ref/2of3/ir0026.htm
به انگلیسی

دوران پس از مصدق

http://www.neravt.com/center/cia.html/a>
به انگلیسی

در باره عملکرد سیا و کودتای سال 32

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Mohammed-Mossadeq
به انگلیسی

دایره المعارف نیشن ماستر راجع به مصدق

http://www.syracuseuniversitypress.syr.edu/spring-2004-catalog/mosaddeq.html
به انگلیسی

سایت انتشارات دانشگاه سایراکیوس

http://www.fas.org/man/crs/RL32048.pdf
به انگلیسی

ایران: مسئولیت سیاسی و دشواریهای آمریکا

http://wliw.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Journal_Samples/DIPH0145-2096~28~5~446%5C446.pdf
به انگلیسی

ماموریت ناممکن، از داگلاس لیتل

http://wherewearebound.typepad.com/in_our_name/iran/
به انگلیسی

ایران: وقایع نگار تجاوزات آمریکا

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mossadeq
به انگلیسی

اطلاعات دایره المعارف ویکی پدیا در معرفی مصدق

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html
به انگلیسی

از مقالات نیویورک تایمز در باره شاه

http://infos.aus-germanien.de/Mohammad_Mossadegh

زندگینامه کوتاه مصدق به آلمانی

http://www.taz.de/pt/2004/10/06/a0267.nf/text.ges,1
به آلمانی

نوشته بهمن نیرومند در روزنامه تاس

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2E2487AD-6BE5-4268-A2F0-8A6F8313E224.htm

سایتی عربی در معرفی مصدق


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل