زاد روز مصدق، روز آزادی اندیشه، آزادی سخن و آزادی قلم


بر گرفته از مقاله آزادی اندیشه نوشته ناصر پاکدامن


بحث آزادی اندیشه سنگ بنای هستی و موجودیت کانونها و سازمانهای فرهنگی است. و پس و از همین رو است که حیات کانون نویسندگان ایران نیز با بحث و کوشش در راه آزادی اندیشه عجین است

نخستین باری که کانون نویسندگان ایران توانست نشریه‌ای انتشار دهد (بهار ۱۳۵۸) نام “اندیشه‌ی آزاد" را برای آن برگزید. چرا کانون چنین کرد؟

در آن "بهار آزادی”، جبهه‌ی دموکراتیک ملی روز ۲۸ اردیبهشت، زاد روز مصدق را "روز آزادی اندیشه، آزادی سخن و آزادی قلم" اعلام کرد و کانون نویسندگان نیز از جمله‌ی نخستین سازمانهایی بود که بر این انتخاب صحه گذاشت و این روز را گرامی داشت


**********************************************************************************************

از طرف دیگر تمبر زیر بمناسبت یکصدمین سالروز تولد مصدق از جانب دولت در سال 1358 در تهران به چاپ رسید


چاپ این صفحه             بازگشت :       به صفحه قبل