گرامیداشت صد و بیست و هفتمین زادروز دکتر محمد مصدق

  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم        فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم

دکتر محمد مصدق فرزند راستین انقلاب مشروطیت ایران، رهبر نهضت ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت و نماد آزادی و استقلال و همبستگی ایرانیان است. میراث تفکر سیاسی و فرهنگی مصدق، یاران همرزمش و همه آزادزنان و آزادمردان جنبش ملی پشتوانه بزرگ جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران میباشد. جنبشی که به رغم شکنجه، زندان و اعدامهایِ رژیم فقاهتی و خلافتی ایران، همواره گسترش می یابد

دادخواهی زنان برای احقاق حقوق انسانی خود، ایستادگی دانشجویان در برابر توطئه گورستان کردن دانشگاهها و سرکوب خواستهای صنفی و اجتماعی آنها و مبارزات طبقات، اقشار، اقوام و اقلیت های مذهبی جامعه برای احقاق حقوق صنفی و شهروندی خود، بر ترس و اقدامات پیشگیرانه رژیم می افزاید. بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اقتدارگرایان جمهوری اسلامی می کوشند دیگربار با حذف نیروهای ملی و دموکراتیک و حتی رقبای اصلاح طلب خود، یک انتخابات نمایشی و غیردمکراتیک را تدارک ببینند. امری که لزوم مبارزه برای تغییر قانون انتخابات را، همانگونه که دکتر محمد مصدق در برنامه خود گذارده بود، در دستور روز قرار میدهد

امروز در برابر مردم ستیزی و عظمت طلبی هایی که جهت صدور انقلاب شیعی- اسلامی، ایران را در صحنه بین المللی به انزوا میکشاند و زیانهای بزرگی به منافع ملی کشور میرساند، شایسته است که هم میهنان با همبستگی ملی، همدلی، همپرسی، هم اندیشی و هماهنگی ایستادگی کرده و از رهگذار یک برنامه جهت برپایی انتخابات آزاد و فرارویی آن به جنبشی گسترده و ملی، بر خواست دیرینه خود که همانا دموکراسی و بهروزی اجتماعی بوده است، پافشاری کنند

با بزرگداشت صد و بیست و هفتمین زادروز دکتر محمد مصدق و با بازنگری، کاربرد و ارج نهی به گنجینه راهبردی نهضت ملی ایران، ما کوشندگان جنبش ملی ایران بر این باوریم که آزمونها و پیکار خستگی ناپذیر دکتر مصدق در راه ایجاد حاکمیت ملی و برپایی دولت حقوق مدار و کشوری با موازین و قانون اساسی عرفی مبتنی بر مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، امروز هم شفافتر و گسترده تر از پیش دادخواست نسل جوان و فعالان جنبش ملی و دموکراتیک است

بزرگداشت صد و بیست و هفتمین زادروز دکتر محمد مصدق در ماه مه امسال در شهر کلن برگزار خواهد شد. زمان و مکان دقیق برگزاری این آیین را بزودی به آگاهی خواهیم رساند. هم میهنان گرامی را صمیمانه فرامیخوانیم که در برگزاری هرچه وسیعتر و باشکوهتر این جشن ملی، ما را یاری رسانند


هیئت برگزار کننده: نعمت آزرم، کمال ارس، ارژنگ برهان آزاد، علی بکایی، سهیلا ستاری، علی اصغر سلیمی، صادق محمودی ، فرهاد یاسایی


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل