برنامه
گرامیداشت یکصدوسی مین زادروز دکتر محمد مصدق

بخش اول

خوش آمدگویی

سخنرانیها
نعمت آزرم: مصدق، گذشته ای که در اکنون جاریست
مسعود بهنود: آیا دکتر مصدق یک محافظه کار بود؟
ناصر کاخساز: جنبش ملی، تنها آلترناتیو بحران ژرف کنونی

موسیقی

سهیلا ستاری: مصدق و جامعه مدنی
علی اصغر سلیمی: مصدق، نماد همبستگی و نیرومندی ملی ایرانیان
فرشید یاسایی: دولت ملی، میراث بزرگ مصدق برای آیندگان

پیامها


بخش دوم

موسیقی

نمایش «دکتر مصدق» چگونه آفریده شد؟
گفتگویی با کارگردان و بازیگر نقش مصدق در این نمایش

سپاسگزاری از کوششهای هنری رضا علامه زاده، گارگردان
سپاسگزاری از کوششهای هنری بیژن شاه مرادی، تهیه کننده
سپاسگزاری از کوششهای هنری ناصر رحمانی نژاد، بازیگر نقش مصدق

نمایش بخشی از فیلم «بزرگان ایران»

زمان: اول یولی 2012 میلادی (یازدهم تیر ماه 1391 خورشیدی)
بخش نخست: ساعت 4 تا 6 بعدازظهر، بخش دوم: 6,5 تا 8 شب

مکان: سالن کاریتاس
Caritas, Internationales Zentrum, Stolze Str. 1a – 50674 Koeln

از هم میهنان گرامی دعوت مینمائیم با همدلی و هم آوائی این آئین ملی را مورد پشتیبانی قرار دهند

دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی در ایران

با یک کلیک روی پرچم میتوانید سرود ای ایران را بشنوید و متن آن را بخوانید  
بازگشت :   به بالا