گرامیداشت یکصدوسی و پنجمین زادروز دکتر محمد مصدق

راه مصدق پایان دادن به استبداد و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض
برپایی رستاخیز میهنی برای حقوق شهروندی
آزادی و یکپارچگی ایران

سوقات کلن
نوشته رامین کامران را
اینجا بخوانید
اهدای نشان مصدق در آئین ۱۳۵مین زادروز

روند پیدایش نشان مصدق
و لیست دریافت کنندکان را
اینجا بخوانید
گزارش پایانی سمینار و جشن 135مین
زادروز مصدق را اینجا بخوانید

سمینار
پیش از جشن سالروز تولد مصدق در روز شنبه 17 ژوئن 2017 سمیناری با دو موضوع زیر در شهر کلن آلمان برگزار گردید:
الف ـ اوضاع ایران و وظائف اپوزیسیون دموکرات
ب ـ راهکارهای اتحاد نیروهای ملی و مصدقی بمثابه گامی به سوی اتحاد دموکرات های ایران

ادامه دعوت به سمینار را اینجا بخوانید


اعلامیه آغازین

سفر تاریخی مصدق اما، در قلبها و نسلهای ایرانیان فراتر از مرزهای تاریخی و جغرافیایی ایران رفته است. گوهر زنده و آینده گرای مکتب مشروطیت و میراث مصدق، پشتوانه بزرگ گفتمان دموکراسی خواهی امروز و الهام بخش رستاخیز میهنی برای حقوق شهروندی و ملی در جامعه ماست. دکتر محمد مصدق نماد آزادی، استقلال، قانون مداری، پیشرفت اجتماعی و همبستگی ملی ایرانیان است

ادامه اعلامیه آغازین را اینجا بخوانید


گزارش بزرگداشت 135مین زادروز دکتر مصدق در کلن
بیست و هفت خرداد 1396 برابر با 17 ژوئن 2017

این گزارش را اینجا بخوانید

هیئت برگزار کننده یکصدوسی و پنجمین زادروز دکتر مصدق
نشست دهم دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر


با یک کلیک روی پرچم میتوانید سرود ای ایران را بشنوید و متن آن را بخوانید  
بازگشت :     
به بالای صفحه     به صفحه قبل