در احمدآباد

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آنرا بینید

مجسمه گتندی و عکس نوه اش روی میز کارش
بهمراه همسرش زهرا
بهمراه دخترش ضیا اشرف

چاپ این صفحه               عکسهای احمدآباد        1       2            3       4

بازگشت به عکسهای مربوط به:     ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل