خانوادگی

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

کودکی
جوانی
بهمراه همسرش زهرا در احمدآباد
بهمراه عروسش در احمدآباد
بهمراه دخترش منصوره در احمدآباد
بهمراه دخترش ضیا اشرف در احمدآباد
بهمراه دخترانش در احمدآباد
بهمراه خانواده متین دفتری در احمدآباد
تابوت دکتر مصدق

چاپ این صفحه               عکسهای خانوادگی 1       2            3

بازگشت به عکسهای مربوط به:     ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل