خانوادگی

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

عکس امضا شده اش در 01.02.1320
عکس امضا شده اش برای ادیب برومند از زندان لشکر زرهی در 08.04.1333
مرد قرن
تعیین شده از طریق یک پرسش اینترنتی

چاپ این صفحه               عکسهای خانوادگی       1        2        3

بازگشت به عکسهای مربوط به:     ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل