خانوادگی

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

در کنار خواهرزاده اش فرهاد دیبا
عکس امضاء شده اش برای دانشجویان در برلین

چاپ این صفحه               عکسهای خانوادگی       1        2        3

بازگشت به عکسهای مربوط به:     ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    مرداد سی و دو    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل