ملی کردن صنعت نفت

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

در دادگاه لاهه
در سازمان ملل
مجله تایم
روی مجله تایم بعنوان مرد سال 1951
در کمیسیون نفت
در دادگاه لاهه
کارکنان انگلیسی نفت در حال خروج از ایران
بهمراه آیت الله کاشانی
بهمراه وزیر امور خارجه وقت آمریکا اتکینسون
در ملاقات با سفرای آمریکا و انگلیس1       2    :عکسهای ملی کردن نفت

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:       دوران نخست وزیری       سال سی و دو       خانوادگی       در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل