ملی کردن صنعت نفت

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

شرکت در مجلس بخاطر گزارش مسئله نفت
تظاهرات اصناف بنفع مصدق
نقشه ای از منابع نفت منطقه
نفتکش انگلیسی در حال ترک خلیج فارس
بهمراه دکتر انتظام در فرودگاه نیویورک
تظاهرات مردم

1       2       :عکسهای ملی کردن نفت

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:         دوران نخست وزیری       سال سی و دو       خانوادگی       در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل