زمان نخست وزیری

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

کابینه دکتر مصدق
میان مردم در جلو مجلس شورای ملی
زمان نخست وزیری
اسامی افراد عکس فوق
سخنرانی دکتر فاطمی در جلو مجلس
بهمراه دکتر فاطمی
نشسته از راست: دکتر اخوی: وزیر اقتصاد، دکتر عالمی: وزیر کار، لطفی: وزیر دادگستری، مهندس سیف الله معظمی: وزیر پست و تلگراف و تلفن، مهندس زنگنه: مدیر عامل سازمان برنامه، دکتر آذر: وزیر فرهنگ

ایستاده از راست: دکتر ملک اسماعیلی: معاون نخست وزیر، مهندس حقشناس: وزیر راه، دکتر غلامحسین صدیقی: وزیر کشور و نایب رییس نخست وزیر، دکتر محمد مصدق، نخست وزیر، مهندس طالقانی: وزیر مشاور، دکتر حسین فاطمی: وزیر امور خارجه، دکتر فرمانفرمائیان: وزیر بهداری، سرلشکر مهنا: معاون وزارت دفاع
تظاهرات مردم
در دیدار با ایت الله کاشانی و حسین مکی
در جلو مجلس

  1       2      3    :عکسهای زمان نخست وزیری

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:    ملی کردن صنعت نفت    سال سی و دو    خانوادگی    در احمدآباد

بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل