زمان نخست وزیری

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

در حال دفاع از حقوق ایران در سازمان ملل
در ملاقات با گروهی از دانش آموزان و معلمان
در حال دفاع از منافع ایران در سازمان ملل
در دیدار با هریمن و ورنن والترز
در ملاقات با شاه پس از بازگشت از آمریکا
در ملاقات با سفیر وقت انگلیس
در نیویورک هنگام عزیمت از سازمان ملل به سفارت ایران
بهمراه سفیر آمریکا
در دیدار با سفیر وقت شوروی پانوشکین

1       2           3    :عکسهای زمان نخست وزیری

چاپ این صفحه         &nbs; ;  بازگشت به عکسهای مربوط به:       ملی کردن صنعت نفت    سال سی و دو    خانوادگی    در احمدآباد

بازگشت:     به بالای صفحه            به صفحه قبل