زمان نخست وزیری، در سفر به آمریکا

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

در بازدید از قبرستان ملی آرلینگتون
در بازدید از زنگ آزادی
مورد استقبال دین آکسن قرار میگیرد
در دیدار با هریمن و ورنن والترز
در بازدید از گنبد جرج واشنگتن
بهمراه برنارد ساموئلس در سالن استقلال
بهمراه ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا
در بازدید از ستون یادبود سرباز گمنام جنگ جهانی اول
در بازدید از کوه ورنن در حال امضاء دفتر یادبود

1       2           3    :عکسهای زمان نخست وزیری

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:       ملی کردن صنعت نفت    سال سی و دو    خانوادگی    در احمدآباد

بازگشت:     به بالای صفحه            به صفحه قبل