مرداد سی و دو

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

در دادگاه نظامی بهمراه وکیلش
حمله به خانه مصدق
نصیری در حال نشان دادن فرمان عزل مصدق
سربازان مجلس را محاصره نموده اند
حمله تانکها به ایستگاه رادیو
حمله به دفتر حزب ایران
سربازان در حال شلیک به سوی خانه مصدق
تظاهرات هواداران مصدق
فرمان عزل مصدق

1       2       3    :عکسهای مرداد سی و دو

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:       ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    خانوادگی    در احمدآباد

بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل