مرداد سی و دو

در دادگاه نظامی
با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید


1       2       3    :عکسهای مرداد سی و دو

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:      ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    خانوادگی    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل