مرداد سی و دو

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

حضور تانکها در خیابانهای تهران از 28 مرداد
تظاهرات در خیابانهای تهران از 28 مرداد
غارت خانه مصدق پس از 28 مرداد
در صحن دادگاه
بهمراه وکیلش
استراحت در زمان تنفس دادگاه

1       2       3    :عکسهای مرداد سی و دو

چاپ این صفحه             بازگشت به عکسهای مربوط به:      ملی کردن صنعت نفت    دوران نخست وزیری    خانوادگی    در احمدآباد


بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل