کتابهایی در باره دکتر مصدق


سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب

پژوهشی با همیاری بخش »فلسفه میان فرهنگی« دانشگاه تریر/آلمان، به زبان آلمانی

در باره این کتاب بیشتر بخوانید
و روی جلد این کتاب را ببینید

بقلم عزیز فولادوند

محمــد مصدق، بـازخوانی با مـتد میان فرهـنگی

 روی جلد این کتاب را ببینید

زیر نظر مهندس عزت الله سحابی

مجموعه گفتگوها و مقالات تاریخی و سیاسی مصدق، دولت ملی و کودتا

روی جلد این کتاب را ببینید

کورش زعیم

جبهه ملی ایران
از پیدایش تا کودتای 28 مرداد 1332

هجده مقاله از سخنرانیهای پژوهشگران ايرانی در يک گردهمايی علمی پيرامون مسائل جنبش ملی در ايران
تاریخ انتشار اول ماه مه 2005
 روی جلد این کتاب را ببینید

توضیحات علی امينی نجفی بر این کتاب را اینجا بخوانید

هوشنگ کشاورز صدر، پروفسور حمید اکبری

تجربه مصدق در چشم انداز آینده ایران

سخنی در باره این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت دوم را اینجا بخوانید
قسمت سوم را اینجا بخوانید
قسمت چهارم را اینجا بخوانید
قسمت پنجم را اینجا بخوانید
قسمت ششم را اینجا بخوانید
قسمت هفتم را اینجا بخوانید
قسمت هشتم را اینجا بخوانید
قسمت نهم را اینجا بخوانید

دکتر علی بهزادی

مصدق، ایران و نهضتهای خاورمیانه
گزیده ای از مطالب سیاسی مجله فردوسی از سال 1328

قسمت اول این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت دوم این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت سوم این کتاب رااینجا بخوانید

خاطرات مسعود حجازی

رویدادها و داوری

نشر کومش، چاپ دوم، 1376 خورشیدی

دکتر نصرالله شیفته، سردبیر روزنامه ایران باختر

زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق

نشریه سازمان نویسندگان و پژوهشگران و هنروران وابسته به جبهه ملی ایران

تاریخ انتشار 28 مرداد 1358

 روی جلد این کتاب را ببینید

ادیب برومند

فاجعه 28 مرداد

چاپ اول، بهار 1383

پروفسور ابوالمجد حجتی

مرد سال و سده و هزاره

ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ نهم

یرواند آبراهامیان

ایران بین دو انقلاب

-

مارک. ج. گازیوروسکی

دیپلماسی آمریکا و شاه

ISBN: 964-317-283-X
دو جلد، انتشارات رسا، 1998

سرهنگ غلامرضا نجاتی

مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت

ترجمه کامل: با مراجعه به ابوالحسن بنی صدر انتشار برای اولین بار در روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ نگارش: مارس 1951، تاریخ انتشار: اکتبر 1999
 روی جلد این کتاب را ببینید

خلاصه این گزارش را بخوانید

دکتر دونالد ن. ویلبر
کارشناس سیا

تاریخ عملیات سری سیا در 28 مرداد سال هزار و سیصد وسی و دو برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران

انتشارات انقلاب اسلامی

 روی جلد این کتاب را ببینید

ابوالحسن بنی صدر

سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

کورش زعیم

تاریخچه مجلس چهاردهم تا هفدهم و تشکیل جبهه ملی ایران و کودتای 28 مرداد 1332

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

خلیل الله مقدم

شرح مبارزات نهضت ملی ایران

 روی جلد این کتاب را ببینید

انتشارات ایران مهر

دکتر علی اکبر نقی پور

تاریخچه جنبش ملی شدن نفت

ترجمه غلامحسین صالحیار

 روی جلد این کتاب را ببینید

 پشت جلد این کتاب را ببینید

انتشارات چاپخش، ISBN: 964-5541-10-7

مصطفی علم

نفت، قدرت و اصول
پیامدهای کودتای 28 مرداد

نشر علم، 2001

 روی جلد این کتاب را ببینید

 پشت جلد این کتاب را ببینید

سرهنگ جلیل بزرگمهر - وکیل مصدق در دو دادگاهش

مصدق به روایت تصویر

ترجمه شهریار خواجیان

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

به انگلیسی ،ISBN 0471265179
انتشارات جان ویلی و پسران 2003

 روی جلد این کتاب را ببینید

استیفن کینزر

همه مردان شاه
یک کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاور میانه

بر پایه تازه ترین سندها

 روی جلد این کتاب را ببینید

مقدمه این کتاب را در 4 صفحه بخوانید

 صفحه اول      صفحه دوم

 صفحه سوم      صفحه چهارم


دکتر فخرالدین عظیمی

حاکمیت ملی و دشمنان آن

 قسمت اول این معرفی

 قسمت دوم این معرفی

رضا اغنمی

معرفی کتاب حاکمیت ملی و دشمنان آن

انتشارات علمی، 1377

دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی

اسناد روابط خارجی آمریکا در باره نهضت ملی شدن نفت

انتشارات زوار

عبدالحسین مجید کفایی

مرگی در نور

نشر قطره

محمد جعفری قنواتی

معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق

انتشارات همگام

علی جان زاده

مصدق

به تصحیح نصرالله حدادی ،انتشارات رسا

محمد ناصر قشقایی

سالهای بحران

انتشارات زوار

محمد ترکمان

قیام ملی سی تیر به روایت اسناد و تصاویر

انتشارات روایت، 1370

عبدالله برهان

رنجهای سیاسی دکتر مصدق
یادداشتهای سرهنگ جلیل بزرگمهر

تجدید چاپ از انتشارات مصدق

حسین کی استوان

سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم

انتشارات مدبر، تابستان 1370

نجفقلی پسیان

واقعه اعدام جهانسوز و ریشه های سیاسی و اجتماعی آن

جلد اول

مجید تفرشی، محمود طاهر احمدی

گزارشهای محرمانه شهربانی 1324-1326

انتشارات زوار

ناصر نجمی

با مصدق و دکتر فاطمی

انتشارات بی جا بی تا و نیز دارالفکر سال 1358

گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپا

روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت

انتشارات رسا

محمد ترکمان

اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس، رئیس شهربانی حکومت ملی

انتشارات انتشار، سال 1368

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان

حاطرات سیاسی خلیل ملکی

انتشارات نیلوفر
ISBN 964-9-90974-5-7
سال 1369

جلیل بزرگمهر

مصدق در محکمه نظامی

انتشارات رسا، 1371،به انضمام اسنادی در رابطه علما با دکتر مصدق

محمد ترکمان

نقدی بر مصدق و نبرد قدرت

انتشارات امیر کبیر

اسماعیل رائین

اسرار خانه سدان

انتشارات دهخدا

دکتر شمس الدین امیر علائی

خاطرات من در یادداشتهای پراکنده

دفتر اول، 1359،انتشارات رسا

محمد ترکمان

تشنجات، درگیریهای خیابانی و توطئه ها در دوران حکومت دکتر محمد مصدق

جلد 7 ،انتشارات ایران

دکتر قاسم غنی

یادداشتهای دکتر قاسم غنی

سال 1358 ،انتشارات امیرکبیر

محمود تفضلی

مصدق، نفت، کودتا

سال 1358،انتشارات دهخدا

دکتر شمس الدین امیرعلائی

خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

-

بیژن جزنی

تاریخ سی ساله ایران

انتشارات ابوذر

محمد ترکمان

آیا مصدق فراماسون بود؟

انتشارات امیرکبیر، 1357

حسین مکی

نفت و نطق مکی، جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم

انتشارات جاویدان، 1358

حسین مکی

دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او

انتشارات علمی، 1370

حسین مکی

سالهای نهضت ملی

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360

حسین مکی

وقایع سی تیر 1331

انتشارات علمی، 1368

حسین مکی

خاطرات حسین مکی

به انگلیسی ،لندن و نیویورک ، 1986 ،انتشارات کروم هلم

(فرهاد دیبا (برادرزاده دکتر مصدق

بیست و هشت مرداد

به انگلیسی ،ISBN 0801424127
انتشارات دانشگاه کورنل 1991

مارک گیرووسکی

سیاست خارجی آمریکا و شاه، ایجاد دولتی تابع در ایران

به انگلیسی ،ISBN 0231108192
انتشارات دانشگاه کلمبیا 1997

مری آن هایس

امپراطوری و ملی گرایی
آمریکا انگلیس و نفت ایران در فاصله 1950 تا 1954

به انگلیسی ،ISBN 0300098561
انتشارات دانشگاه ییل 2003

نیکی ار. کدی

ایران مدرن، ریشه ها و نتایج انقلاب

-

ثقه الاسلام تبریزی

سوانح عمر یا آثار تاریخی

-

محمد ترکمان

استدراکات مجموعه ای از مکتوبات و پیامهای آیت الله کاشانی

-

گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم آلمان

تحریف تاریخ

-

بهرام افراسیابی

مصدق و تاریخ

-

عبدالحسین مسعود انصاری

خاطرات سیاسی اجتماعی

-

مریم فیروز

چهره های درخشان

-

دکتر نصرالله شیفته

زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین فاطمی

-

حسین اعرابی

یادنامه مهندس حسیبی

بازگشت به:    کتب دکتر مصدق        مقالات دکتر مصدق        نشریات راجع به مصدق       مقالات در باره مصدق


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل

منبع:http://www.iranian.com/History/Aug98/28Mordad/index.html